FÖRPACKNINGAR PÅ THE BODY SHOP

UPPTÄCK VÅRT PROJEKT MED ÅTERVUNNEN PLAST

The Body Shop har påbörjat ett annorlunda sätt att tackla problemet med plast. Läs mer om vårt nya projekt med återvunnen Community Trade-plast som hjälper miljö och människor.

THE BODY SHOPS STÅNDPUNKT OM PLAST

Plastkrisen påverkar både vår planet och människor. Vi på The Body Shop vill hantera plastkrisen på ett annorlunda sätt. Vi vill kämpa mot mer än plastföroreningar, vi vill även kämpa för människor.
Vårt primära fokus är att åstadkomma sociala förändringar och att stärka människor genom vår återvunna Community Trade-plast, med en långsiktig strategi att våra förpackningar inte ska utgöra någon fara för människor eller miljö, och att de ska kunna återanvändas.
Vårt sekundära fokus ligger på en positiv miljöpåverkan för vår planet. Att inte använda plast är inte svaret. Om plast används ansvarsfullt kan den vara hållbar, så vi måste värdesätta den plast vi använder. Det är detta som gör vår ståndpunkt i plastkrisen unik.

– Simon Locke, Global Environmental & Sustainability Manager på The Body ShopHUR MINSKAR VI VÅR MILJÖPÅVERKAN?

Vi tänker långsiktigt. Det är därför vi vill tackla plastkrisen med förändringar som håller i längden. Vi vet att vi har en lång väg kvar, men med din hjälp kan vi göra det som krävs och nå våra mål.

VILKA ÅTERVINNINGSPROJEKT ARBETAR VI MED NU?

ÅTERVUNNEN COMMUNITY TRADE-PLAST

Vi gör nu våra 250 ml flaskor för schampo och balsam med 100 % återvunnen plast (exklusive korken), varav 15 % är återvunnen Community Trade-plast från Bengaluru i Indien.

Under tre år ska The Body Shop stödja upp till 2 500 sopletare (waste pickers) i Bengaluru genom att säkra att de får ett stabilt pris, sorteringsstationer med hälsosammare arbetsmiljö och en tryggare livssituation.

Över tre miljarder människor lever utan ett officiellt system för avfallshantering. Det har lett till en inofficiell ekonomi där sopletare tjänar sitt levebröd bland avfall. I Indien finns det 1,5 miljoner sopletare. Majoriteten av dem är daliter, som har definierats och behandlats som ”oberörbara”. Kastsystemet medför att många daliter förvägras rätten till fullvärdig utbildning och hälsovård, och deras sårbara sociala, ekonomiska och utbildningsmässiga situation gör dem till lätta offer för förtryck och utnyttjande. Vårt mål är att göra en positiv skillnad i deras liv.

VÅR TIDSLINJE FÖR ATT BLI ETT MER HÅLLBART VARUMÄRKE

2022

Vårt mål är att innan 2022 ska plastförpackningar i alla serier ha minst 75 procent plast som återvunnits efter användning (PCR plastic – post-consumer recycled plastic). Det är ett stort steg framåt från den nuvarande mängden på 10 procent PCR-plast. Varför siktar vi inte på 100 procent PCR-plast i alla serier? Därför att det skulle innebära att den återvunna plastens livslängd minskar. Genom att använda en liten mängd nyproducerad plast säkerställer vi att det vi producerar kan återvinnas. Den nyproducerade plasten kommer inte från fossila bränslen, utan är från en grön källa, biobaserad eller motsvarande.

2025

All vår plast kommer att vara fri från fossila bränslen. Den totala vikten av vårt förpackningsavfall kommer att samlas in för återanvändning inom våra försörjningskedjor.

2030

Vi har en komplett återvinningscykel, där vi återvinner och återanvänder samtliga förpackningar för produktion av framför allt nya förpackningar och butiksmateriel.ANVÄNDNING AV PCR-PLAST I VÅRA FLASKOR

PCR-plast (Post-Consumer Recycled plastic) är plast som redan använts i samhället, återinsamlats och blivit nya produkter. Det kräver med andra ord inget nytt material för att produceras.

Följande flaskor tillverkas med 75 procent PCR-plast från juni 2019:

• 49 Bath & Body och Fragrance Shower Gel.
• 27 Bath & Body och Fragrance Shower Gel.
• 20 Face Wash, Face Mist, Toner, Make-Up Remover och Make-Up Spray.
• Shampoo och Conditioner.
• 6 Hand Gel Cleanser.
GÅR DET ATT ÅTERVINNA OCH UPPGRADERA VÅRA FÖRPACKNINGAR?

Vi försöker alltid att använda återvunnet material. Titta på återvinningssymbolen på produktförpackningen så ser du om förpackningen är återvinningsbar. Alla våra leveransförpackningar är återvinningsbara. Uppgradera (upcycle) våra förpackningar! Få inspiration i våra senaste YouTube-videor om upcycling.