Rapport för Enrich Not Exploit™

The Body Shops hållbarhetsrapport 2017

2016 lanserade vi Enrich Not Exploit™ – ett fem års åtagande för att innan 2020 nå 14 mål som berikar människor, vår planet och våra produkter. Dessa mål utgör grunden i vår ambition att bli världens mest etiskt hållbara företag.

I denna rapport beskriver vi våra resultat under 2017 och hur långt vi har kommit mot våra mål.


LÄS VÅR RAPPORT FÖR 2017

The Body Shops hållbarhetsrapport 2016

Du kan även läsa i vår hållbarhetsrapport från 2016 vad vi uppnådde under vårt första år med Enrich Not Exploit™.


LÄS VÅR RAPPORT FÖR 2016

Sammanfattningen av vår rapport för 2017

Här kan du se vad vi gjort för framsteg under 2017 för att nå våra mål till 2020.