Integritetspolicy

Vår inställning till integritet

Vi på The Body Shop är medvetna om att principen om skydd för dina personuppgifter är viktig för att bygga förtroende och upprätthålla en bra relation med dig. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar.
 
Detta integritetsmeddelande förklarar vilka personuppgifter vi samlar in om dig, hur och varför vi använder dem, vem vi delar dem med och hur vi skyddar din integritet.
 
Vänligen ta dig tid att läsa och förstå detta meddelande.
 

 

1. Detta Integritetsmeddelande
1.1 I detta Integritetsmeddelande betyder "vi", "vår", "våra", "oss" The Body Shop International Limited och "du", "din" och "dina" betyder du som privatperson.
1.3 Detta Integritetsmeddelande kompletterar alla relevanta Villkor för online-försäljning, Användarvillkor eller andra meddelanden om användningen av dina personuppgifter.
 
2. Vem är ansvarig för dina Personuppgifter?
 
3. När samlar vi in dina Personuppgifter?
3.1 Vi tar emot personuppgifter från dig genom en variation av medel och kanaler, inklusive via våra butiker, våra kundlojalitetsprogram, internet (till exempel via vår informations- eller försäljningswebbsidor eller via vår mobilapp) eller genom vår direktförsäljningsverksamhet (The Body Shop At Home).
3.2 Vi tar även emot meddelanden från dig via post, e-post, telefon, fax eller textmeddelanden från din mobiltelefon, även om vi föredrar att kommunicera via e-post med anledning av att det har minst påverkan på miljön. Sådan kommunikation kan innebära att du får information samt att vi mottar information från dig.
3.3 Här är några exempel på hur du kan komma att tillhandahålla dina personuppgifter till oss:
(a) skicka oss e-post och textmeddelanden
(b) interagera med oss på sociala medier plattformar (till exempel, när du gillar eller kommenterar våra inlägg)
(c) lägga till erbjudanden, kampanjer eller produkter i din varukorg på vår hemsida eller i din Önskelista i vår mobilapp
(d) prata med oss i våra butik eller i via telefon eller via "Meddelande"-funktionen i vår mobilapp (till exempel, när du frågar oss om våra produkter, ber om återbetalning eller framför ett klagomål)
(e) registrera konton på vår hemsida eller i vår mobilapp (till exempel, när du tillhandahåller dina kontaktuppgifter och dina preferenser eller intressen). 
(c) telefonnummer
(d) födelsedatum
(f) kreditkortsnummer
(g) kön
(i) varukategoripreferenser
 

4. Hur använder vi dina Personuppgifter?

Varför kan vi komma att använda dina personuppgifter?
Hur använder vi dina personuppgifter för det ändamålet?
Vilken är den lagliga grunden för oss att behandla dina personuppgifter på det här sättet?
för att behandla dina betalningar och skydda dig mot bedrägliga transaktioner
Vi kan behöva behandla din personuppgifter för att se till att din betalningsinformation är säker och skydda dig mot bedrägliga transaktioner. Behandling av dina personuppgifter för att se till att dina betalningar är säkra är nödvändigt för fullgörandet av vårt avtal med dig.
för att skydda The Body Shop mot bedrägliga transaktioner och för våra vinstskyddssyften Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för att skydda The Body Shop mot bedrägliga transaktioner och för våra vinstskyddssyften. Det är vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter för att skydda The Body Shop mot bedrägliga transaktioner och för våra vinstskyddssyften.
för att säkerställa att innehållet från vår hemsida presenteras på det mest effektiva sätt för dig och din dator Vi kan ibland använda dina personuppgifter (t.ex. din IP-adress) för att mäta din användning av vår hemsida och utvärdera effektiviteten av vår hemsida samt förbättra innehållet på vår hemsida. I förekommande fall ber vi om ditt samtycke till användningen av cookies före behandling.  
för att tillhandahålla dig varor och tjänster Vi kan behöva använda dina personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet med dig (t.ex. när du har köpt en vara från oss). Att använda dina personuppgifter på detta sätt är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra såväl lagstadgade förpliktelser som avtalsförpliktelser gentemot dig.

