RE-WILD THE WORLD

Hjälp oss att skydda och återskapa över tio miljoner kvadratmeter skog runt om i världen genom vårt stödprogram World Bio-Bridges Mission.

VAD ÄR BIOBROAR?

Biobroar fungerar som spridningskorridorer och återansluter områden som splittrats på grund av bland annat vägbyggen och olaglig avverkning. Tack vare biobroarna kan hotade djur och växter återigen leva i samma gynnsamma livsmiljö och fortplanta sig. Genom World Bio-Bridges Mission bidrar vi med 500 000 brittiska pund till World Land Trust och WCS Rwanda. Varje gång du handlar hos oss bidrar du till vårt åtagande och mål.

NYA BIOBROAR UNDER 2019

Under 2019 finansierar vi byggandet av tre nya biobroar i Indien, Ecuador och Rwanda, och dina köp hos oss bidrar till vårt ekonomiska stöd på 500 000 brittiska pund.

Biobroarna återansluter splittrade områden så att hotade djur och växter återigen kan leva i samma gynnsamma livsmiljö och fortplanta sig. Tack vare dessa biobroar kan vi skydda tio miljoner kvadratmeter skog runt om i världen.

VÄSTRA GHATS I INDIEN

Tillsammans med våra partner World Land Trust och AERF samlar vi in 100 000 brittiska pund för att hjälpa World Land Trust att skydda Västra Ghats i Indien – hem till den rostfläckiga katten som anges som sårbar på IUCN:s röda lista. World Land Trust skyddar världens mest biologiskt viktiga och hotade livsmiljöer.

NANGARITZA I ECUADOR

Vi har inlett ett samarbete med World Land Trust och Nature and Culture Ecuador för att bygga biobroar i Nangaritza i Ecuador. Vårt mål är att samla in 150 000 brittiska pund och att bygga en spridningskorridor som ansluter Anderna med Amazonas, så att djur som glasögonbjörnen kan skyddas och öka i antal. Glasögonbjörnar klassificeras som sårbara på IUCN:s röda lista.

NYUNGWE FOREST I RWANDA

Tillsammans med Wildlife Conservation Society hjälper vi djur som den hotade östliga schimpansen i Nyungwe i Rwanda. Vi ska samla in 150 000 brittiska pund för att ansluta nationalparken Nyungwe med Cyamudongo Forest så att fler djur i dessa områden kan leva fritt i sina naturliga livsmiljöer.

KHE NUOC TRONG FOREST I VIETNAM

I Vietnam arbetar vi med World Land Trust och Viet Nature. Genom att samla in 100 000 brittiska pund kan vi bygga biobroar i skogen Khe Nuoc Trong och på så vis bidra till att hotade arter som kostymapan och vietnamantilopen skyddas från tjuvjakt och illegal avverkning.

VAD BIDROG DINA KÖP JULEN 2018 TILL?

Vid alla köp hos oss november–december 2018 donerade vi 0,18 kr till Woodland Trust och World Land Trust för att hjälpa till att skydda och återskapa minst tio miljoner kvadratmeter mark i Wye Valley och Forest of Dean i England, samt i Caucasus Wildlife Refuge i Armenien.

Utöver den insamlade summan från kundernas köp donerade vi 100 000 brittiska pund till World Land Trust och 150 000 brittiska pund till Woodland Trust.

BIOBROAR I ENGLAND

Vi donerade 159 082, 50 brittiska pund till Woodland Trust för att bygga små biobroar som motverkar fortsatt fragmentering av skog och djursamhällen i Wye Valley och Dean Forest, på gränsen till Wales. Projektet omfattar även planer på att återinföra mården, en av Storbritanniens sällsyntaste däggdjur, i dessa områden.

VÅRT ARBETE I ARMENIEN

Vi donerade 109 082, 50 brittiska pund till vår partner World Land Trust för att stödja skyddet av kärnområden för biologisk mångfald i södra Kaukasien och samarbetet med lokalbefolkningen. Detta hjälper till att förhindra hot som tjuvjakt och olaglig avverkning.

Genom att arrendera mark i omgivande landsbygdssamhällen skyddas avgörande livsmiljö för några av Armeniens mest hotade arter, som det kaukasiska lodjuret och den persiska leoparden. Detta projekt gynnade både samhällsutveckling och bevarandet av biologisk mångfald.

VILKET STÖD INNEBAR VARJE KÖP AV LIMITED EDITION HEMP OCH BRITISH ROSE HAND CREAM?

För varje köp av en limited edition av Hemp Hand Protector och British Rose Hand Cream donerade vi 10 kronor för att återskapa naturliga livsmiljöer genom World Bio-Bridges Mission. Tack vare dina köp kunde vi stödja organisationer som Fauna & Flora International och Queensland Koala Crusaders.

VÅRT ARBETE I KIRGIZISTAN

Tillsammans med Fauna & Flora International planterade vi över 12 000 frukt- och nötträd i Kirgizistan. Dessa träd fungerar som en fristad åt fågelarter som den hotade smutsgamen. Projektet engagerade även hundratals lokalbor i skötsel och hållbar avverkning av skog.

VÅRT ARBETE I QUEENSLAND

The Body Shop och Queensland Koala Crusaders planterade över 12 000 träd och återskapade 30 hektar röjd mark i Queensland. Projektet hjälpte till att förebygga förlusten av livsmiljö i ett område som är klassat som biosfärreservat. Genom att återskapa och återansluta dessa tidigare skogsområden får koalorna större möjlighet att leva i de träd som är så livsviktiga för dem.

ANDRA LÄNDER DÄR VI BYGGER BIOBROAR

BIOBROAR I TANZANIA

Vi har arbetat med vår lokala partner Mpingo Conservation & Development Initiative i Tanzania för att skapa förbindelser mellan skogar, djurliv och landsbygdssamhällen. Vi stöttade landsbygdssamhällen så att de gynnas av en hållbar, FSC-certifierad timmerförsäljning, där intäkterna skapar en drivkraft att bevara skog och djurens naturliga livsmiljö.

DU KANSKE ÄVEN GILLAR …

FOREVER AGAINST ANIMAL TESTING

Läs om hur vi med kundernas och andra eldsjälars hjälp lyckades samla in över åtta miljoner underskrifter till vår kampanj för ett globalt förbud mot kosmetikatester på djur.

LÄS MER