WHAT IS SELF LOVE?

DIN SUPERKRAFT

Du har hört det många gånger tidigare: ”Ta hand om dig själv.”, ”Respektera dig själv och andra.”, ”Acceptera din kropp.”, ”Acceptera dig själv.” Du vet hur sant och viktigt det är, men känns det bara som avlägsna, tomma ord? Du kan ändra på det. Börja med att fråga dig själv: Älskar jag mig själv?

loading
Woman holding book that reads 'be the change' on the cover

Det handlar inte om ditt senaste köp, ditt mest gillade inlägg på Instagram eller ditt nya förhållande. Visst, det är alla saker som kan lyfta humöret, men vad säger det om hur mycket du älskar dig själv? Det finns mycket i vår omgivning som vi använder som måttstock för lycka och framgång. Men självkärlek, då – vad betyder det och vilken skillnad kan det göra för dig och världen?

Vi på The Body Shop ser självkärlek som en mäktigare och djupare kraft än allt du känt och upplevt tidigare. Den kan kännas främmande och kanske till och med lite skrämmande. Men det är okej. Självkärlek handlar om att uppskatta och acceptera dig själv fullt ut, att tillåta dig själv att vara den du verkligen är.

loading
Charlie Craggs
loading
Charlie Craggs

“Collective self-love builds a culture of kindness.”

Charlie Craggs

FÖRFATTARE & TRANSAKTIVIST

Så här förklarar författaren och transaktivisten Charlie Craggs: ”Jag nådde absoluta botten, särskilt när det gäller självkärlek. Ärligt talat så hatade mig själv. Jag hatade min kropp, jag hatade allt med mig själv. Ibland måste du nå absoluta botten för att kunna bygga upp dig själv på nytt. Jag försöker hjälpa andra att inse självkärlekens kraft genom att bara vara sitt sanna jag, och hur det uppmuntrar andra människor att hitta och vara sina sanna jag.”

På The Body Shop vill vi bidra till att inspirera människor att ta stegen mot självkärlek och landa i sina sanna jag. Precis som Charlie. Det är en inre resa som fortsätter bortom dig själv. Känslan av självkärlek blir som en nyvunnen superkraft som inspirerar dig att dela den med andra. Ju mer vi accepterar oss själva, desto mer förlorar negativa tankar och känslor makten över oss. Det är när vi lyfter oss själva som vi kan lyfta andra.

VARFÖR ÄR SJÄLVKÄRLEK SÅ VIKTIG NU?

Att fylla våra liv med självkärlek är viktigare än någonsin. Runt om i världen och i vår närmaste omgivning ser vi enorma förändringar inom politik, miljö och teknologi. Vi ser det också i diskussioner om könsfördomar, rasdiskriminering och ojämlikhet mellan könen. Med så mycket på skakig mark är det inte så konstigt att vi upplever en kollektiv känsla av självtvivel där vi ifrågasätter vår styrka och vårt egenvärde.

Därför är det viktigt att börja gräva där vi står genom att vi frågar oss själva vad vi vill, vilka sorts människor vi vill vara och vilken värld vi vill skapa och leva i.

loading
Gina Martin smiling at the camera

För att bli starkare och bättre förstå vilka vi är och vad vi vill, måste vi börja inifrån oss själva. Det betyder att vi först lär oss att acceptera oss själva, för att sedan kunna ta nästa steg mot självkärlek. Vi måste lära känna oss själva och ta reda på vad vi värdesätter. Först då kan vi verkligen se vilken typ av förändring vi vill skapa. Genom att hitta, känna och hålla fast vid vår självkärlek växer vi till den människa vi vill vara. Vi accepterar då oss själva för de vi är och blir starkare och mer engagerade världsmedborgare.

DET VI LÄR OSS

Roten till självtvivel är att vi tidigt får uppfattningen att vi inte är tillräckligt bra, vackra, smarta eller starka. I samhället och familjer är det tyvärr ofta kvinnor som drabbas mest av dessa känslor av otillräcklighet. Vi reagerar genom att sträva efter perfektion och framgång inom alla områden i våra liv, eller så drar vi oss undan, stänger av och håller tyst.

Från tidig ålder lever vi med inlärda, ouppnåeliga krav och förväntningar och håller omedvetet fast vid dem senare i livet. Vi upplever det i hemmet, på jobbet och i relationer. Det är just denna filtrerade, snedställda och fullkomligt ouppnåeliga föreställning om att vi måste vara felfria som vi på The Body Shop vill utmana och motverka.

Vi lever i en ofullkomlig värld där varumärken och företag fortsätter att dra nytta av vår osäkerhet genom att undergräva vår självkänsla och kollektiva uppfattning om vad skönhet egentligen är.

De flesta av oss tror fortfarande att vi inte duger som vi är och lever med denna falska bild som förminskar oss. Vi kan välja att hålla fast vid denna osanning – eller i stället se självkärlek som vår superkraft som förvandlar självtvivel till handlingar och förbättrar livet för oss själva och andra.

loading
Gina Martin
loading
Gina Martin

“Loving yourself is a practice in a world that tells you that you shouldn't.”

