LEK FÖR FRED

VÅR KAMPANJ FÖR ATT HJÄLPA BARN SOM PÅVERKATS AV KRIG ATT LÄKA GENOM LEK.

Vårt mål för julen 2017 och Ramadan 2018 var att skicka kärlek, glädje och omtanke till några av de mest utsatta människorna i världen. Vi samarbetade med fredsorganisationen Alert för att stötta Peace Play Project som hjälper utsatta barn som påverkats av krig med att läka, leka och få vara barn igen.

Barn som leker tillsammans

THE PEACE PLAY PROJECT

Peace Play Project gav möjlighet till organiserad, lekterapi för att hjälpa barn som utsatts för trauma att läka och uttrycka svåra känslor. Dessa lekterapistunder styrs av barnets humör och kan handla om allt från att spela spel till drama och musik. Stunderna involverade även imiterande teater för att uppmuntra barnen att jobba sig igenom det trauma de upplevt.

Dessa lekstunder organiserades av fem personer från Syrien och som själva hade påverkats av kriget. De använde teater och lekbaserad terapi för att hjälpa barn att hantera trauma och förstå de upplevelser de varit med om i Syrien. Genom lek kan dessa barn utforska och uttrycka svåra känslor, få upplevelserna att få en innebörd och att lära sig hur de kan interagera mer positivt med kamrater och vuxna i deras liv. Aktiviteterna sker i trygga samhällscenter och avskärmat från vardagens stress.

INTERNATIONAL ALERT

International Alert arbetar med människor som direkt påverkats av konflikter för bygga upp varaktig harmoni. De fokuserar på att lösa de underliggande orsakerna till konflikter mellan människor med olika åsikter och bakgrunder. De samarbetar med personer från allt ifrån gräsrotsnivå till lagstiftare för att förvandla ingående forskning till praktiska lösningar och göra skillnader i det verkliga livet.

Barn som läser

”En del unga syrier kämpar för att minnas hur deras liv var innan allt våld och alla förluster och innan de var tvungna att fly sina hem och bli flyktingar. Vi ger dem en trygg plats att leka och äntligen få vara barn igen.”

Harriet Lamb

FÖRE DETTA VD FÖR INTERNATIONAL ALERT

Två flickors ansikten

FALLSTUDIE: GHARAMS BERÄTTELSE

Gharam och hennes familj är från Aleppo. Hennes favoritfärger är rött och gult och hon drömmer om att bli läkare. När vi frågade henne om Peace Play Project sade hon, ”Jag älskar det, JÄTTEMYCKET!” Det är det enda stället där hon kan leka tryggt med vänner. Gharam ser fram emot varenda tillfälle.

FALLSTUDIE: LEENAS BERÄTTELSE

Leenas familj flydde från Syrien med bara de kläder de hade på sig som ägodelar. Hon har bott i lägret i fem år nu. Det är trångt och för farligt att leka utomhus på gatorna. Peace Play Project är det enda tillfället då Leena kan leka med andra barn som inte tillhör familjen och få vara den utåtriktade flicka som hon är.