Fortsätt till innehåll Fortsätt till webbplatsnavigering Fortsätt till sidfot

ÅTERVUNNEN PLAST MED COMMUNITY FAIR TRADE

VI HANTERAR PLASTKRISEN PÅ ETT ANNORLUNDA VIS

Vi vill hitta användningsområden för den plast som redan finns i vår värld. Genom vårt Community Fair Trade-program för att använda återvunnen plast från Indien, där nästan en tredjedel av plasten inte återvinns, kämpar vi för både människor och vår planet genom att stödja ”sopplockare” och ge dem tillgång till mer renliga arbetsförhållanden, ett rättvist pris och den respekt och det erkännande de förtjänar.

Plast på stranden

PROBLEMEN MED PLAST

Det är ingen nyhet att föroreningar i form av plast har blivit en global kris och att vår planet formligen drunknar i plast. Det påverkar haven och dess växter och djur men även oss människor.

I Indien samlas nästan en tredjedel av avfallet inte upp. Detta har lett till uppskattningsvis 1,5 miljon ”sopplockare” - människor som oförtröttligt städar upp stadens gator på ett informellt sätt. Majoriteten av dem är daliter och som tidigare kallades ”kastlösa”. De tillhör den socialt lägsta klassen i Indiens kastsystem. Detta medför att många daliter är offer för diskriminering, utnyttjande och dåliga arbetsförhållanden.

Det är anledningen till att vi vill göra mer än bara bekämpa nedskräpning av vår planet. Vårt mål är att göra en positiv skillnad i deras liv genom social förändring och stärka deras ställning. Vi arbetar tillsammans med vår Community Fair Trade-partner Plastics for Change i Bengaluru för att ge sopplockarna det stöd och den uppskattning de förtjänar.

FYRA SÄTT SOM PLAST PÅVERKAR MÄNNISKOR PÅ

Komprimerad plast

INGEN SOPHANTERING

Över tre miljoner människor på vår jord lever i länder utan sophantering. Det motsvarar nästan hälften av världens befolkning.

Kvinna som arbetar med plastavfall

SOPPLOCKARNA ÄR SÅRBARA

Bara i Indien finns det 1,5 miljon sopplockare som arbetar inom en informell sektor för att städa upp gator och i städer.

Kvinna som arbetar med plastavfall

OSTABILA PRISER

Under 2015 sjönk priset som sopplockarna fick för den plast de samlat in med 60 %*. Priset har nyligen sjunkit ännu lägre.

Kvinna som håller plastflaskor

UTNYTTJANDE

Sopplockarna är utsatta för förtryck, att förbises och har begränsad tillgång till hälsovårdstjänster och ekonomiska tjänster.

*60 % prissänkning, data erhållet av Plastics for Change baserat på deras forskning.

Kvinnor som arbetar med plastavfall

VAD VI GÖR FÖR ATT HJÄLPA TILL

Vi har åtagit oss att hantera plastkrisen på ett annorlunda vis. Att inte använda plast alls är inte den enda lösningen - något behöver göras åt den enorma mängd plast som kan återvinnas och som redan finns i världen. Plast kan vara en hållbar resurs om den används på ett ansvarsfullt sätt och därför har vi försökt ta reda på vad vi kan göra med den plast som redan finns. Detta är anledningen till att vi skapat Community Fair Trade-samarbetet i Bengaluru i Indien för att köpa återvunnen plast och som hjälper till att stärka sopplockarnas ställning och ge dem tillgång till mer hälsosamma arbetsförhållanden, ett rättvist pris och det erkännande de förtjänar.

MÖT PLASTICS FOR CHANGE - VÅR COMMUNITY FAIR TRADE-PARTNER

Plastics for Change är en ideell organisation som samarbetar med de lokala icke-statliga organisationerna Hasiru Dala och Hasiru Dala Innovation (HDI) för att ge sopplockarna i Bengaluru möjlighet till en stabil inkomst och bättre förutsättningar.

Detta samarbete hjälper till att integrera utstötta sophanterare och sopplockare i sophanteringen genom att använda deras expertkunskaper. HDI:s största fokus ligger på att förbättra deras levnadsförhållanden så att de kan stärka sina entreprenörkunskaper. De tillhandahåller även utbildning för andra viktiga kompetenser som till exempel trädgårdsmästeri.

FALLSTUDIE: MÄNNISKORNA SOM GÖR VÅRA PARTNERSKAP MÖJLIGA

Annamma

MÖT ANNAMMA

Anamma har arbetat som sopplockare sedan hon var liten. Nu är hon chef på ett återvinningscentrum för torrt avfall.

Med hjälp av Plastics for Change och Hasiru Dala har Annamma fått ledarskapsutbildning och har nu ett antal anställda, inklusive hennes man. Annammas dotter går just nu en plastingenjörsutbildning. Annamma vill att hennes dotter ska fortsätta inom sophanteringsbranschen.

Krishna

MÖT KRISHNA

Han hade en besvärlig uppväxt och såg sin mamma kämpa när pappan avled. Krishna upptäckte emellertid att han kunde tjäna pengar från sopplockning vilket lät honom börja bygga på en framtid.

Med hjälp av Plastics for Change och Hasiru Dala gick Krishna från sopplockning till att hämta upp avfall från 24 olika platser i staden. Nu leder han ett team som tillhandahåller sophämtningstjänster för trestjärniga hotell. Krishna har höga ambitioner inför framtiden när det gäller andra sopplockare i Bengaluru.

Produkter ur serien Ginger från The Body Shop

HUR VI ANVÄNDER ÅTERVUNNEN PLAST

Vi började tillverka Community Fair Trade-återvunnen plast i våra 250 ml-flaskor för schampo och balsam och börjar introducera detta i alla våra förpackningar.

Efter att plasten samlats upp och sorterats på sorteringsstationer rengörs den, komprimeras till balar och transporteras till Europa. Här smälts den ned efter noggrann rengöring och sterilisering. Den blir till ett resin som testas enligt livsmedelsstandarder och omvandlas sedan till granulat för att återvinnas i tillverkningen av våra flaskor.

Vårt mål är att i framtiden köpa in ännu mer Community Fair Trade-återvunnen plast från våra partner så att vi kan använda en större mängd i våra förpackningar och sträva efter ännu högre hållbarhet. Det är fortfarande långt kvar innan vi når målet och bara början. till detta Community Fair Trade-samarbete och vårt åtagande att tackla plastkrisen. Vem vet vad vi kan åstadkomma tillsammans härnäst?