Vårt manifest

VÅRT MANIFEST

Vår historia startar med Anita Roddicks tro på någonting revolutionerande: att ett företag kan vara en kraft för någonting bra. Och enligt den tankegången startades The Body Shop 1976. Vi har alltid gjort saker och ting annorlunda. Vi har spräckt mallarna, varit djärva och modiga.
Idag är våra värderingar starkare än någonsin – vi vill berika, inte utnyttja. För oss innebär vårt åtagande att berika människor samt att bevara vår planet, med dess biologiska mångfald och resurser. Vi har åtagit oss att arbeta rättvist med våra odlare och leverantörer och hjälpa samhällen att blomstra. Våra produkter berikar, men ger aldrig falska löften och är aldrig testade på djur. Vi är stolta över att vara originella, vördnadsfulla och att arbeta för det som är rätt. Tillsammans kan vi göra det.

Enrich Not Exploit™. Det ligger i våra händer.

Vårt åtagande genom Enrich Not Exploit inkluderar 14 målsättningar som The Body Shop ska uppnå tills 2020. Dessa målsättningar är det tydligaste uttrycket för vilka vi är och vad vi står för då vi tar det första steget mot att nå vårt mål att bli den mest etiska och verkligt hållbara globala verksamheten. De kommer att driva vår utveckling inom viktiga områden och våra övergripande framsteg mot vårt slutgiltiga mål att vara världens mest etiska och verkligt hållbara globala verksamhet.

Hur mäter vi våra framsteg?

Utöver den interna ledningsrapporteringen, så kommer vi att publicera årliga Åtaganderapporter för att garantera att vi är transparenta ifråga om våra affärsmetoder och våra framsteg på vägen mot våra målsättningar. Detta kommer även att göra det möjligt för andra att lära av vår kunskap och våra erfarenheter. Vi har arbetat med Future-Fit Foundation för att utveckla vår strategi.

www.futurefitbusiness.org