för att skicka direktmarknadsföring till dig, med ditt samtycke
Vi kommer att behöva använda din kontaktinformation (t.ex. din e-postadress, postadress eller telefonnummer) för att tillhandahålla dig information som du har begärt eller som vi tror kan intressera dig. Vi kommer att be om ditt uttryckliga samtycke (opt in) innan vi skickar marknadsföringskommunikation till dig.  
för att förstå och analysera vår försäljning, och dina behov samt preferenser Vi kan använda din information såsom din geografiska plats, de fördelar du letar efter i våra produkter eller tjänster, för att hjälpa oss att bedriva fokuserad marknadsundersökning baserat på trender och gemensamma faktorer så att vi kan utveckla, förbättra, marknadsföra och tillhandahålla produkter och tjänster som möter dina behov. Det är i vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter för att utveckla, förbättra, marknadsföra och tillhandahålla produkter och tjänster till dig.
för att du ska kunna delta i kampanjer och tävlingar Vi behöver använda din kontaktinformation (t.ex. din e-postadress, ditt telefonnummer eller din postadress) för att säkerställa att du får del av alla de fördelar du har rätt till. Användningen av dina personuppgifter på detta sätt är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra såväl lagstadgade förpliktelser som avtalsförpliktelser gentemot dig.
för att du ska kunna delta i våra värderingsrelaterade kampanjer, namninsamlingar och aktiviteter Vi behöver använda din kontaktinformation (t.ex. din e-postadress, ditt telefonnummer eller din postadress) för att kunna registrera ditt deltagande i kampanjer, namninsamlingar och aktiviteter. Det är i vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter för att registrera ditt deltagande i kampanjer, namninsamlingar och aktiviteter.
för att du ska kunna delta i kundforskningar eller fokusgrupper Vi behöver använda dina personuppgifter (t.ex. din ålder, ditt kön, din geografiska plats) för att hjälpa oss att bedriva fokuserad marknadsundersökning baserat på trender och gemensamma faktorer så att vi kan utveckla, förbättra, marknadsföra och tillhandahålla produkter och tjänster för att möta dina behov. Det är vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter för att utveckla, förbättra, marknadsföra och tillhandahålla produkter och tjänster till dig.
för att hantera byten och produktreturer Vi behöver använda dina personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt ett avtal med dig (t.ex. när du har köpt en produkt av oss och önskar få byta eller returnera den). Användningen av dina personuppgifter på detta sätt är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra såväl lagstadgade förpliktelser som avtalsförpliktelser gentemot dig.

  

för att samla in feedback från dig Vi kan komma att samla in dina personuppgifter när vi samlar in din feedback om våra produkter, hemsidor, mobilappar och andra aktiviteter. Det är i vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.
för att svara på förfrågningar och klagomål Vi behöver använda dina personuppgifter för att svara på de förfrågningar eller klagomål som du skickar till oss. Användningen av dina personuppgifter på detta sätt är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra såväl lagstadgade förpliktelser som avtalsförpliktelser gentemot dig.
för att du ska kunna delta i vårt kundlojalitetsprogram och hantera ditt medlemskap Vi behöver använda din kontaktinformation (t.ex. din e-postadress, ditt telefonnummer, postadress eller födelsedatum) för att du säkerställa att du får alla förmåner som du har rätt till som medlem i vårt kundlojalitetsprogram (såsom genom att skicka dig en kupong på din födelsedag). Det är i vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter för att utveckla, förbättra, marknadsföra och tillhandahålla produkter och tjänster till dig.
för att utveckla produkter och tjänster Vi kommer att använda dina personuppgifter om det finns tecken på biverkningar eller innovationer av våra produkter. Det är vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.
  
4.2 Generellt lagrar vi dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att upprätthålla kundrelationen och tillhandahålla tjänster till dig. Det finns andra anledningar till att dina personuppgifter kan komma att behållas under längre tid, t.ex. av legala eller regulatoriska skäl. Om du väljer att ta emot marknadsföringskommunikation från oss, behåller vi dina personuppgifter så länge som det behövs (i syfte att direktmarknadsföra till dig), om du inte återkallar ditt samtycke eller avregistrerar från marknadsföringsmaterial. Om du vill återkalla ditt samtycke eller avanmäla dig från marknadsföringskommunikation, kontakta oss på det sätt som anges i den aktuella kommunikationen.
 

