Re-wild The World

KAMPEN FÖR ATT SKYDDA DJUR OCH DERAS LIVSMILJÖER FORTSÄTTER

Re-wild the world betyder att vi skyddar och återskapar djurs naturliga livsmiljöer runt om i världen. Läs om hur du kan hjälpa oss att re-wild the world och skydda djur genom att stoppa avskogning och förstörelse av naturlig livsmiljö.

SKYDDA HÄNDERNA OCH DJURS NATURLIGA LIVSMILJÖ

Varje gång du köper en limited edition av Hemp Hand Protector eller British Rose Hand Cream donerar The Body Shop 10 kronor för att återskapa naturliga livsmiljöer genom World Bio-Bridges Mission. Målet är att donera totalt 650 000 kronor till organisationer som Fauna & Flora International och Queensland Koala Crusaders.


KÖP RE-WILDING HEMP HAND PROTECTOR

KÖP RE-WILDING BRITISH ROSE HAND CREAM

VARFÖR BYGGER VI BIOBROAR?

Vi bygger biobroar för att hjälpa till att skydda djur och deras naturliga livsmiljöer. Biobroar fungerar som spridningskorridorer och återansluter områden som splittrats på grund av vägbyggen och olaglig avverkning. Tack vare biobroarna kan hotade djur och växter återigen leva i samma gynnsamma livsmiljö och fortplanta sig.

Med World Bio-Bridges Mission ska vi berika biologisk mångfald runt om i världen genom att bygga ytterligare tio biobroar och återskapa 75 miljoner kvadratmeter livsmiljö fram till 2020.

VAD ÄR VÅRT MÅL I KIRGIZISTAN?

Fauna & Flora International och The Body Shop har som mål att plantera 10 000 träd i Kirgizistan. Dessa träd ska fungera som en fristad åt fågelarter som exempelvis den hotade smutsgamen. Projektet engagerar även hundratals lokalbor i skötsel och hållbar avverkning av skog.

VAD ÄR VÅRT MÅL I QUEENSLAND?

The Body Shop och Queensland Koala Crusaders ska plantera 12 000 träd och återskapa 30 hektar röjd mark i Queensland. Projektet hjälper till att vända utvecklingen med förlust av livsmiljö i ett område som är klassat som biosfärreservat. Genom att återskapa och återansluta dessa tidigare skogsområden får koalorna större möjlighet att leva i de träd som är så livsviktiga för dem.

I VILKA ANDRA LÄNDER BYGGER VI BIOBROAR?

BIOBROAR I NEPAL

Vi samarbetar med Red Panda Network i Nepal för att hjälpa hotade röda pandor i Himalaya. Bambuträden vi planterar och skogen vi återskapar med biobroarna ger de röda pandorna föda och viktig livsmiljö. Till hjälp i sitt skydd och återställande av livsmiljöer använder Red Panda Network både forskning, övervakning, utbildning och hållbar utveckling.

BIOBROAR I INDIEN

Tillsammans med World Land Trust och Wildlife Trust of India bygger The Body Shop biobroar för att skydda utrotningshotade elefanter och deras livsmiljö. World Land Trust skyddar världens mest biologiskt viktiga och hotade livsmiljöer, och vårt samarbete sträcker sig många år tillbaka.

BIOBROAR I VIETNAMN

I Vietnam hjälper vi till att finansiera skyddet av skogen Khe Nuoc Trong. Medlen fördelas även på kartläggning av arter och samhällsengagemang för att öka lokal medvetenhet om hotade arter, som till exempel den sällsynta kostymapan och vietnamantilopen – ett av världens mest sällsynta djur.

BIOBROAR I INDONESIEN

I skogen Batang Toru på Sumatra stödjer vi inrättandet av en skogsförvaltningsenhet för att hjälpa till att skydda den sydligaste populationen av akut utrotningshotade orangutanger och andra utrotningshotade arter som sumatratigern. Här arbetar vi med Orangutan Land Trust som säkerställer att det finns trygga skogsområden för orangutanger och de arter de lever med.

BIOBROAR I MALAYSIA

I Malaysia arbetar vi med Wildlife Conservation Society Malaysia för att förhindra fragmentering av livsmiljöer – det största hotet mot utrotningshotade djur, som exempelvis den akut utrotningshotade malayatigern och den asiatiska elefanten. Vi vill skydda deras naturliga livsmiljö så att de och andra vilda djur kan ströva fritt inom ett större skyddat område i Endau Rompin.I Malaysia arbetar vi med Wildlife Conservation Society Malaysia för att förhindra fragmentering av livsmiljöer – det största hotet mot utrotningshotade djur, som exempelvis den akut utrotningshotade malayatigern och den asiatiska elefanten. Vi vill skydda deras naturliga livsmiljö så att de och andra vilda djur kan ströva fritt inom ett större skyddat område i Endau Rompin.

BIOBROAR I TANZANIA

Vi arbetar med vår lokala partner Mpingo Conservation & Development Initiative i Tanzania för att skapa förbindelser mellan skogar, djurliv och landsbygdssamhällen. Vi ska stödja landsbygdssamhällena så att de kan gynnas av en hållbar FSC-certifierad timmerförsäljning, där intäkterna skapar en drivkraft att bevara skog och djurs naturliga livsmiljö.