THE BODY SHOP HAR BLIVIT EN B CORP™

KAN VI FÅ EN APPLÅD? BODY SHOP HAR BLIVIT EN DEL AV DEN BÄSTA SAMMANSLUTNINGEN I VÄRLDEN.

Företag som är B Corp uppfyller de högsta sociala och miljömässiga standarderna för både människor och vår planet. Det är alltid så vi bedrivit vår företagsverksamhet. Det ligger i vårt företags gener och nu har vi helt enkelt stämpeln som bevisar det. Upptäck vad detta innebär och vad som krävs för att bli en B Corp och ett Triple Bottom Line-företag. Läs vidare och fira tillsammans med oss.

Grafik för B Corp-certifiering

"Företagsverksamheter formar vår omvärld. De är kapabla att förändra samhället på alla tänkbara sätt."

Dame Anita Roddick

GRUNDARE AV THE BODY SHOP

Kvinnor som bär skålar på sina huvuden

BALANS MELLAN SYFTE OCH EKONOMISK VINST

Anita Roddick ville starta en ny typ av miljövänligt företag - ett som hittar balansen mellan syfte och ekonomisk vinst. The Body Shop har nu ändrat våra styrdokument för att spegla en Triple Bottom Line-verksamhet. Detta innebär att vi strävar efter att skapa en balans mellan människa, vår planet och vinst. En sann Triple Bottom Line-verksamhet mäter inte bara framgång i form av ekonomisk vinst och tillväxt utan även genom att säkerställa att man tar hänsyn till och förstår social påverkan liksom inverkan på miljön. Detta hjälper till att utmana det globala ekonomiska systemet och som faktiskt orsakar många av dessa sociala och miljömässiga problem.

Vi förstår att samhällets största problem inte bara kan lösas av statliga organisationer och välgörenhetsorganisationer. B corp-företag arbetar med att bemöta dessa problem med hjälp av sin verksamhet i form av att bekämpa fattigdom och skapa jobb med kvalitet och prestige.

Grupp av kvinnor

VAD ÄR EN B CORP?

2019 blev vi en certifierad B Corp. Det är ett företag som uppfyller de högsta bekräftade standarderna för socialt ansvar och miljömässiga resultat, transparens och ansvarstagande. En B Corp bryr sig inte bara om att göra en vinst - de tar samhällsansvar och bryr sig även om människor och vår jord. Det är alltid så vi bedrivit vår företagsverksamhet - vi ville bara få det offentligt erkänt också.

I dag finns det över 3 000 B Corp-företag inom 150 branscher i 60 länder över hela världen. Vi är officiellt den största B Corp som har grundats av en kvinna – pionjären Anita Roddick. Vi är mycket stolta över att vara en del av denna sammanslutning av företag även om aktivism för samhället och miljön har varit en del av vår verksamhet ända sedan starten 1976. Nu är vi mer beslutna än någonsin att göra ännu mer skillnad i världen.

Plakat med Forever Against Animal Testing

VARFÖR ÄR DET BRA ATT VARA EN B CORP?

Precis som vår grundare, Anita Roddick, förespråkar B Corp-verksamheter att företagande kan vara en god kraft i världen. Vi och ett snabbt ökande antal företag åtar oss att ta samhällsansvar för att förändra företag och samhälle. Med hjälp av ett företags krafter använder B corp-verksamheter sina vinster och tillväxt för att skapa en positiv förändring för anställda, samhället och miljön. B Corps samarbetar över hela världen för att uppnå minskad ojämlikhet, lägre nivåer av fattigdom, en hälsosammare miljö, starkare samhällen samt fler trygga och meningsfulla jobb. Deras avsikt är även att inspirera andra företag att följa i deras spår och påverka världen positivt.

Kvinnor som bär korgar med frukt på sina huvuden

HUR BLEV VI EN B CORP?

I bedömningsprocessen av en B Corp-verksamhet analyseras företagets resultat inom fem områden: ledning, medarbetare, kunder, samhälle och miljö med hjälp av trovärdiga, oberoende och verifierbara standarder för prestationer som positivt påverkar samhälle och miljö.

HÄR ÄR EXEMPEL PÅ NÅGRA AV DE INITIATIV SOM HJÄLPT OSS BLI B CORP-CERTIFIERADE:

AKTIVISTKAMPANJER

Vår historik av att engagera kunder i aktivistkampanjer, till exempel Forever Against Animal Testing.

PÅVERKA LAGSTIFTNING

Vi har även spelat stor roll när det gäller att påverka lagstiftning och diskuterat med både lagstiftare och intressenter för att för alltid stoppa tester av kosmetika på djur globalt.

ÅTERVINNING

Lanseringen av vårt butiksprogram för återvinning och att dra ner på energianvändning i våra butiker som inte kommer från ”grön el”.

FRIVILLIGHETSARBETE

Våra mer än 8 000 anställda runt om i världen deltar i dagar med frivillighetsarbete.

UTBILDNING OCH ENGAGERANDE AV VÅRA TEAM

Vi utbildar och engagerar våra team runt om i världen om vårt B Corp-uppdrag och om vikten av att vara en Triple Bottom Line-verksamhet.

ÅTAGANDE

Vårt åtagande är att hjälpa till att stärka människors ställning och samhällen runt om i världen genom vårt Community Fair Trade-program. I över 30 år har vi har köpt ingredienser och tillbehör från producenter och hantverkare runt om i världen till ett rättvist pris.

Människor som hoppar

VAD ÄR VÅR B CORP-POÄNG?

För att bli en certifierad B Corp måste företaget få minst 80 poäng. Vi är stolta över att uppfylla denna höga standard och ser fram emot att få ännu högre poäng nästa gång vi certifieras. Du kan se bedömningen av vår inverkan här.

B Lab är en ideell organisation och hanterar B Corp-certifieringen. De verkar för en global sammanslutning av företag som tar socialt ansvar som en kraft att skapa positiva förändringar i världen för samhället och miljön. Deras vision är att alla företag världen över mäter och hanterar sin påverkan på människor och planeten lika mycket som de fokuserar på ekonomisk vinst.

För att behålla vår B Corp-certifiering måste vi fortsätta ha en dokumenterad positiv påverkan och åter genomgå en certifieringsprocess var tredje år.

Logotyp för Natura

VILKA ANDRA B CORP-FÖRETAG FINNS DET?

Några av de mest uppskattade varumärkena i världen är B Corp-certifierade som till exempel Ben & Jerry’s, Patagonia och vårt moderbolag Natura. De var alla vänner med och en inspirationskälla för grundaren av The Body Shop, Anita Roddick.