Fortsätt till innehåll Fortsätt till webbplatsnavigering Fortsätt till sidfot

COMMUNITY FAIR TRADE

VÅRT PIONJÄRPROGRAM COMMUNITY FAIR TRADE HAR DRIVITS SEDAN 1987.

Vi hämtar ingredienser och tillbehör av hög kvalitet på ett etiskt medvetet sätt från tusentals producenter, jordbrukare och hantverkare över hela världen. Upptäck hur detta program driver verklig förändring och hjälper oss vara en god kraft.

Grupp av kvinnor som står tillsammans

VAD ÄR COMMUNITY FAIR TRADE?

Community Fair Trade-programmet har skapats av oss. Programmet hjälper våra leverantörer att få åtkomst till marknaden och investera i samhällsprojekt och miljöprojekt som är fördelaktiga för de samhällen där de bedriver sin verksamhet och hjälper oss även att få bra ingredienser till våra produkter.

Vi lanserade Community Fair Trade-programmet 1987 men då kallades programmet Trade Not Aid. Över 30 år senare tror vi fortfarande starkt på detta koncept. Vi hämtar våra ingredienser och tillbehör från hela världen, allt från handtillverkat sheasmör från Ghana till presentpåsar tillverkade av återvunnet papper från Indien, vilket ger ekonomiskt oberoende för våra partner. Många av dem är kvinnor som lever på landsbygden och med begränsade ekonomiska möjligheter. Allt detta hjälper oss driva vårt företagsmål att vara en god kraft och vi är oerhört stolta över vad vi åstadkommit.

Kvinna som vilar sig på mur

HUR SKILJER DET SIG FRÅN RÄTTVIS HANDEL?

Rättvis handel hjälper producenter i utvecklingsländer att säkerställa bra handelsstandarder i form av rättvisa priser när de arbetar med företag i industriländer. Vi har själva utvecklat vårt Community Fair Trade-program och det bekostas och drivs helt och hållet av The Body Shop. Det är kosmetikabranschens största program för rättvis handel. Att ha vårt eget program gör skillnad eftersom det ger oss möjlighet till en verklig och äkta kontakt med våra producenter och leverantörer. Vi känner dem personligen. Vi känner deras lokalsamhällen och familjer. Detta gör programmet så mycket viktigare för oss.

Kvinnor på ett fält

VÅRT COMMUNITY FAIR TRADE-PROGRAM

Vi strävar efter att utveckla partnerskap för handel och har arbetat med många av våra leverantörer i tiotals år. Vi betalar rättvisa priser och erbjuder fördelaktiga villkor, riktat stöd mot producenterna och tillgång till en internationell handelsmarknad. Vissa leverantörer har även erhållit ekonomiskt stöd för investeringar i samhällsprojekt som till exempel utbildning, hälso- och sjukvård och renhållning. Hundratusentals människor har dragit fördel av dessa projekt, inklusive producenternas grannar och familjer.

Vi är enormt stolta över vad vi och även vad våra leverantörer åstadkommit och vårt mål är att fortsätta skapa positiv social och miljömässig påverkan i samhällen där vår handel kan vara mest fördelaktig i framtiden.

Community Fair Trade-programmet är precis lika relevant och viktigt idag som det var 1987. Människor världen över har fortfarande inte tillgång till anständiga arbetsförhållanden och rättvisa handelspriser. Community Fair Trade är vårt arv och kommer alltid att stå i centrum för The Body Shop.

Kvinnor som bär skålar på sina huvuden

VAD COMMUNITY FAIR TRADE INNEBÄR FÖR DIG

Community Fair Trade handlar om mycket mer än bara hur vi får våra ingredienser. Det är fördelaktigt för oss alla. Vi får direkttillgång till ingredienser och tillbehör av hög kvalitet från hela världen och ditt köp är samtidigt till förmån för människor och samhällen på så många olika sätt. Vi vill att du ska veta hela historien bakom du produkter du köper. Läs våra framgångshistorier för att ta reda på hur de produkter du köper kan ha en positiv påverkan på samhällen runt om i världen.

FRAMGÅNGSHISTORIER

Vi är mycket stolta över att ha åstadkommit en positiv ekonomisk och social påverkan som nått ut till många människor under årens gång med det här programmet. Vi väljer att arbeta med leverantörer som delar vår pionjäranda. Inkomster och investeringar från vår handel har möjliggjort att samhällen kunnat investera i några verkligt innovativa och effektiva projekt.

Kvinna som håller sheanötter

SHEASMÖR FRÅN GHANA

GER EKONOMISKT OBEROENDE TILL KVINNOR FRÅN GHANA

Vi har hämtat Community Fair Trade-producerat sheasmör från Tungteiya Women’s Association i norra Ghana sedan 1994. 640 kvinnor från 11 byar handtillverkar sheasmöret med hjälp av process i 18 steg som omfattar traditionella tekniker som förts ned i generationer från mor till dotter.

