ACAIBÄR

FRÅN BRASILIEN

Vårda kroppen och må bra med vårt fruktbaserade produktutbud baserat på acaibär. Genom en hållbar användning av frukten och med hjälp av Amazonas samhällen, genom Associação Nazarezinho, är detta en produkt som förbättrar situationen för lokala samhällen. Istället för att hugga ned träd och sälja palmhjärtat kan samhället nu skydda träden genom hållbar skördning och genom att hitta en starkare och alternativ inkomstkälla från acai-frukten.

OUR PRODUCTS

OUR PRODUCTS

New Almond Milk & Honey range is enriched with high-quality organic almond oil, known for its skin-loving properties and for being rich in vitamin E.

 

 

 

 

 

About Our Almond Milk

Ethically Sourced

OUR PEOPLE

Manan works with a network of local farmers and sets a fair price that won’t change, offering much-needed stability.

 

 

 

 

 

 

 

OUR PLANET

OUR PLANET

Our almonds are grown organically in the Alicante region of Spain. Amazingly, almond plantations make effective fire barriers, helping to protect natural habitats from forest fires.