UNGARELATIONER.SE

DE ALLRA FLESTA ÄR ÖVERENS OM ATT VI BEHÖVER STOPPA MÄNS VÅLD MOT KVINNOR. TROTS DETTA HAR DET GJORTS FÖRVÅNANSVÄRT FÅ SATSNINGAR PÅ EN AV DE VIKTIGASTE FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDERNA: ATT MOTVERKA KILLARS VÅLD MOT TJEJER.

loading
Zandra Kanakaris, ungarelationer.se

Möt Zandra Kanakaris Generalsekreterare och grundare av ungarelationer.se

Vem är du?

Jag är jurist i grunden, är gift och har tre barn och brinner för flickors och kvinnors rätt att leva sina liv fria från våld och förtryck. Jag är generalsekreterare för 1000 Möjligheter, som driver ungarelationer.se.

Varför startade du ungarelationer.se?

Efter att ha arbetat mot mäns våld mot kvinnor i mer än tio år och lika många år ha lett en verksamhet där vi mötte våldsutsatta unga tjejer och jobbade våldsförebyggande med unga killar så var det uppenbart att vi behövde börja arbeta aktivt mot just killars våld mot tjejer. Därför startades ungarelationer.se – en ungdomsanpassad motsvarighet till Kvinnofridslinjen och Välj-att-sluta-linjen där vi möter både unga utsatta, unga som utövar våld samt kompisar.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

Ingen arbetsdag är den andra lik. I min roll handlar det mycket om påverkansarbete och att synliggöra frågan. Det innebär att jag föreläser, träffar politiker och andra beslutsfattare, har kontakt med media men också hela tiden jobbar för att hitta nya eller bättre sätt att förebygga, stötta och skydda tjejer och unga kvinnor från mäns och killars våld.

loading

Hur ser du på samarbetet med oss på The Body Shop?

Det är en fantastisk möjlighet för oss att nå ut med både information om att vi finns men också att folkbilda brett om frågan om killars våld mot tjejer. Det är ett otroligt roligt och inspirerande samarbete på grund av det enorma engagemang som finns hos The Body Shop, både på huvudkontoret och ute i butikerna bland personal och butiksägare.

Vilka effekter har samarbetet från förra året resulterat i?

Dels har det ekonomiskt gett oss större muskler, men utöver det så skedde ju en enormt viktig kunskapshöjning hos allmänheten tack vare den stora informationskampanjen vi genomförde. Sammanlagt bidrog det såklart väldigt mycket till det påverkansarbete som vi bedrivit för att få frågan om killars våld mot tjejer högt upp på den politiska dagordningen, vilket till slut resulterade i att det nu finns en egen punkt i regeringens 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor. Punkt nummer fem handlar om frågan vi dagligen driver; ”Stoppa killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer.”

loading
Ungarelationer

Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer, därför fokuserar vi på att förebygga våld genom att fånga upp både de som utsätts och de som utsätter tidigt i livet. Vi ser det som en avgörande nyckel i att nå målet- ett jämställt samhälle fritt från våld!

Ungarelationer.se är Sveriges nationella stöd- och kunskapsplattform för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer.

Hit kan alla mellan 15-20 år vända sig oavsett om de blir utsatta, är den som utsätter eller är en kompis. Våldet kan vara pågående eller ha hänt förut.

ungarelationer.se kan unga som är utsatta, utsätter eller är kompis till någon som utsätts eller utsätter chatta varje dag mellan kl. 20-22 med våra specialistutbildade volontärer.

loading
Quiz

ETT QUIZ

”Är du i en schysst relation?” där man får svara på tio frågor och efteråt får ett svar som indikerar om relationen är schysst eller om det finns varningssignaler att ta på allvar.

loading
Chat

EN STÖDCHATT

Öppen varje kväll klockan 20-22 för alla upp till 20 år som är utsatta för våld, som utövar våld eller är kompis till en utsatt eller en våldsutövare.

loading

“JAG BLIR UTSATT AV DEN JAG ÄR TILLSAMMANS MED”

Är den du är tillsammans med svartsjuk, kontrollerande eller aggressiv? Skickar massa sms och vill hålla koll på dig?

Ställer du upp på sex fast du inte riktigt vill? Eller får du höra att du är värdelös? Blir du slagen och hotad eller våldtagen?

Alla har rätt till ett bra och tryggt förhållande utan våld.

8 varningstecken på en partner som kan använda våld och kontroll

”Den jag har en relation med”…

 • messar mig överdrivet mycket och får mig att känna att jag måste svara snabbt.

 • blir lätt svartsjuk.

 • har åsikter om hur jag klär mig, sminkar mig, pratar eller rör mig.

 • snackar skit om mina vänner och min familj och vill att vi tillbringar all tid bara vi två.

 • får mig ibland att känna mig ledsen, rädd, skamsen, förnedrad, fel, arg, irriterad eller chockad.

 • kräver att jag ska göra saker, tex dela med mig av lösenord, ställa upp på olika typer av sex för att visa att jag älskar personen.

 • växlar snabbt mellan att vara aggressiv/kall och kärleksfull/omtänksam.

loading

JAG KÄNNER NÅGON SOM BLIR UTSATT

Är du orolig för en vän, familjemedlem eller någon annan i din närhet? Hur du reagerar är viktigt och gör skillnad för den som är utsatt för våld.

 • Beskriv för din vän varför du är orolig.
 • Säg att du finns där om och när hen vill berätta.
 • Lyssna utan att ifrågasätta, pressa eller skuldbelägga.
 • Markera att det pojkvännen/flickvännen/partnern gör inte är okej.
 • Erbjud dig att följa med till polisen om din vän vill göra en polisanmälan.
 • Hjälp till att kolla upp var din vän kan vända sig för att få stöd, tipsa till exempel om ungarelationer.se
 • Skriv ned tid och plats för allt våld du ser eller hör, eller om du hör hot eller fysiskt våld. Uppgifterna kan användas vid en framtida polisanmälan.

Det kan vara svårt och tungt att stå bredvid och se någon man känner fara illa. Vi kan stötta dig, chatta anonymt med oss varje kväll kl 20-22.

loading

"Jag känner någon som inte är schysst mot sin partner"

Tycker du att en person i din närhet beter sig illa mot den hen är ihop med? Är du orolig att hen begår psykiska, fysiska, sexuella eller digitala övergrepp? Oavsett om det är din bästa vän eller någon du känner ytligt spelar ditt agerande roll. Det gäller också om du är förälder eller en vuxen som jobbar med ungdomar.

Att ta samtalet kan kännas jobbigt och läskigt men är viktigt. Försök att inte förminska, ursäkta eller bortförklara våldet och övergreppen.

Behöver du stöd och hjälp med hur du ska göra?

loading

Blir du utsatt? Känner du någon som blir utsatt? Är du den som utsätter? Oavsett får du komma till oss

Våld i ungas partnerrelationer är när en ung person använder våld mot sin flickvän, pojkvän eller partner eller när en ung person blir utsatt av den de är tillsammans med. Det kan också vara någon de träffar, ligger med eller har varit tillsammans med. Våldet behöver inte vara fysiskt. Blir du utsatt för detta eller utsätter du någon annan?

ungarelationer.se Kan vi hjälpa dig och ge dig råd.

loading
Isolated not Alone

DU KANSKE ÄVEN GILLAR …

ISOLATED NOT ALONE

Vår kampanj för att motverka våld i nära relationer till följd av covid-19.