Overslaan en naar content Overslaan en naar sitenavigatie Overslaan en naar footer

FOREVER AGAINST ANIMAL TESTING

VI VILL FÖRBJUDA DEN GRYMMA HANTERINGEN I SAMBAND MED DJURTESTAD KOSMETIKA. FÖR ALLTID.

Vi har kämpat för djurens rättigheter sedan 1989. Ungefär 80 % av världens länder har för närvarande inga lagar för djurtestning och tillsammans med våra vänner på Cruelty Free International arbetar vi i vår kampanj Forever Against Animal Testing mot ett världsomspännande förbud mot kosmetikatester på djur … för alltid.

Forever against animal testing

VARFÖR GÖRS DJURTESTNING AV KOSMETIKA?

Enligt Cruelty Free International kan så många som över 500 000 djur användas för tester av kosmetika världen över varje år. Alternativa testmetoder existerar som skulle tillåta att varken djur eller konsumenter behöver lida. Faktum är att tester som inte utförts på djur ofta är mer effektiva, mer pålitliga och snabbare att utföra vilket bevisar att djurtestning är ett onödigt ont. Vi kämpar för att få bort djurtestning i samband med kosmetika för alltid och för att djur inte ska behöva lida för vår skönhets skull.

Vad vi har åstadkommit hittills

VAD VI ÅSTADKOMMIT HITTILLS

Den 4:e oktober 2018, på World Animal Day, tog The Body Shop och Cruelty Free International med sig 8,3 miljoner namnteckningar mot djurtestning till FN:s högkvarter i New York för att skapa ett globalt ramverk, stoppa djurtestning och utveckla Förenta nationernas utvecklingsagenda för hållbarhet.

Dessa namnteckningar var en milstolpe efter mer än 30 år av arbete av oss på The Body Shop, det första internationella skönhetsvarumärket som drivit kampanjer mot djurtestning, tillsammans med vår kampanjpartner sedan länge tillbaka, Cruelty Free International, den första globala ideella organisationen som hängivit sig åt att stoppa djurtestade produkter och ingredienser i kosmetika på djur. Denna gemensamma insats är den mest ambitiösa kampanj som någonsin drivits mot djurtestning i samband med kosmetika och är en förebild för att inspirera till åtgärder från andra företag, statliga myndigheter och medborgare.

Petitionen, med namnteckningar som samlats in från supportrar över hela världen under bara 15 månader, ber att länder i FN ska formalisera ett internationellt ramverk för att stoppa tester av kosmetika på djur, överallt och för alltid.

Kvinna som tittar i ett mikroskop

HUR VI TESTAR VÅRA PRODUKTER

Våra produkter genomgår noggranna tester för att se till att de är säkra, effektiva och djurvänliga. Vi använder tre huvudtestmetoder som omfattar datainformation och laboratorieframställda vävnader. Alla kosmetikaföretag kan använda dessa typer av djurvänliga testmetoder.

1.

In-silico (databaserad) analys använder tillgängliga och befintliga data för att hjälpa oss bedöma lämpligheten hos liknande material genom extrapolering av data.

2.

Laboratorieframställd hud kan odlas med hjälp av mänskliga hudceller. Det låter oss utföra säkerhetstester på celler som bildligt talat reagerar på samma sätt som människans hud och utan att skada vare sig människor eller djur.

3.

Slutligen, för att säkerställa bra tolerans hos människor, testar vi ofta våra produkter på en fläck av huden. Detta innebär att man applicerar en liten mängd produkt på en persons hud för att säkerställa att den är säker och effektiv. Detta görs vanligtvis i det sista steget av att testa en ny formula.

4.

Vi kommer också att genomföra kontrollerade användarstudier där människor testar våra produkter både med avseende på hur lämpliga de är för huden och hur effektiva de är ur ett kosmetikaperspektiv. Vid behov utför vi testerna under överinseende av medicinska experter.

Logotyp för Cruelty Free International

DET SENASTE FRÅN VÄRLDEN

Sedan vi presenterade vår petition för FN 2018 har länder runt om i världen vidtagit åtgärder för att ändra sina riktlinjer när det gäller djurtestade produkter fullt stöd av vårt lokala team.

AUSTRALIEN

Australiens regering har slutat förlita sig på nya djurtestdata när det gäller ingredienser i kosmetika.

KANADA

Kandensiska lagen om djurvänlig kosmetika (Canadian Cruelty Free Cosmetics Act) har lagts fram som förslag i parlamentet.

Läs mer här

COLOMBIA

I ett plenum i representanthuset i Colombia godkändes enstämmigt en lag för att förbjuda användningen av djur vid tester av kosmetika och dess ingredienser, både som tillverkats i landet och som importerats. Lagen måste nu gå vidare till senaten.

TAIWAN

Begränsningar med avseende på djurtestade produkter har införts.

KINA

Reglerande myndigheter har startat diskussioner om ett undantagsformulär för djurtestning för importerad kosmetika som inte används för specifika ändamål. Bulldog var det första internationella varumärket att säljas i Kina som pilot i en del av Cruelty Free International Leaping Bunny-programmet.

VIRGINIA, USA

Lagen mot djurtestad kosmetika (The Cruelty Free Cosmetics Act) har godkänts av amerikanska senaten.

Läs mer här

HAWAII, USA

Cruelty Free Cosmetics Act har godkänts av representanthuset och går vidare för övervägande i senaten.

Läs mer här

NEVADA, USA

Lagen om djurvänlig kosmetika (Cruelty Free Cosmetics Act) har blivit lag!

Läs mer här

ILLINOIS, USA

Illinois lag om human kosmetika blir lag!

Läs mer här

KALIFORNIEN, USA

Lagen om djurvänlig kosmetika (Cruelty Free Cosmetics Act) har blivit lag!

Läs mer här

MARYLAND, USA

Cruelty Free Cosmetics Act har godkänts av amerikanska senaten och går över till representanthuset.

MEXIKO

Senaten har röstat för att göra djurtestning olagligt, likväl som tillverkning, import och försäljning av kosmetika som testats på djur någonstans i världen efter att lagen trätt i kraft. Förslaget går nu vidare till nästa stadie i lagstiftningsprocessen i deputeradekammaren.

USA

Nya federala lagen om human kosmetika (Humane Cosmetics Act) har introducerats för representanthuset och senaten för att stoppa djurtestade produkter i hela USA.

Läs mer här