Black Lives Matter

De senaste månadernas grymma orättvisor visar hur utbredd rasismen är och har startat oerhört viktiga och obekväma samtal över hela världen och även i The Body Shops organisation.

Vi är inte där vi vill vara och det är tydligt att nu får det vara nog. Förändring behövs i världen och förändring behövs inom The Body Shop.

Vi har ett ansvar att säkerställa att vi blir den rättvisa och mångfaldsinriktade verksamhet vi ska vara. För att på riktigt förstå vad det innebär att vara ett antirasistiskt företag har vår första prioritet den senaste tiden varit att lyssna på och ledas av våra svarta kollegor och kollegor från etniska minoritetsgrupper.

Det är viktigt att våra kunder och anställda kan hålla oss ansvariga. Vi har därför utarbetat en plan med åtgärder som säkerställer att vi blir mer inkluderande och antirasistiska som företag.

Under den kommande tiden fokuserar vi på följande åtgärder:

  1. Lyssnaprojektet - Listening Project

Det är viktigt för oss att förstå vad våra medarbetare tycker och känner om mångfalden på vår arbetsplats. Vi har därför skapat ett forum där samtliga medarbetare globalt kan dela sina åsikter och tankar så att vi bättre kan förstå deras erfarenheter och utmaningar. Vi vet av erfarenhet att när våra medarbetare bildar interna nätverk och gör sina röster hörda gemensamt så skapas de bästa förutsättningarna för förändring.

  1. Ledas av kollegor

Som fortsättning på Lyssnaprojektet tillsätts en intern styrgrupp med våra svarta kollegor och kollegor som representerar etniska minoritetsgrupper. Tillsammans med vår People-avdelning (HR) kommer de att leda förändringsarbetet. Gruppen är klar i slutet av juli 2020 och pratar direkt med vår globala CEO, vars uppgift blir att säkra att det finns dedikerade ansvarig för jämlikhet- och inklusivitetsarbete på alla huvudmarknader.

  1. Jämlikhetsråd - Equality Board

Samtidigt som vi har en öppen global dialog för alla The Body Shop-anställda att delta i vill vi också göra mer för att driva förändring lokalt. Sverige och Danmark som är systermarknader inom The Body Shop sätter därför ihop ett eget Jämlikhetsråd för att lyssna in, ledas av våra kollegor i butik och gå vidare med åtgärder där vi behöver förbättra oss.

  1. Fokus på utbildning för att bekämpa rasism

Vi bjuder in förespråkare av och experter på antirasism för att sätta stort fokus på utbildning om hur våra team och samhället kan bekämpa rasism. Syftet är att utmana vårt sätt att tänka och höja kunskapsnivån i alla delar av företaget. Tillsammans med våra systerföretag Aesop, Avon och Natura utvecklar vi också nya utbildningsprogram för inklusivitets- och jämställdhetsarbete som bland annat kommer att fokusera på att synliggöra omedvetna rasistiska strukturer.

  1. Re-lansera våra volontärdagar

Alla anställda på The Body Shop har årligen ett antal volontärdagar och det ingår i jobbet, oavsett position, att dedikera dem för en valfri organisation. Vi ser nu över hur vi arbetar med våra volontärdagar för att alla kollegor ska kunna använda sina röster som aktivister och på ett sätt som kan skapa en större enad påverkan.

  1. Intern granskning

Vårt huvudkontor i England har startat en grundlig granskning av hur vi arbetar internt – exempelvis hur vår ledningsgrupp ser ut idag, hur vi rekryterar och lever våra policyer. Syftet är att klargöra vilka hinder människor upplever när de börjar och utvecklas under sina karriärer hos The Body Shop. Granskningen pågår under ett par månader till och vi kommer att dela resultaten och en rekommenderad handlingsplan med ovan nämnd styrgrupp samt vår globala ledningsgrupp i oktober 2020.

  1. Insamling av uppgifter

Företag uppmanas nu att dela uppgifter om den etniska mångfalden inom verksamheten, och detta är något vi på The Body Shop borde ha gjort tidigare. Tyvärr har vi inte fullständiga uppgifter om etniciteten hos alla våra medarbetare världen över. Det beror på att det på många av våra marknader inte är tillåtet att kräva att våra medarbetare lämnar denna information. Vi arbetar nu på en lösning för hur vi kan samla in uppgifter om våra medarbetares etnicitet, i enlighet med lagstiftning och på ett sätt som våra medarbetare är bekväma med.

Vi har fler viktiga steg att ta, och vi återkommer snart med mer information om vad vi har gjort.