Skip to content Skip to site navigation Skip to footer

self love index

November–december 2020 frågade vi över 22 000 personer från 21 länder hur starka deras känslor av självvärde, lycka och välbefinnande är. Vi gjorde undersökningen tillsammans med det ledande marknadsundersökningsföretaget Ipsos, och här kan du läsa vad vi upptäckte i undersökningen.

Illustrated map of the world with pink hearts on

BRISTEN PÅ SJÄLVKÄRLEK

Medelpoängen i vårt Self Love Index är endast 53 på en skala från 0-100. Det innebär att nästan en av två personer runt om i världen känner mer självtvivel än självkärlek.

Men det positiva är att undersökningen också visade styrkan som självkärlek kan ge oss. Ju högre poäng en person fick desto lättare var det för den personen att resa sig efter en kris. Och de med mycket självkärlek påverkades mindre känslomässigt av coronapandemin. Vissa kände till och med mer självkärlek efter att pandemin börjat.

Målet med undersökningen är att lära oss mer om hur vi kan hjälpa fler människor att lyfta sig själva med självkärlek. Klicka på länken till hela rapporten eller läs de viktigaste resultat här nere.

NÅGRA VIKTIGA RESULTAT FRÅN SELF LOVE INDEX

Illustration of circle with 60% in the centre

SJÄLVRESPEKT

6 av 10 personer över hela världen önskar att de kände mer respekt för sig själva.

Illustration of circle with 41% in the centre

GENERATION Z

Över 4 av 10 personer i generation Z tillhör den grupp som känner minst självkärlek.

Illustration of circle with 32% in the centre

SOCIALA MEDIER

Nästan 1 av 3 personer som använder sociala medier i mer än två timmar om dagen känner minst självkärlek.

PERSONLIGA FAKTORER SOM PÅVERKAR SJÄLVKÄRLEK

Illustration of a globe

LAND

Danmark och Australien rankas högst i Self Love Index med 62 poäng. Lägsta rankningen fick Sydkorea med 45 poäng, samt Frankrike och Saudiarabien med 48 poäng.

Heart illustration

KÖN

Kvinnor känner sig mer nervösa, oroliga och deprimerade än män. HBTQ+ tenderar också att känna mindre självkärlek än cispersoner och/eller heterosexuella.

Illustration of a birthday cake

ÅLDER

Kvinnor som är 25 år eller äldre känner mer självkärlek än generation Z. Kvinnor i generation Z är två till tre gånger mer troliga än personer födda under babyboomen att hamna i den grupp som känner minst självkärlek.

Illustration of an arm flexing with a heart next to it

STYRKAN ATT KOMMA TILLBAKA

7 av 10 personer som känner mycket självkärlek säger att de kommer tillbaka snabbt efter en kris.

SOCIALA FAKTORER SOM PÅVERKAR SJÄLVKÄRLEK

Illustration of woman stepping out of a mobile phone

SJÄLVKÄNSLA OCH SOCIALA MEDIER

Nästan 1 av 3 av de som använder sociala medier i mer än två timmar om dagen har de lägsta poängen, jämfört med cirka 1 av 5 som inte använder sociala medier. Den allmänna åsikten är att influencers, kändisar och modeller i reklam bidrar mest till låg självkänsla.

Illustration of woman holding a lipstick

SKÖNHETSINDUSTRIN

De flesta anser att skönhetsindustrin och dess photoshoppade bilder och orealistiska löften kan ha en negativ inverkan på självförtroendet. Resultaten pekar även på att yngre kvinnor anser i större utsträckning än äldre kvinnor att bristen på mångfald i skönhetsreklam påverkar negativt.

Illustration of people holding a pink heart up

VÅRA ÅTGÄRDER

Kroppspositivism har i dag fått större fäste, och vi är stolta över att hylla alla kroppar och att inte manipulera våra bilder. Men självtvivel är fortfarande vanligt och det finns mycket arbete kvar att göra.

Vi kommer att använda resultaten i undersökningen för att granska våra tillvägagångssätt, särskilt när det gäller marknadsföring och produkter. Vi kommer att fortsätta att dela med oss av våra kunskaper och de förbättringar vi åstadkommer.

Vårt mål är att under ett års tid inspirera till en miljon handlingar av självkärlek över hela världen och att tillsammans skapa positiv förändring. Det hjälper oss att undanröja hinder för självkärlek hos oss själva, i vår organisation, skönhetsindustrin och världen.