ISOLATED NOT ALONE

VÅR KAMPANJ FÖR ATT MOTVERKA VÅLD I NÄRA RELATIONER TILL FÖLJD AV COVID-19

Med isolering och strängare restriktioner under coronapandemin har världen sett en enormt kraftig ökning av våld i hemmet.

För våldsutsatta är hemmet den absolut farligaste platsen, och eftersom coronapandemin gjort att många är i karantän befinner sig redan utsatta kvinnor och barn i en extra utsatt situation.

  • I Brasilien har besöken till ett statligt hjälpcenter för våldutsatta redan ökat med 40–50 procent.*
  • I Hubei-provinsen i Kina mer än tredubblades antalet polisanmälningar om våld i hemmet under lockdown i februari, jämfört med 2019.*
  • På ett fåtal dagar såg de katalanska myndigheterna i Spanien en ökning med 20 procent av samtal till en hjälplinje för våldutsatta i hemmet.*
  • Enligt Google har nätsökningar efter hjälp vid våld i hemmet ökat med 75 procent i Australien.

Om den nuvarande karantänen fortsätter i ytterligare sex månader, beräknas antalet globala fall av könsbaserat våld att öka med 31 miljoner.*

Könsbaserat våld är en kränkning mot mänskliga rättigheter. Vi kampanjade första gången mot detta i Kanada 1994. Från 2003 till 2008 kampanjade vi globalt mot våld i hemmet med kampanjen Stop Violence in the Home, och 2009 lanserade vi kampanjen Stop Sex Trafficking of Children & Young People. Du kan läsa mer här.

TIME TO SPEAK

Natura &Co – Aesop, Avon, Natura och The Body Shop – arbetar tillsammans för att vara en del av lösningen på detta problem. Vi använder vår globala räckvidd och inflytande för att öka medvetenheten om coronapandemins kraftiga ökning av våld i nära relationer. Vi ska tillhandahålla information och råd till våldutsatta, hjälpa stödcentrum och driva på regeringar att tillföra ytterligare medel till detta problem. Vi vill hjälpa och göra skillnad för de som är isolerade med en våldsam person. Du är inte ensam. Vi ser och hör dig.

loading
No More and Unga Relationer logos

TIME TO REACH OUT

För att motverka denna skrämmande trend under coronapandemin ska vi i globala och lokala samarbeten förse våldsutsatta och vittnen till våld i nära relationer med råd och information om tillgänglig hjälp.

Vi samarbetar globalt med NO MORE, en organisation som arbetar för att stoppa våld i hemmet och sexuella övergrepp.

I Sverige är ungarelationer.se, som kämpar för jämställda och våldsfria relationer, vår nya samarbetspartner för att belysa våldet där det ofta börjar.

JAG BLIR UTSATT AV DEN JAG ÄR TILLSAMMANS MED

loading
Illustration of women holding a megaphone

Är den du är tillsammans med svartsjuk, kontrollerande eller aggressiv? Skickar massa sms och vill hålla koll på dig? Ställer du upp på sex fast du inte riktigt vill? Eller får du höra att du är värdelös? Blir du slagen och hotad eller våldtagen?

Det är inte ditt fel och har aldrig varit det. Ingen ska behöva utsättas för våld eller vara rädd i sin relation. Alla förtjänar kärlek och att bli behandlade med respekt och värdighet.

loading
Illustration of holding hands

Om du utsätts för våld i din relation under självisoleringen behöver du inte gå igenom det ensam. Vänner och familjemedlemmar du litar på kan hjälpa. Se till att du har en huvudkontakt som känner till din situation och kontrollerar regelbundet hur du mår.

Välj tillsammans med vänner och familjemedlemmar du litar på kodord, tecken eller fraser som du kan använda för att meddela dem om du är i fara och behöver hjälp.

loading
Illustration of hand using a mobile phone

Är du utsatt för våld i en partnerrelation och är upp till 20 år, kontakta ungarelationer.se – hit kan även du som utövar våld eller är kompis vända dig.

Är du vuxen kan du ringa Kvinnofridslinjen som är öppen dygnet runt på 020-50 50 50 och på unizon.se hittar du kontaktuppgifter till Sveriges olika jourer.

Vad är våld i ungas nära relationer? https://ungarelationer.se/kunskapsbank-flode/om-vald-i-relationer

JAG KÄNNER NÅGON SOM BLIR UTSATT

loading
Illustraton of four hands in the air

Är du orolig för en vän, familjemedlem eller någon annan i din närhet? Hur du reagerar är viktigt och gör skillnad för den som är utsatt för våld. Många berättar om hur viktigt det var när någon, till exempel en vän, en granne, en släkting eller en klasskompis, vågade fråga och vågade lyssna.

Våld i hemmet drabbar globalt en av tre kvinnor och många män.**** Därför är troligt att du har en vän, familjemedlem eller medarbetare som har utsatts för det. Vi kan alla spela en viktig roll i kampen för att förebygga våld i hemmet.

Att känna igen tecken på våld i nära relationer är viktigt för att kunna vidta åtgärder. Lita på dina instinkter. Om en situation känns fel är den antagligen det. Fråga dig själv om situationen kan förvärras om du inte agerar. Om svaret är ja, bestämmer du det bästa sättet att ingripa på.

loading
Illustration of three women hugging

Om en vän eller familjemedlem berättar att de är i en våldsam relation kommer ni överens om ett kodord, tecken eller en fras som de kan använda för att be dig om hjälp.

Verbalt våld lämnar inga synliga blåmärken eller sår. Men psykologiskt våld kan ha en påtaglig effekt på våra liv. Det utförs i form av skrik eller förödmjukelse som diskriminerar den utsattas värdighet.

loading
Illustration of child and mother on a sofa

Är du utsatt för våld i en partnerrelation och är upp till 20 år, kontakta ungarelationer.se – hit kan även du som utövar våld eller är kompis vända dig.

Är du vuxen kan du ringa Kvinnofridslinjen som är öppen dygnet runt på 020-50 50 50 och på unizon.se hittar du kontaktuppgifter till Sveriges olika jourer.

Vad är våld i ungas nära relationer? https://ungarelationer.se/kunskapsbank-flode/om-vald-i-relationer

Varningstecken: Är personen utsatt för våld? Läs mer här

TIME TO ASK

Tillsammans kan vi hjälpa till att motverka ökningen av våld i hemmet. Natura &Co – Aesop, Avon, Natura och The Body Shop – har utarbetat ett öppet brev till regeringar, guvernörer, borgmästare och lagstiftare runt om i världen för att stödja FN:s uppmaning till världens regeringar att inkludera skydd för kvinnor i insatserna mot covid-19. Läs brevet och fråga dina lokala beslutsfattare vad de gör för att stötta de som utsätts för våld i hemmet.

Läs brevet
loading
Ungarelationer.se x The Body Shop

DU KANSKE ÄVEN GILLAR …

UNGARELATIONER.SE

Dela #IsolatedNotAlone och hjälp oss att förebygga våld i hemmet.

The Body Shop tillhandahåller ingen räddningtjänst av något slag, inklusive krisintervention, rådgivning, bostäder och juridisk och ekonomisk hjälp.

Källor

*https://www.theguardian.com/society/2020/mar/28/lockdowns-world-rise-domestic-violence

**https://www.abc.net.au/radionational/programs/breakfast/reports-75-per-cent-spike-in-searches-for-help-with-domestic/12101690

***https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_UNFPA_24_April_2020_1.pdf

****NO MORE och World Health Organisation (WHO)