RE-WILD THE WORLD

TREES ARE FOR LIFE, NOT JUST FOR CHRISTMAS*

Ända fram till jul kan du med alla köp hos The Body Shop hjälpa till att skydda och återskapa över tio miljoner kvadratmeter skog i England och Armenien genom vårt program World Bio-Bridges Mission.**

VILKA BIOBROAR FINANSIERAR VI MED ÅRETS JULKÖP?

Med alla köp november–december** donerar The Body Shop 0,18 kr till Woodland Trust och World Land Trust*** för att hjälpa till att skydda och återskapa minst tio miljoner kvadratmeter mark i Wye Valley och Forest of Dean i England, samt i Caucasus Wildlife Refuge i Armenien. För att säkerställa att detta mål nås kommer The Body Shop att donera minst 100 000 GBP till World Land Trust och 150 000 GBP till Woodland Trust, oavsett det totala beloppet som samlas in från kundernas köp.

VÅRT MÅL I ENGLAND

Med vår nya partner Woodland Trust, Storbritanniens största ideella skogsvårdsorganisation, ska vi bygga biobroar för att motverka fortsatt fragmentering av skog och djursamhällen i Wye Valley och Dean Forest, på gränsen till Wales. Projektet omfattar även planer på att återinföra mården, en av Storbritanniens sällsyntaste däggdjur, i dessa områden.

VÅRT MÅL I ARMENIEN

Tillsammans med World Land Trust ska vi donera minst 100 000 GBP för att stödja skyddet av kärnområden för biologisk mångfald i södra Kaukasien och samarbetet med lokalbefolkningen för att förhindra hot som tjuvjakt och olaglig avverkning. Genom att arrendera mark i omgivande landsbygdssamhällen skyddas avgörande livsmiljö för några av Armeniens mest hotade arter, som det kaukasiska lodjuret och den persiska leoparden. Detta projekt gynnar både samhällsutveckling och bevarandet av biologisk mångfald.

VAD ÄR VÅRT MÅL I KIRGIZISTAN?

Fauna & Flora International och The Body Shop har som mål att plantera 10 000 träd i Kirgizistan. Dessa träd ska fungera som en fristad åt fågelarter som exempelvis den hotade smutsgamen. Projektet engagerar även hundratals lokalbor i skötsel och hållbar avverkning av skog.

VAD ÄR VÅRT MÅL I QUEENSLAND?

The Body Shop och Queensland Koala Crusaders ska plantera 12 000 träd och återskapa 30 hektar röjd mark i Queensland. Projektet hjälper till att vända utvecklingen med förlust av livsmiljö i ett område som är klassat som biosfärreservat. Genom att återskapa och återansluta dessa tidigare skogsområden får koalorna större möjlighet att leva i de träd som är så livsviktiga för dem.
*Sloganen Trees are for life, not just for Christmas används med tillstånd från Dogs Trust.

**8 november 2018–7 januari 2019: Bulgarien, Cypern, Grekland, Italien, Malta, Ryssland och Spanien.
1 november 2018–31 december 2018: alla andra deltagande länder.

***The Woodland Trust är en registrerad välgörenhetsorganisation i England och Wales (nr 294344), samt i Skottland (nr SC038885). World Land Trust är en registrerad välgörenhetsorganisation i England and Wales (nr 1001291).