THE WORLD
BIO-BRIDGES MISSION

HJÄLP OSS ATT RÄDDA SKOG

”Vilda djur behöver biobroar. De kan aldrig ha för lite av dem!” Bill Oddie, ambassadör för World Land Trust

När du köper en Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask eller Himalayan Charcoal Purifying Facial Soap hjälper du till att skydda hotade röda pandor och deras livsmiljö i Himalaya. Från och med april 2018 (startdatum kan variera) donerar vi, under en tvåmånadersperiod, 2,84 kronor till Red Panda Network för varje Himalayan Charcoal Mask och Facial Soap du köper.

Vi samarbetar med Red Panda Network i Nepal för att plantera mer föda åt röda pandor och att återskapa skog med hjälp av spridningskorridorer, så kallade biobroar.

LÄS MER OM AKTIVT KOL

Som en fortsättning på vårt banbrytande bevarandeprojekt med biobroar för skydd av livsmiljö lanserar vi filantropiprogrammet World Bio-Bridges Mission (Re-Wilding World). Målet med detta program är att bygga ytterligare tio biobroar fram till år 2020.

World Bio-Bridges Mission är ett projekt inom The Body Shop International Limited med fokus på finansiering av filantropiska och välvilliga syften. World Bio-Bridges Mission gör det möjligt för oss att berika biologisk mångfald runt om i världen och skapa hållbara försörjningskedjor där det är möjligt.

Vi förverkligar World Bio-Bridges Mission genom att utöka The Body Shops banbrytande bevarandeprojekt med biobroar, vilket är en del av vårt åtagande Enrich Not Exploit™. Detta innebär att vi kan skydda och återskapa spridningskorridorer så att områden med rik biologisk mångfald ansluts på nytt. Samtidigt kan vi visa världen hur effektivt projektet är som cirkulär affärs- och bevarandemodell. Miljontals kunder har inspirerats av vårt program med biobroar och bidragit till att hjälpa utrotningshotade orangutanger, tigrar och apor.

Tack vare biobroar skyddas och återskapas spridningskorridorer i frisk regnskog så att uppsplittrade, utrotningshotade djur och växter i isolerade områden kan trivas och föröka sig. Förlust av biologisk mångfald är ett av jordens allvarligaste problem och orsakas till stor del av fragmentering av livsmiljöer. Tyngdpunken för World Bio-Bridges Mission ligger på att ta itu med och informera våra kunder om detta problem.

World Bio-Bridges Mission gör det även möjligt för The Body Shop att upptäcka naturliga ingredienser i dessa områden. Genom att använda naturliga ingredienser i produkterna kan vi även skapa en kanal för hållbar anskaffning och bidra till att samhällen får alternativa och hållbara inkomstmöjligheter.

World Bio-Bridges Mission sköts av The Body Shop International Limited och övervakas av World Bio-Bridges Mission Advisory Team, där 13 interna och externa representanter hanterar finansieringsanslag.

Programmet bedrivs enligt Terms of Reference . Varje öre som samlas in går till våra partner för byggandet av biobroar. Genom att knyta vår företagsfilantropi närmare verksamheten kan vi med vår professionella kompetens, erfarenhet och kunskap nå målet att bygga ytterligare tio biobroar, utöver vårt åtagande att skydda och återskapa 75 miljoner kvadratmeter livsmiljö fram till år 2020.

”Biobroar? Som den som skulle byggas över Themsen? Nej, dessa biobroar är mycket mer användbara – och lite mer avlägsna. Vilda djur måste få röra sig fritt och inte vara begränsade till några få minskande bitar av naturlig livsmiljö. Vad behöver djuren för att ta sig från ett område till ett annat på ett säkert sätt? Jo, biobroar. De kan aldrig ha för lite av dem!”

- Bill Oddie, programledare och ambassadör för World Land Trust – The Body Shops partner för många biobroprojekt

World Bio-Bridges Mission blir inspiration för The Body Shops kunder som vid köp av The Body Shop-produkter, till exempel Amazonian Saviour™ Multi-Purpose Balm (50ml), bidrar till ökad medvetenhet om miljön och att donationer går till att rädda den.

Vi utvecklar World Bio-Bridges mission genom samarbete med registrerade icke-statliga organisationer och välgörenhetsorganisationer runt om i världen.  Företag som vill delta i ett World Bio-Bridges Mission ansökningsformuläret här.


Mer information om bio-broar hittar du här