Fortsätt till innehåll Fortsätt till webbplatsnavigering Fortsätt till sidfot

ENRICH NOT EXPLOIT™ REPORT

THE BODY SHOPS HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

2016 lanserade vi Enrich Not Exploit™ – ett fem års åtagande för att innan 2020 nå 14 mål som berikar människor, vår planet och våra produkter. Dessa mål utgör grunden i vår ambition att bli världens mest etiskt hållbara företag.

I denna rapport beskriver vi våra resultat under 2017 och hur långt vi har kommit mot våra mål.

THE BODY SHOPS HÅLLBARHETSRAPPORT 2017

Här kan du se vad vi gjort för framsteg under 2017 för att nå våra mål till 2020.