Fortsätt till innehåll Fortsätt till webbplatsnavigering Fortsätt till sidfot

VÅRA FÖRPACKNINGAR

Solnedgång

VÅRA LÅNGSIKTIGA MÅL FÖR ATT SKAPA HÅLLBARA FÖRPACKNINGAR.

Vi har gjort ett åtagande att vårt företag ska vara så hållbart som det bara är möjligt och vi strävar konstant efter att minska vår påverkan på vår planet. Det är anledningen till att vi hela tiden granskar våra förpackningar och arbetar med långsiktiga hållbarhetsmål och ett sätt att försöka nå målsättningen att inte skapa något avfall alls.

Kvinna som arbetar med plastavfall

TÄNK OM NÄR DET GÄLLER PLAST

Vi är ett B Corp-företag och det är stolta över. Vi är ett av 3 000 företag i världen som uppfyller de högsta sociala och miljömässiga standarderna för våra medmänniskor och vår planet och det är något som vi tar på mycket stort allvar. Vi fokuserar på att använda så lite plast som möjligt och använder mer växtbaserad plast och återvunnen plast snarare än oljebaserad plast. Vi hjälper även människor runt om i världen att återvinna, återanvända och använda plasten på nytt. Under 2019 återinförde vi vårt pionjärprogram för påfyllbara produkter, ett återvinningsprogram och tog bort 21 ton plast från våra julpresentförpackningar. Vi har ändrat vårt sätt att tänka i allt från att minska mängden plast och återfylla förpackningar till att återvinning.

VÅR STRÄVAN EFTER FÖRPACKNINGAR SOM INTE GER NÅGOT AVFALL ALLS

klistermärken

Vi gör gradvis våra förpackningar 100% återvinningsbara.

För närvarande kan mer än 68 % av våra förpackningar tekniskt sätt återvinnas. År 2025 kommer alla våra förpackningar för kropps-, bad- och hårvårdsprodukter att kunna återvinnas till 100 %. Som en del av vår förpackningsstrategi har vi gjort en omfattande genomgång av hela vår produktportfölj och vi håller på att utforska hur vi kan öka våra återvinningsmöjligheter.

Återvunnen förpackning

Vi samlar in tomma förpackningar för återvinning.

2019 lanserade vi vårt projekt Return.Recycle.Repeat. Projektet innebär att du ska kunna lämna tillbaka alla dina tomma burkar, tuber och flaskor till oss för återvinning och återanvändning. För närvarande drivs detta projekt i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Kanada och Australien och vi jobbar hårt för att utöka till andra marknader.

Förpackningsdesign med flera färger

Vi använder mer PCR i förpackningarna. PCR står för Plastic Consumer Recycled och är alltså återvunnen plast från konsumenterna. I takt med detta eliminerar vi även gradvis oljebaserad plast.

Idag innehåller vara PET-plastprodukter i genomsnitt 25 % återvunnet material. Vårt mål är att år 2022 ska mängden återvunnen plast motsvara 75 %. Det långsiktiga mål är utveckla en cirkulär modell vilket innebär att vi återanvänder eller återvinner 100 % av produkternas förpackningar.

Plastflaskor och produkt från The Body Shop

Vi driver just nu en kampanj för återfyllning på vissa stationer.

Även om återvinning är extremt viktigt kan vi även använda oss av cirkulär ekonomi för att eliminera en del av vårt avfall från våra produkter istället för att återvinna det. Under 2019 lanserade vi vårt pionjärprojekt med återfyllning i två nya konceptbutiker. Här kan du köpa påfyllbara 250 ml-flaskor i aluminium och fylla den med en av åtta duschgeler och ta med den tillbaka när den är tom. Vi jobbar hårt för att detta projekt ska kunna utökas till fler butiker inom en snar framtid och att även schampo, balsam och handtvål ska kunna finnas tillgängligt för påfyllning. Gå gärna in på den här sidan för uppdateringar!

Komprimerad plaståtervinning

Vi bidrar på så sätt till att existerande avfall minskar och driver samtidigt positiv samhällsförändring.

Vi lanserade vårt Community Fair Trade-program för att återvinna plast 2019. Vi köper vår plast från utsatta sopplockare i Indien och erbjuder ett rättvist pris, stabil inkomst och bättre arbetsförhållanden inom en informell sektor som ofta är riskfylld och diskriminerande. Under det första året köpte vi in 250 ton Community Fair Trade-återvunnen plast som vi använt i schampo- och balsamflaskor. I slutet av 2021 är vårt mål att köpa in 900 ton.

Träd

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR

Vi vill fokusera på vad som kan göras på lång sikt och göra förändringar som varar, till exempel att tackla den globala plastkrisen och utveckla hållbara förpackningsalternativ. Vi har lång väg kvar men ser alltid på framtiden med två tydliga mål i åtanke:

1. Alla produktförpackningar är komposterbara, återfyllbara eller återvinningsbara.

2. Alla återfyllbara eller återvinningsbara produktförpackningar kommer att tillverkas av förnybara och återvunna material.

För att nå dessa mål kommer vi att designa produktförpackningar i fyra hållbara förpackningskategorier:

DESIGN FÖR ATT ELIMINERA AVFALL

Utveckla produkter som är komposterbara, återfyllbara eller kan återlämnas för att användas för något annat.

DESIGN FÖR ÅTERANVÄNDNING

Fortsätta utveckla återfyllningsalternativ och återfyllbara produkter.

DESIGN FÖR ÅTERSKAPANDE

Utveckla förpackningar som är tillverkade av förnybara material.

DESIGN FÖR ATT ANVÄNDA FÖR ANNAT ÄNDAMÅL

Utveckla produktförpackningar som är tillverkade av återvunnet material och som kan återvinnas igen eller användas till något annat.