Att få ett rättvist pris ger en oberoende inkomst för kvinnorna och hjälper även till att stärka deras roll genom ökat självförtroende och respekt i samhället. Vi betalar också ett toppris för att hjälpa till att bekosta samhällsprojekt som påverkar livet positivt för 49 000 människor i 11 byar över samhället i stort. Långsiktiga investeringar har gjort att dessa lokala samhällen kunnat bygga sju skolor för att utbilda ungefär 1 200 elever varje år och även givit tillgång till friskt vatten och hälsovårdsinrättningar.

Presentpapper

PRESENTFÖRPACKNINGAR OCH KARTONGER FRÅN NEPAL

DRIVER NYA UTBILDNINGS- OCH UTVECKLINGSINITIATIV

Vi köper in Community Fair Trade-producerat handtillverkat papper och presentförpackningar på ett hållbart sätt från Get Paper Industry i Katmandu i Nepal. Vi är mycket stolta över att ha arbetat med GPI sedan 1989. Dessa professionella hantverkare använder avfall och återvunnet material som till exempel bomullsrester och bananträdsstammar för att tillverka pappret.

Fler kvinnor än män är anställda av GPI och de betalar dem en rättvis och jämlik lön och ser till att de får jämlika förmåner. De har också gått i spetsen för sociala projekt som hela samhället runt Bansbari kan dra fördel av. GPI har hjälpt de allra fattigaste familjerna att kunna skicka sina barn till skolan och höjt utbildningsnivån för flickor genom deras kampanj ”Låt din dotter gå i skolan” samt med stipendier.

Under senare år har GPI lett initiativ för att öka medvetenheten runt människohandel, så kallad ”human trafficking”, genom att underlätta för skapandet av grupper för flickor i lokalsamhällena. De har även gjort insatser på en större skala genom att organisera nationella uppsatstävlingar i skolor om ämnet människohandel.

Två kvinnor som håller korg med plastflaskor

ÅTERVUNNEN PLAST FRÅN INDIEN

Vi hanterar plastkrisen på ett annorlunda vis

Runt tre miljoner människor på vår jord lever i länder utan formell sophantering. Det motsvarar nästan hälften av världens befolkning. Detta har lett till uppskattningsvis 1,5 miljon ”sopplockare” - människor som oförtröttligt städar upp stadens gator på ett informellt sätt. Majoriteten av dem är daliter och som tidigare kallades ”kastlösa”. De är den gruppen med lägst social status i Indiens klassystem. Det medför att många daliter är offer för diskriminering, utnyttjande och dåliga arbetsförhållanden.

Under 2019 lanserade vi vårt Community Fair Trade-partnerskap med Plastics for Change för att köpa återvunnen plast från sopplockare i Indien och använda den i våra plastförpackningar. Vår handel ger ett rättvist pris för plast inom en industri som annars är ökänd för utnyttjande av människor och ger livsnödvändig stabilitet till utstötta sopplockare. Initiativet vann utmärkelsen ”Plastics Innovation Award’ från Ethical Corporation år 2019 och har erkänts inom branschen för sina unika metoder för att göra något åt både den miljömässiga och mänskliga aspekten när det gäller plastkrisen.

Läs mer
Kvinna som bryter av träd

VÅRT ÅTAGANDE GENTEMOT VÅRA LEVERANTÖRER

Vårt Community Fair Trade-program kontrolleras och verifieras av den oberoende myndigheten ECOCERT (en certifieringsmyndighet för rättvis handel) och detta innebär regelbundna inspektioner av vår egen företagsverksamhet.Vårt åtagande gentemot våra leverantörer beskrivs i vårt dokument om hållbar handel - Sustainable Sourcing Charter - och som innehåller information om vår vision av hållbara leverantörskedjor och bekräftar kärnprinciperna bakom vårt Community Fair Trade-program.

VÅRA KÄRNPRINCIPER

ETT RÄTTVIST PRIS

Detta etableras genom konsultation med producenterna och granskas med jämna mellanrum. Varje leverantörskedja är unik. Vi följer en extern standard för rättvis prissättning och om inte någon sådan finns så utvecklar vi en rättvis prismodell som är specifik för den specifika leverantörskedjan.

SAMHÄLLSPROJEKT

När det är lämpligt stöttar vi samhällsprojekt genom toppriser eller i vissa fall genom direkta investeringar.

FÖRDELAKTIGA HANDELSVILLKOR

Producentgrupper får mer fördelaktiga handelsvillkor. Till exempel förhandsbetalning om det skulle behövas.

RIKTAT STÖD TILL LEVERANTÖRER

Vårt mål är att tillhandahålla utbildning om det behövs. Detta kan vara i form av direkt stöd från personal från The Body Shop eller genom externa intressenter i form av exempelvis lokala icke-statliga organisationer.

