VÅRT ÅTAGANDE


“THE BUSINESS OF BUSINESS SHOULD NOT BE ABOUT MONEY. IT SHOULD BE ABOUT RESPONSIBILITY. IT SHOULD BE ABOUT PUBLIC GOOD, NOT PRIVATE GREED.” – ANITA RODDICK

Vi strävar efter att bli världens mest etiska och verkligt hållbara affärsverksamhet. Vårt åtagande Enrich Not Exploit™ omfattar 14 mål som vi ska uppnå innan 2020. Målen visar tydligt vilka vi är och vad vi står för som verksamhet.


ÅTAGANDET ATT … ENRICH NOT EXPLOIT™

Vår historia började med Anita Roddick och hennes banbrytande perspektiv att en verksamhet kan verka för en bättre värld för människor, djur och miljö. Hennes vision har alltid utgjort vår grund när vi har gått mot strömmen och skapat förändring. Och i dag är vår beslutsamhet att berika världen större än någonsin.

banner

BERIKA MÄNNISKORNA

Vi stödjer och främjar kulturell och biologisk mångfald och vill motverka skönhetsstereotyper. Att betala rättvisa priser till våra Community Trade-partner är en grundprincip. Vi kampanjar för det som är rätt. Vi hjälper våra medarbetare att växa som människor.

VISA MÅLEN

BERIKA PRODUKTERNA

Våra produkter ska vara berikande, vårdande och uppfriskande – men aldrig lova mer än de kan hålla och aldrig vara testade på djur. Vi hämtar inspiration till våra produkter från natur och kunskap runt om i världen. Vi är experter på hudvård för alla hudtyper och behov. Och det är vi stolta över.

VISA MÅLEN

BERIKA PLANETEN

Naturen är vår källa till ingredienserna i våra produkter. Därför hjälper vi aktivt till att berika den biologiska mångfalden där vi anskaffar ingredienserna. Och vi agerar och kampanjar för att skydda kärnområden för biologisk mångfald på andra platser i världen.

VISA MÅLEN

THE ENRICH NOT EXPLOIT™ 2018 REPORT

Vi publicerar årliga rapporter om vårt åtagande för att vara öppna och tydliga med våra företagsmetoder och framsteg mot våra mål. Läs vår fullständiga rapport för 2018 här .

LÄS MER

MINSKA VÅRT MILJÖAVTRYCK

Vi vill vara en verkligt hållbar affärsverksamhet. Som ett led i detta granskar vi våra produkter för biologisk nedbrytbarhet och vattenfotavtryck, samt använder ingredienser av naturligt ursprung och ingredienser från grön kemi.

LÄS MER