BERIKA PRODUKTER

Våra produkter ger näring, berikar och lyfter, men vi ger aldrig falska löften och våra produkter är aldrig testade på djur. Våra produkter har lånat inspiration från naturens mångfald och människornas seder världen över. Vi är experter på att vårda olika hudtyper och vi är stolta över att vi vet hur du ska få din hy att kännas så bra.

 BY 2020 WE COMMIT TO

5. Säkerställ att 100 % av våra naturliga ingredienser är spårbara och har införskaffats på hållbart sätt, vilket skyddar 10 000 hektar skog och annan livsmiljö

left banner video enrich product

Varför är detta viktigt?

100 % spårbarhet och hållbarhet: Om vi inte vet varifrån våra råvaror kommer och under vilka förhållanden de produceras, så kan vi inte riktigt mäta eller hantera vår påverkan på planeten och människorna. Skyddar 10 000 hektar: Skogar och andra naturliga livsmiljöer är avgörande livsuppehållande system för vår planet som absorberar CO2 för att minska effekterna av klimatförändringar och är platser med en rik biologisk mångfald. Bevarandet av dessa livsmiljöer ger garanterade resurser för framtida generationer och skyddar samtidigt olika inhemska folk

Publicera vår användning av ingredienser av naturligt ursprung, ingredienser från miljövänlig kemi samt våra produkters biologiska nedbrytbarhet och vattenpåverkan

left banner video enrich product

Varför är detta viktigt?

Världens icke-förnybara resurser håller på att ta slut så vi måste öka vår användning av naturliga ingredienser från förnybara källor för att minska vår miljöpåverkan. Vi vill vara transparenta och möta eller överträffa denna standard, en lansering som kommer att kräva tillstånd från den högsta ledningen. Även om vi ibland kan komma att lansera produkter som inte uppfyller kategorins genomsnitt, så kommer varje produktkategori som helhet att uppvisa framsteg inom dessa miljömässiga standarder varje år.

Minska det ekologiska fotspåret för alla våra produktkategorier på årsbasis

Varför är detta viktigt?

Alla konsumentprodukter kommer ut i miljön i något skede, antingen när de används eller när de kasseras. Vi måste kunna mäta den potentiella effekten av våra produkter och sätta upp miljömål för att minska denna påverkan i framtiden.

Utveckla en innovationsplan som levererar banbrytande kosmetiska ingredienser från biodiversitetsplatser och bidrar till att berika dessa områden

Varför är detta viktigt?

Ingrediensinnovation är avgörande för vår verksamhet och gör det möjligt för oss att utveckla nya och förbättrade produkter. Vi vet att jordens biologiska mångfald är en stor källa till innovativa material och även att biodiversitetsplatser är i behov av akut uppmärksamhet. Vi kommer därför att leta upp och hämta ingredienser från globalt erkända biodiversitetsplatser. Vårt sourcing-program kommer att välja ingredienser som gör våra produkter bättre och hjälper till att upprätthålla specifika arter, ett bredare ekosystem och försörjningsmöjligheter för lokalsamhällen.