5. Delning av dina Personuppgifter

5.1 Vi kan dela dina personuppgifter med andra företag inom koncernen (dvs. dotterbolag, närstående bolag och våra franchisetagare samt underfranchisetagare). Dina uppgifter kan också komma att delas med en tredje part som förvärvar oss, en medlem i vår koncern, eller huvudsakligen alla våra tillgångar.
5.2 Vi kan komma att använda andra noggrant utvalda företag, agenter eller entreprenörer för att utföra tjänster för vår räkning eller för att hjälpa oss att tillhandahålla tjänster till dig. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med icke-vinstdrivande enheter eller vår kampanjpartner för välgörande ändamål eller namninsamlingar.
5.3 Om du är en befintlig kund kan vi dela dina personuppgifter med noga utvalda företag som utför marknadsaktiviteter för vår räkning, eftersom vi har ett berättigat intresse att göra det.
5.4 Om du inte vill att vi ska använda dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål eller om du inte vill att vi ska dela dina uppgifter med tredje part för direktmarknadsföringsändamål, vänligen meddela oss det.
5.5 Varje gång vi skickar dig marknadsföringskommunikation ger vi dig möjlighet att avanmäla dig från prenumerationen genom att kontakta oss enligt vad som anges i aktuell kommunikation.
5.6 Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra dotterbolag, närstående bolag eller med tredje parter som är etablerade utanför Storbritannien och det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet i syfte att tillhandahålla dig tjänster eller för att stödja vår affärsverksamhet. Om vi överför dina personuppgifter till dessa organisationer kommer vi att tillhandahålla lämpliga åtgärder och kontroller för att skydda dina personuppgifter, såsom dataöverföringsavtal baserat på de standardavtalsklausuler som offentliggjorts av Europeiska kommissionen i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

 

6. Hur du återkallar ditt samtycke

 

7. Korrekta Personuppgifter?

 

8. Dina rättigheter

(a)        få tillgång till dina personuppgifter
(b)        begära rättelse av dina personuppgifter
(c)        begära portabilitet av dina personuppgifter
(d)        begära begränsning av behandling av dina personuppgifter
(e)        invända mot behandling av dina personuppgifter
(f)        begära radering av dina personuppgifter och
(g)        om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
8.2 Om du tror att dina rättigheter inte har iakttagits eller att dina personuppgifter har utsätts för risk, har du rätt att begära att vi åtgärdar situationen. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på den information som anges i slutet av detta Meddelande.
8.3 Vi förbinder oss att undersöka alla klagomål och vidta lämpliga åtgärder som är nödvändiga för att lösa dessa, inklusive, vid behov, ändra vår policy och sedvana.
8.4 Om du inte får ett tillfredsställande svar från oss har du rätt att lämna ditt klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.
 

9. Kameraövervakning

9.1 Notera att där kameraövervakning äger rum i våra butiker kan du komma att filmas och din bild att lagras. Alla bilder från kameraövervakningen tas endast för din säkerhet och för att förebygga och upptäcka brott. Om du vill veta mer om detta, vänligen kontakta oss genom att använda uppgifterna som framgår nedan.
 

10. Ikraftträdandedatum och ändringar i detta Integritetsmeddelande 

 

11. Hur ser vi till att dina Personuppgifter är säkra?

 

(a) fysiska åtgärder: låsta arkivskåp, begränsning av tillgång till kontor och alarmsystem för företag.
(c) organisatoriska kontroller: avtal om konfidentialitet, begränsning av tillgång baserad på behovet av att få ta del av uppgifterna, utbildning av personal och säkerhetsprövningar.
11.4 Vi använder SSL-teknik (Secure Sockets Layer) för att skydda din kreditkortsinformation online.
11.5 Betalningar som görs via vår hemsida och via vår mobilapp behandlas i en säker miljö med hjälp av programvara som tillhandahålls av tredje parter.
 

12. Specifika frågor relaterade till Internet

12.1 Länkar till andra webbsidor
(b) Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyerna för de andra hemsidorna för att lära dig hur de samlar in och använder information om dig.
(c) Vi använder tre typer av cookies:
(i) en sessions-cookie används medan du tittar på hemsidan och upphör när du lämnar webbsidan
(ii) en registrerings-cookie är en liten fil som skapas när du registrerar dig (loggar in) på hemsidan och är kvar på datorn du registrerade dig från och används för att känna igen dig när du registrerar dig (loggar in) igen på hemsidan med samma dator. Vi använder cookies på vår webbsida så att du kan ställa in dina individuella preferenser och för att hjälpa oss att ge en bättre användarupplevelse.
(iii) tredjeparts-cookies av leverantörer som ställer in sina egna cookies på vår hemsida med vårt tillstånd för att förbättra kundupplevelsen och funktionaliteten samt för att leverera de tjänster som de tillhandahåller. För mer information om denna typ av cookie och möjligheterna att välja bort eller ändra dina inställningar för cookies, hänvisas till deras individuella integritetspolicy.
(f) Om du väljer bort intressebaserade annons-cookies kan du fortfarande se annonsering online men det kommer inte längre att anpassas till dina intressen. 
 

13. Barn 

 

14. Hur du kontaktar oss

(a) Via e-post: kundservice.se@thebodyshop.com.
(b) Via brev: Privacy Notice Enquiries, Legal Department, The Body Shop International Limited, Watersmead, Littlehampton, West Sussex, BN17 6LS, UK
14.2 Du påminns om att inte skicka känslig information som lösenord, kreditkortsinformation etc.. via okrypterade medel (såsom e-post).