Steg mot en hållbar verksamhet

steg mot en verkligt hållbar verksamhet

Snarare än att drivas av våra tidigare resultat, våra konkurrenter eller industristandarder, är vårt Enrich Not Exploit™-åtagande inspirerat av behoven hos vår planet och dess folk. Detta handlar inte bara om att göra mindre skada, utan om att aktivt arbeta mot ett tydligt mål: en framtid där mänskligheten och annat liv kan blomstra på jorden för evigt.

Varje företag måste göra sitt om en sådan framtid ska bli verklighet. Men vad är The Body Shops roll? För att besvara denna fråga har vi arbetat med Future Fit Foundation, som bygger på den bästa tillgängliga vetenskapen för att definiera sju långsiktiga mål som vi i slutändan måste sträva efter för att uppfylla vårt syfte: