MÄNNISKORNA

Vi hyllar människors mångfald och förkastar skönhetsstereotyper. Att betala rättvisa priser till våra Community Trade-partners är viktigt i allt vi gör. Vi strävar efter att uppnå det som är rätt. Vi hjälper våra medarbetare att växa som människor.

1. Fördubbla vårt Community Trade-program från 19 till 40 ingredienser och bidra till att berika de samhällen som producerar dem

left banner video enrich people

Varför är detta viktigt?

Våra Community Trade-partners visar upp de bästa metoderna, standarderna och tillvägagångssätten för hållbarhet inom vår leveranskedja, och sträcker sig från nya jordbruksmetoder och smartare produktionsmetoder till positiva effekter på lokalsamhällen och ekosystem. De lär upp oss så att vi kan dela deras goda praxis genom hela vår breda leveranskedja.

2. Hjälp 40 000 ekonomiskt utsatta människor att få tillgång till arbete runtom i världen

Varför är detta viktigt?

Ett jobb kan förändra hela framtiden för ekonomiskt utsatta och marginaliserade människor. Arbete och sysselsättning ger människor möjlighet att ta kontroll över sina liv och försörja sina familjer ifråga om grundläggande behov såsom mat, husrum, utbildning och hälsovård.

3. Engagera åtta miljoner människor i vårt Enrich Not Exploit™-uppdrag och skapa vår största kampanj någonsin

left banner video enrich people 2

Varför är detta viktigt?

Världens folk måste agera nu – och många måste göra det – för att hjälpa till att skydda vår planet. Som ett betrott globalt varumärke med en historia av framgångsrik aktivism har vi en unik möjlighet att uttrycka den oro som miljontals kunder uppvisar och övertyga beslutsfattare runtom i världen att genomföra åtgärder för att säkra en långsiktig positiv förändring.

4. Investera 250 000 timmar av vår kompetens och vårt kunnande för att berika den biologiska mångfalden i våra lokalsamhällen

Varför är detta viktigt?

I The Body Shops arbetsstyrka ingår hela 25 000 människor, bland annat högutbildade personer inom områden som handel, förvaltare av distributionskedjan, marknadsföring, ekonomi och IT. Våra medarbetares kompetens och passion har potential att göra en positiv inverkan på de samhällen där de arbetar.