Fortsätt till innehåll Fortsätt till webbplatsnavigering Fortsätt till sidfot

Love Your Body ™ Club Användarvillkor

​​​​​​​

Välkommen till Love Your Body™ Club kundklubb, The Body Shops® kundlojalitetsprogram (“Programmet”). De följande villkoren är tillämpliga på ditt medlemskap i Programmet. Eventuellt deltagande i Programmet anses som ett godkännande av dessa villkor. I dessa villkor avses med “The Body Shop” The Body Shop Svenska AB (org. nr 556235-8928) som erbjuder Programmet i Sverige.

1. Medlemskap
För att bli medlem i Programmet ska du ge oss ditt Personnummer, dina person- och kontaktuppgifter, din e-mail adress samt godkänna att få e-mail utskick från oss på denna. Det är ditt ansvar att hålla oss uppdaterade om din e-mail adress förändras. För att bli medlem måste du även vara bosatt i Sverige och ha fyllt 16 år. Du har endast rätt till ett medlemskap. The Body Shop har rätt att neka medlemskap; stänga av och/eller annullera poäng om det finns misstanke om överträdelse av dessa villkor; eller förena ytterligare Medlemskap. Medlemskapet är personligt och endast för privat bruk.
 

2. Användning
Använd ditt medlemskort när du handlar hos The Body Shop® deltagande butiker i Sverige, såväl som när du handlar online genom vår webbplats www.thebodyshop.com/sv-se. Poäng utgår inte vid köp hos Åhléns. Varken medlemskortet eller poäng kan bytas ut mot kontanter. Vi kan be dig styrka din identitet för att säkerhetsställa att Programmet inte missbrukas eller på annat sätt bryter mot villkoren och för att säkerhetsställa identiteten på den person som använder ett giltigt medlemskort i butik.

3. Förmåner
För varje krona som du handlar hos The Body Shop (i samband med användning av ditt medlemskort) erhåller du 1 poäng. Det maximala antal poäng du kan erhålla under en och samma dag är 5 000. För varje 1000 poäng du tjänar, erhåller du en check med ett värde av 50 kronor. Checken är giltig i 12 månader enligt villkoren för Body&Mind Kundklubb. Alla bonuscheckar som genereras efter 1 december 2017 kommer ha en ny giltighetstid på 3 månader. Poäng har inget värde förrän de omvandlats till en värdecheck. Du får poäng på alla köp av produkter, utom på välgörenhetsprodukter, fraktkostnader i vår nätbutik och papperspåsar. Du får vid samma tillfälle endast använda maximalt fem värdecheckar. Värdecheckar kan användas i samband med andra kampanjer, erbjudanden eller rabatter om inget annat anges och på alla produkter förutom presentkort, välgörenhetsprodukter och papperspåsar. Födelsedagsgåva - Om du har lämnat ditt födelsedatum till oss och gjort ett köp eller gjort en beställning online som genererat poäng på ditt LYBC-konto under 12 månader före ditt födelsedatum, kommer du att få en värdecheck till ett värde av 50 kronor under din födelsedagsmånad. Födelsedagsgåvan är giltig 1 månad från dagen för utfärdandet.

4. Upphörande av poäng
Poäng upphör om du inte har tjänat in några poäng på 13 månader. Poäng kommer att annulleras om poänggrundande produkterna returnerats eller återbetalats av någon anledning.

5. Donation av värdecheckar
Du kan donera din värdecheck till en av de utvalda välgörenhetsorganisationerna på vår hemsida istället för att använda din värdecheck vid betalning av produkter. The Body Shop kommer att räkna alla donationer som gjorts och överföra 50 kronor för varje donation. Dessa donationer kommer att ske kvartalsvis eller på årsbasis, eller som överenskommet med de aktuella välgörenhetsorganisationerna.


6. Uppsägning och villkorsändring
The Body Shop förbehåller sig rätten att (a) säga upp Programmet med 2 månaders uppsägningstid via e-post och publicering på vår webbplats; b) säga upp ditt medlemskap om du inte har använt ditt medlemskort på 13 månader; (c) ändra dessa villkor, ingripet även värdet av poäng eller checkar (ackumulerade eller i övrigt), genom att, med 30 dagars varsel, skicka dessa förändringar till den e-post adress som är registrerad på ditt konto och att publicera dessa på vår webbplats. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap genom att skicka ett e-mail till Kundservice på kundservice.se@thebodyshop.com. Vid upphörande av ditt medlemskap förfaller eventuella innestående poäng eller checkar.

7. Personuppgiftspolicy

Vi kommer att använda dina personuppgifter (”uppgifter”) för att administrera ditt medlemskap och för sälj- och marknadsanalys. Vi kommer att hantera dina uppgifter på ett säkert sätt och kommer bara att dela de inom The Body Shop-koncernen (The Body Shop International Limited och dess närstående bolag) samt med vårt moderbolag och dess närstående bolag, eller med våra franchisetagare, såväl som med särskilda uppdragstagare (som agerar på vår räkning och enligt våra instruktioner med iakttagande av erforderliga säkerhetsåtgärder) i världen. Vi kommer inte dela dina uppgifter med andra tredje parter utan ditt uttryckliga samtycke. Separat från ditt medlemskap kommer vi också använda dina kontaktuppgifter för att från tid till annan (tills dess att du avanmäler dig) skicka marknadsföringserbjudanden och hålla dig uppdaterad med våra produkter, kampanjer och särskilda erbjudanden samt med övriga information om The Body Shop. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till direkt marknadsföring genom att följa instruktionerna i vår Personuppgiftspolicy eller i våra marknadsföringsmeddelanden. Vill du lära dig mer om vår hantering av personuppgifter, vänligen besök vår webbplats.


8. Checkar Villkor
Du kan använda checkar vid hel eller delbetalning av produkter i The Body Shop deltagande butiker i Sverige samt när du handlar via The Body Shops svenska nätbutik. Vid köp via The Body Shops nätbutik kan varje check endast lösas in vid köp som överstiger 50 kronor. Checkar tillhör The Body Shop och har inget nominellt värde. Checkar är inte överförbara och kan inte bytas mot kontanter eller användas i samband med köp av välgörenhetsprodukter eller presentkort. I händelse av att checken eller checkarna överstiger beloppet på köpet kan kontant återbetalning ej lämnas. Checken är giltig i 12 månader enligt villkoren för Body&Mind Kundklubb. Alla bonuscheckar som genereras efter 1 december 2017 kommer ha en ny giltighetstid på 3 månader. Fotokopior av checkar eller oläsliga checkar kommer inte att godtas. Du kan lösa in till högst fem (5) checkar vid varje transaktion. Villkoren för Programmet finns under Kundklubbsinformation relaterad till Love Your Body™ Club. Du måste visa upp eller hänvisa till ditt Love Your Body™ medlemskort eller personnummer kopplat till ditt medlemskap när du vill lösa in dina checkar.