Berika vår planet

Världen är en källa till skönhet men den står inför stor förödelse. Vi hjälper aktivt till att bidra till att berika mångfalden där vi odlar våra ingredienser. Vi agerar och tar till åtgärder för att berika och stödja utsatta områden av enastående naturvärden för planeten.

Bygga bio-broar, skydda och återskapa 75 miljoner kvadratmeter av livsmiljö för att hjälpa samhällen att leva mer hållbart

BIO-BRIDGE

Varför är detta viktigt?

Jordbrukets expansion och den intensiva avverkningen av skogsprodukter är en stor orsak till förlusten av livsmiljöer, vilket utan tvekan är det största hotet mot vår planets biologiska mångfald. Detta är viktigt för oss som världsinvånare, men hotar även framtiden för viktiga delar av vår leverantörskedja. Som ett företag som strävar efter att vara miljömässigt hållbart är det av avgörande betydelse för The Body Shop att skydda hotade livsmiljöer

Utveckla och leverera tre nya hållbara förpackningsinnovationer

Varför är detta viktigt?

Hållbara förpackningar hjälper oss och våra kunder att minska påverkan på miljön genom att konsumera mindre resurser under produktionen samt öka återvinningsmöjligheterna. Vi kommer att ompröva hur vi paketerar våra produkter genom att komma på nya lösningar för förpackningsdesign och -material.

Driva 100 % av våra butiker med förnybar eller kolbalanserad energi

Varför är detta viktigt?

Användning av icke-förnybar energi som ger utsläpp av växthusgaser bidrar till den globala klimatförändringen. För att bidra till att ta itu med klimatförändringarna så måste företag runtom i världen hitta förnybara lösningar för sina energibehov – så även The Body Shop.

Minska våra butikers miljöpåverkan varje gång vi renoverar eller omformar dem

Varför är detta viktigt?

Ohållbar användning av råvaror bidrar till utarmningen av jordens naturresurser och användningen av energi som är baserad på fossilbränslen och resulterande utsläpp av växthusgaser, t.ex. CO2, bidrar till klimatförändringen. Som en global återförsäljare är minskningen av våra butikers miljöpåverkan en viktig del av att minska vårt ekologiska fotavtryck.

Se till att 70 % av våra totala produktförpackningar inte innehåller fossilbränslen

Varför är detta viktigt?

Världens beroende av fossilbränslen kan inte fortsätta – förbränningen av dessa är en stor orsak till klimatförändringarna. Genom att minska, och förhoppningsvis så småningom fasa ut, vår användning av plast gjord av olja. The Body Shop stöder principen att hålla fossilbränslen kvar i marken.

Minska alla våra butikers energianvändning med 10 %

Varför är detta viktigt?

Som ett företag som prioriterar miljömässig hållbarhet vill vi sätta igång vår globala energieffektivitet ordentligt under det första året av vårt åtagande. Detta kommer att bidra till aktivitet och engagemang hos medarbetarna kring våra andra miljöinitiativ.