ENRICH NOT EXPLOIT™ REPORT

THE BODY SHOP 2016 SUSTAINABILITY REPORT

ETT ÅR EFTER STARTEN AV ÅTAGANDET ENRICH NOT EXPLOIT™

Enrich Not Exploit™ Några ord från vår CEO

The Body Shop har alltid strävat efter att göra saker annorlunda. Vi vill inte vara som alla andra. Och ett exempel på det är vårt mål att uppnå 100 procent hållbarhet.

Titta på videon →

Enrich Not Exploit™: Några ord från vår International Director of Corporate Responsibility and Campaigns

The Body Shop nämns ofta som en av grundläggarna av Corporate Social Responsibility. Men vår planet är mer än någonsin utsatt för mänsklig påverkan och det kräver också att vi agerar mer än någonsin.

← Titta på videon

Enrich Our People: Utökning av Community Trade-programmet

The Body Shops grundare Anita Roddick hämtade inspiration till Community Trade från sin tro på handelns kraft som hjälpmedel och vikten av att utveckla varaktiga relationer med samhällen från hela världen. År 2016 utökade vi programmet med en ny komponent och i början av 2017 med ytterligare tre komponenter – och fler är på gång!

Titta på videon →

Enrich Our People: Hjälpa 40 000 människor in på arbetsmarknaden

För oss är det mycket viktigt att erbjuda människor i vår värdekedja en ökad ekonomisk stabilitet. Under 2016 hjälpte vi över 20 000 ekonomiskt utsatta människor till arbete i vår försörjningskedja.

← Titta på videon

Enrich Our People: Vår största kampanj någonsin

The Body Shops kampanjer representerar alltid det vi värdesätter och står för. Vårt mål är åtta miljoner underskrifter som stöd i vårt krav på ett globalt förbud mot kosmetikatester på djur. Gör skillnad och skriv på namninsamlingen här!

Titta på videon →

Enrich Our People: Volontärarbete i lokalsamhällen

De anställda på The Body Shop är mycket måna om att hjälpa andra och ge tillbaka till de samhällen vi arbetar med. Under 2016 ägnade våra anställda över 40 000 timmar för volontärarbete runt om i världen.

← Titta på videon

Enrich Our Products: 100 procent spårbarhet av naturliga ingredienser

Vårt mål är att säkerställa att 100 procent av våra naturliga ingredienser är spårbara och hållbart producerade. För att uppnå detta introducerade vi 2016 en ny robust, flerstegsprocess.

Titta på videon →

Enrich Our Products: Minskning av vårt miljöavtryck

Att minska produkternas miljöpåverkan är för oss av absolut högsta prioritet. Och vi gör framsteg – vi har förbättrat bionedbrytbarheten i 11 av 17 produktfamiljer.

← Titta på videon

Enrich Our Planet: Byggandet av biobroar

Att skydda den biologiska mångfalden är bokstavligen livsviktigt. Tack vare stödet från kunderna och vårt nya bevarandeprogram byggde vi under 2016 biobroar som ansluter hela 17,2 miljoner kvadratmeter skog.

Titta på videon →

Enrich our Planet: Minska butikernas miljöavtryck

Med över 3 000 butiker runt om i världen följer skyldigheten att både skydda och berika miljön. År 2016 utvecklade vi viktiga resurser för att mäta butikernas miljöpåverkan och att uppnå vårt mål.

← Titta på videon

Enrich Our Planet: Utvecklingen av tre nya hållbara förpackningsinnovationer

För att kunna utveckla nya förpackningar behöver vi nya uppfinningar och insikt om var vi kan påverka mest positivt. I detta projekt hjälper en rad experter oss att uppnå våra mål.

Titta på videon →

Enrich Our Planet: Förnybara produktförpackningarna

Vårt globala beroende av icke-förnybara källor är ohållbart. För att skapa en mer hållbar framtid vill vi därför innan 2020 säkerställa att 70 procent av produktförpackningarna inte tillverkas av fossila bränslen. För tillfället består våra klara plastflaskor av 25 procent återvunnet material.

← Titta på videon

Enrich Our Planet: Driva alla butiker med förnybar energi

Det är avgörande att vi driver alla butiker med förnybar energi för att kunna minimera vår påverkan på klimatet och nivån av växthusgasutsläpp. I slutet av 2016 drev vi 24 procent av butikerna med förnybar energi.

Titta på videon →

Enrich our Planet: Minska butikernas energiförbrukning

Utöver att använda förnybar energi är det ytterst viktigt att vi minskar energiförbrukningen i alla butiker över hela världen. För att göra detta har vi undersökt många innovativa metoder.

← Titta på videon

Enrich Not Exploit™

Stöddokument för 2016/2017 Enrich Not Exploit™ Report omfattar alla definitioner för Enrich Not Exploit™ och indikatorer för mätning av The Body Shops framsteg.

LÄS MER

Building for the Future

Vår 2014-2015 Values Report, Building for the Future finns att läsa i sin helhet

här