FOREVER AGAINST ANIMAL TESTING

VI LYCKADES!

Tack för ditt stöd – med din hjälp har vi lyckats nå målet på åtta miljoner underskrifter i vår kampanj för ett globalt förbud mot djurtestad kosmetika. Namninsamlingen är stängd, och nu tar vi underskrifterna till FN. Läs mer!

banner

VI SKA FÖRBJUDA KOSMETIKATESTER PÅ DJUR. ÖVERALLT. FÖR ALLTID.

Visste du att över 80 procent av världens länder saknar lagstiftning mot kosmetikatester på djur? Forever Against Animal Testing (FAAT) är den största kampanjen någonsin mot djurtestad kosmetika, och tillsammans med dig och Cruelty Free International vill vi skapa en värld där djurförsök är avskaffade och ses som onödigt. Nu tar vi namninsamlingen med åtta miljoner underskrifter till FN. Det är dags att sätta stoppa för djurtestad kosmetika för alltid!

HUR SKA VI FÅ FRAM ETT GLOBALT FÖRBUD MOT KOSMETIKATESTER PÅ DJUR?

Först tar vi namninsamlingen till FN för att tala med så många beslutsfattare som möjligt. Med deras stöd vill vi få till en internationell överenskommelse för ett definitivt och globalt förbud mot kosmetikatester på djur. Därefter kampanjar vi och utövar påtryckningar i olika länder för att se till att denna lag antas och verkställs överallt.

ÄR ETT GLOBALT FÖRBUD VERKLIGEN MÖJLIGT?

Vi är övertygade om det. Vi har fått ett fantastiskt gensvar på vår kampanj. Kosmetikatester på djur har varit förbjudet inom EU i fem år, och trender visar att veganska och cruelty free-produkter tillhör det som kunder prioriterar högst. Vi har också sett en snabb innovationsutveckling inom vetenskap och teknik som kan bidra till att testmetoder utan djurförsök blir allmän praxis. Så förhållandena för att få till ett förbud mot kosmetikatester på djur har aldrig varit bättre.

HUR LÅNG TID TAR DET ATT FÅ TILL ETT GLOBALT FÖRBUD?

Vi besöker FN i slutet av 2018 tillsammans med Cruelty Free International och kommer att göra allt för att få till en överenskommelse. Internationellt beslutsfattande kan ta tid och det är svårt att säga en exakt tidsram. Men din och alla andras underskrifter visar att allmänheten vill se en förändring nu. Och fler och fler länder som Australien, Brasilien och Kanada lutar åt att förbjuda djurtester inom kosmetikaindustrin. Denna tendens ser ut att fortsätta och därför är det viktigt att skapa en enhetlig ram så att alla länder har samma lagstiftning för att slutligen få till ett definitivt förbud.

HUR TESTAR VI VÅRA PRODUKTER?

Våra produkter genomgår omfattande tester för att säkerställa att de är säkra, effektiva och cruelty-free. Vi använder tre huvudtestmetoder, som omfattar datainnehåll, laboratorieframställda vävnader och människor:

1. In-silico (datorbaserad) analys med lättillgänglig, befintlig data som hjälper oss att bedöma lämpligheten av liknande material via extrapolering.

2.Laboratorieframställd hud odlas med mänskliga hudceller. Det gör att vi kan utföra säkerhetskontroller av celler som i princip reagerar på samma sätt som mänsklig hud, utan att skada människor eller djur.

3. För att säkerställa hög tolerans hos människor testar vi ofta våra produkter genom epikutantester, där en mycket liten mängd av en produkt appliceras på en persons hud så att vi kan säkerställa att formulan är säker och effektiv.

4. Vi utför även kontrollerade användartester där kvinnor och män provar våra produkter för både hudkompatibilitet och kosmetisk effektivitet. Vid behov utför vi testerna under överinseende av medicinska experter.

Alla kosmetikaföretag kan använda dessa typer av cruelty-free testmetoder. Och det är något vi vill se hända med vår FAAT-kampanj.ÅRTIONDEN AV KAMP MOT DJURFÖRSÖK

1989

The Body Shop börjar som första kosmetikaföretag i världen att kampanja för ett förbud mot kosmetikatester på djur.

1998

Efter vår kampanj förbjuder Storbritanniens regering djurförsök vid tillverkning av kosmetiska produkter och ingredienser.

2003

Vår kampanj tillsammans med BUAV (British Union for the Abolition of Vivisection – nu Cruelty Free International) bidrar till ett EU-förbud mot tester av kosmetiska slutprodukter på djur.

2009

EU inför ett förbud mot djurtester för kosmetiska ingredienser.

2013

EU inför ett totalförbud mot försäljning och import av kosmetiska produkter och beståndsdelar som testats på djur. Vår kampanj med Cruelty Free International når en miljon underskrifter.

2017

Vi och Cruelty Free International samlar tre miljoner underskrifter i FAAT-kampanjen på bara fyra månader

2018

Vi når målet på åtta miljoner underskrifter i FAAT-kampanjen med Cruelty Free International och lämnar över namninsamlingen till FN för att mana fram ett globalt förbud mot kosmetikatester på djur.

FOREVER AGAINST ANIMAL TESTING

Hjälp oss att fira att vi samlat in 8 miljoner signaturer för vår kampanj för att förbjuda djurförsök i kosmetik för alltid. Dela dina foton på Twitter och Instagram med #ForeverAgainstAnimalTesting, tagga oss med @thebodyshop så kan ditt foto visas i vårt galleri!