UTTALANDE OM MODERNT SLAVERI

År 2015 godkände det brittiska parlamentet lagen Modern Slavery Act. Det var första gången en lag mot modernt slaveri trädde i kraft i Europa. Lagen är utformad för att motverka slaveri och människohandel i Storbritannien och innebär strängare böter och straff för brott mot detta. Enligt denna lag måste brittiska företag publicera ett uttalande om slaveri och människohandel för att säkerställa öppenhet inom försörjningskedjorna.

I samarbete med en rad intressenter har vi utformat ett program som identiferar eventuella problem med modernt slaveri i företaget och leverantörskedjan. I programmet förklarar vi även grundorsakerna till utnyttjande av arbetskraft, till exempel fattigdom och affärsmetoder där mänskliga rättigheter och lagar inom arbetsrätt inte respekteras eller förbättras.