HANDELSÅTAGANDE

Vi tillhandahåller prognoser för att underlätta för producentgrupper att fatta kunskapsgrundade beslut om sina produktionsnivåer och företagsplanering.

HANTERING AV BRIST PÅ TILLGÅNG AV INGREDIENSER

Utvecklingen och underhållet av våra leverantörskedjor i utstötta och sårbara samhällen är en komplex och långsiktig aktivitet. Då och då upplever vi oundvikliga leverantörskedjeproblem med våra Community Fair Trade-leverantörer och som leder till brist på råmaterial. Detta innebär att vi ibland måste komplettera våra Community Fair Trade-producerade ingredienser med ingredienser från andra källor för att kompensera för bristerna och bemöta kundernas efterfrågan på vissa produkter. Eftersom våra Community Fair Trade-partner och vårt förhållande med dem är mycket viktiga för oss så är vårt mål alltid att skydda den pågående efterfrågan av den ingrediens som produceras av vår Community Fair Trade-leverantör medan vi försöker lösa problemet. För att göra detta arbetar vi med våra interna rutiner som styrs av principerna i vårt hållbarhetsdokument Sustainable Sourcing Charter för att säkerställa att problemet blir löst så fort som möjligt och med minimal samhällspåverkan.

AVSLUTNINGSSTRATEGI FÖR EN MJUKARE ÖVERGÅNG

Om vi av någon anledning skulle behöva sluta handla med en Community Fair Trade-leverantör så är vårt mål att ge minst 12 månaders uppsägningstid innan den sista produktbeställningen. Vi kommer att diskutera sätt att stötta och minimera negativ inverkan på deras organisationer och i samverkan bygga upp ”mjuka avslutningsstrategier” för att hjälpa dem planera inför framtiden

Industriarbetare

VAD ÄR ETISKT MEDVETEN HANDEL?

Människor världen över har fortfarande inte tillgång till säkra och trygga arbetsförhållanden. Etiskt medveten handel handlar om att ha förtroende för att de produkter och tjänster vi köper inte tillverkats på bekostnad av dåliga arbetsvillkor i våra globala leverantörskedjor. Det är mycket viktigt för oss att säkerställa att våra produkter tillverkas under rättvisa och anständiga arbetsförhållanden.

VÅRT PROGRAM MED ETISKT MEDVETEN HANDEL

Vi tror att företagsamhet är en kraft som kan verka för det goda och vi strävar alltid efter att stärka människor och vår planet. Detta utgör grunden för vårt program om etiskt medveten handel, Ethical Trade. Vi anser att ingen av de som arbetar i vår leverantörskedja ska utnyttjas eller diskrimineras och kunna njuta av frihet, trygghet och jämlikhet.

Vi bedriver endast handel med leverantörer som uppfyller våra standarder för etiskt medveten handel för att säkerställa att de som arbetar med våra produkter inte utnyttjas. Vi ber alla våra leverantörer att skriva under ett uppförandekontrakt för att se till att de formellt arbetar med att upprätthålla saker som:

  • Hälsa och säkerhet
  • Säkra och hygieniska arbetsförhållanden
  • Att aldrig använda sig av barnarbete
  • Rättvisa löner
  • Rimliga arbetstider
  • Ingen diskriminering
  • Stabila anställningsförhållanden
  • Att behandla människor med respekt
Kvinnor som står tillsammans

VÅR HISTORIA NÄR DET GÄLLER ETISKT MEDVETEN HANDEL

Ända sedan The Body Shop grundades år 1976 har vi samarbetat med likasinnande företag, ideella organisationer och fackföreningar för att utveckla ett program för etiskt medveten handel, vårt Ethical Trade-program.

1998 grundade vi The Ethical Trading Initiative (ETI) som är en medlemsorganisation där vi arbetar individuellt och med andra medlemmar för att tackla komplexa frågor om vilka steg företag bör vidta för att handla på ett etiskt medvetet sätt och hur de kan göra skillnad för en arbetstagares liv.

För att främja bättre synlighet och transparens över våra leverantörskedjor är vi också medlemmar av en internetplattform för ansvarsfull handel som heter Sedex. Här kan medlemmarna dela med sig av sina inspektionsrapporter och annan information om de åtgärder som bedrivs för att främja mänskliga rättigheter - inte bara med oss, men även med kunder.

MODERNT SLAVERI

2018 Modern Slavery Statement beskriver de åtgärder vi vidtog under 2018 för att förhindra och ta itu med alla former av modernt slaveri i våra globala verksamheter och i vår leverantörskedja. Den beskriver våra aktiviteter och vad vi uppnått när det gäller beskrivna mål i vårt 2017 Modern Slavery Statement.