Gina Martin

POLITISK AKTIVIST OCH FN-AMBASSADÖR

Som barn fick aktivisten, förkämpen och lagändraren Gina Martin höra att hon var trotsig och att hon pratade för högt och fort. Hon berättar för oss att det är just egenskaperna hon blev mobbad för som har hjälpt henne att lyckas med det hon gör och lever för i dag – aktivism, kampanjer, att tala för människor och att göra sin röst hörd för saker hon bryr sig om.

Genom att acceptera sig själv och hylla sitt sanna jag har Gina funnit beslutsamheten att åstadkomma förändring, som till exempel med kriminaliseringen i Storbritannien av ”upskirting” (att smygfota under en persons kläder).

Känner du igen dig i Ginas erfarenheter av en omgivning som påstår att du inte duger som du är? Nu har du chansen att börja din resa mot självkärlek. Skapa det liv du vill ha och låt det inspirera andra att göra samma sak. Precis som Gina kan vi utmana normer och ändra beteenden genom att ifrågasätta det omgivningen stämplar oss som.

SJÄLVKÄRLEK BETYDER HANDLING

Självkärlek ger oss styrkan att agera. Den hjälper oss att utföra handlingar av alla storlekar, och att skapa en förenad kraft tillsammans med andra. En viktig del i detta kollektiva agerande är att företag tar ansvar och uppfyller sina roller. Anita Roddick, grundaren av The Body Shop, påpekade just detta: ”Låt dig inte vaggas in i tron att det inte är företagets ansvar att ta itu med stora problem.”

loading
The Body Shop store window

Vi har alltid ifrågasatt samhällsnormer och varit en drivande kraft inom aktivism. Redan 1998 spred vi kroppspositivsm i vår kampanj för självkänsla: ”Det finns tre miljarder kvinnor som inte ser ut som supermodeller och bara åtta som gör det.” I samma anda tar vi nu ställning för att övervinna självtvivel, samhällsnormer samt personliga och samhällsmässiga utmaningar.

Anita Roddicks synsätt är än i dag en grundsten på The Body Shop: att alla har rätt att bli hörda och älskade, att känna sig vackra, sedda, trodda och respekterade. Vi ser vågor av kvinnlig aktivism som aldrig förr, men det finns fortfarande mycket att göra för kvinnor i alla åldrar, från alla bakgrunder, och för etniciteter som fortfarande är grovt underrepresenterade, utan röst och inverkan.

Vi frågade Char Ellesse, changemaker och grundare av Girlswillbeboys, hur hon ser på självkärlek som handling. För henne är hela hennes existens ett uttryck för provokation:

loading
Photo of activist, Char Ellesse
loading
Photo of activist, Char Ellesse

“As a woman, especially as a black woman, especially as a queer black woman, me existing is defiance. Period. I feel like the world was not built for people like me. It's just rebellious for me to do whatever I want to do and thrive whilst I'm doing it.”

Char Ellesse

INNEHÅLLSSKAPARE OCH CHANGEMAKER

Vi frågade Char Ellesse, changemaker och grundare av Girlswillbeboys, hur hon ser på självkärlek som handling. För henne är hela hennes existens ett uttryck för provokation: “As a woman, especially as a black woman, especially as a queer black woman, me existing is defiance. Period. I feel like the world was not built for people like me. It's just rebellious for me to do whatever I want to do and thrive whilst I'm doing it.”

Modiga förebilder som Char visar oss att verklig förändring blir möjlig med självacceptans och självkärlek. Så visa dig själv fullkomlig, ovillkorlig kärlek och var den du verkligen är. Genom att leva som du vill och att vara ditt sanna jag visar du också andra att de kan göra det.

EN MILJON HANDLINGAR MED SJÄLVKÄRLEK

Så hur kan vi – genom stora och små handlingar, i och utanför våra bekvämlighetszoner – bidra till en kollektiv förändring med självkärlekens krafter?

loading
Illustration of people holding a pink heart

Tillsammans med dig och andra modiga människor runt om i världen vill vi under ett års tid inspirera till en miljon handlingar med självkärlek. Din väg mot självkärlek leder dig till ditt starkaste jag och strömmar samman med andras vägar till självkärlek. Det är så vi skapar positiv förändring och en bättre värld. Alla erfarenheter av hur du har skapat förändring och vunnit över självtvivel är värda att delas!

Vi kan alla lära av träningscoachen och aktivisten Sophie Butler. Hon berättar om hur plötsligt en funktionsnedsättning kan komma och hur självkärleksresan varar en livstid. Sophie understryker hur självkärlek är som starkast i kollektiv form, och att det är först när vi beger oss ut i världen, modiga och starka, som vi kan hjälpa andra att lyfta sig själva.

Låt oss följa Sophies råd. Det här är början på vår resa. När vi förenas genom självkärlek och använder dess superkrafter kan ingenting stoppa oss.

loading
Sophie Butler
loading
Sophie Butler

“When we go out into the world bold and empowered, we raise everyone else.”

Sophie Butler

TRÄNINGSCOACH OCH AKTIVIST