VERPAKKINGEN BIJ THE BODY SHOP

ONTDEK ONZE UNIEKE PROJECTEN OP HET GEBIED VAN GERECYCLED PLASTIC EN VERPAKKINGEN

Wij zijn bezig met een nieuwe benadering van plastic en verpakkingen met als doel een duurzamer merk te worden. Bekijk met welke projecten we bezig zijn om dit te realiseren.

WAAR STAAT THE BODY SHOP TEN AANZIEN VAN VERPAKKINGEN?

Het plasticprobleem heeft niet alleen gevolgen voor de aarde. Maar ook voor mensen. Bij The Body Shop benaderen we dit probleem anders dan anderen. We willen niet alleen plasticvervuiling tegengaan, maar ons ook inzetten voor mensen.

Onze belangrijkste focus ligt op het stimuleren van maatschappelijke veranderingen en het vooruithelpen van mensen door middel van ons Community Trade-gerecycled plastic. Op de lange termijn streven we ernaar dat onze producten geen schade toebrengen aan mensen of het milieu en dat materialen kunnen worden hergebruikt.

Onze tweede focus ligt op het positieve milieueffect voor onze aarde. Geen plastic meer gebruiken is niet de oplossing. Er verantwoord mee omgaan wel. Deze aanpak maakt ons standpunt ten opzichte van het plasticprobleem uniek.HOE VERMINDEREN WE ONZE IMPACT OP DE AARDE?

Onze verantwoordelijkheid geldt voor de lange termijn. Daarom willen we het plasticprobleem aanpakken met blijvende veranderingen. We realiseren ons dat we nog een lange weg te gaan hebben. Maar maak je geen zorgen. Dit is pas het begin. Wie weet wat we met jouw hulp allemaal nog kunnen bereiken?

MET WELKE RECYCLINGPROJECTEN ZIJN WE BEZIG?

COMMUNITY TRADE-GERECYCLED PLASTIC

We willen mensen aan een beter bestaan helpen en onze aarde beschermen. Daarom zijn we begonnen met het gebruik van Community Trade-gerecycled plastic uit de Indiase stad Bengaluru in onze 250 ml-flessen shampoo en conditioner.*

Community Trade-gerecycled plastic helpt niet alleen het wereldwijde plasticprobleem tegen te gaan. De eerste jaren willen we met ons initiatief ook een positieve invloed hebben op het leven van 2500 afvalverzamelaars in Bengaluru, in de vorm van een eerlijke prijs, een stabiel inkomen, betere werkomstandigheden, maatschappelijke ondersteuning en het respect en de erkenning die zij verdienen.


Meer dan drie miljard mensen leven wereldwijd in landen zonder formeel afvalverwerkingssysteem. Hierdoor is er een informele economie van afvalverzamelaars ontstaan. In India alleen al zijn dat er 1,5 miljoen. In Bengaluru werken we samen met een organisatie die zichzelf trots de ‘Green Force’ noemt. Zij werken samen met afvalverzamelaars die dag in dag uit de straten in hun stad schoonhouden. De meerderheid van de afvalverzamelaars in India zijn 'dalits', de laagste sociale groep in het Indiase kastenstelsel, vroeger ook wel onaanraakbaren of paria’s genoemd. Door die positie hebben ze veelvuldig te maken met discriminatie, slechte leef- en arbeidsomstandigheden en een onzeker betaalsysteem voor het plastic dat ze inzamelen. Wij willen deze onbezongen helden steunen en ze de waardering geven die ze verdienen.

MEER WETEN

*100% gerecycled plastic met 15% Community Trade-gerecycled plastic, met uitzondering van de doppen van de flessen. En dit is nog maar het begin. Wie weet wat we met jouw hulp allemaal nog kunnen bereiken?

DIT IS ONZE TIJDLIJN OM EEN DUURZAMER MERK TE WORDEN:

2022

We’re aiming for a minimum of 75% PCR (post-consumer recycled) plastic across all product lines by 2022. This is a big leap from our current 10% PCR plastic across all our ranges. But why not aim for 100% PCR? If we did this, it would end up reducing the life of the recycled plastic, but by adding a small amount of virgin plastic we can ensure that everything we produce can continue being recycled.*We streven ernaar dat met ingang van 2022 al onze productverpakkingen een minimum van 75% gerecycled plastic bevatten. Dat is een enorme stijging ten opzichte van ons huidige percentage van 10% gerecycled plastic voor al onze lijnen. Maar waarom streven we niet naar 100% gerecycled plastic? Als we dat zouden doen, zou de levensduur van het gerecyclede plastic worden verkort. Door een kleine hoeveelheid nieuw plastic toe te voegen, kunnen we ervoor zorgen dat alles wat we produceren steeds opnieuw gerecycled kan worden.*

2025

Al ons plastic is vrij van fossiele brandstoffen. In plaats daarvan zamelen we het equivalent van 100% van het gewicht van al ons verpakkingsafval in voor hergebruik binnen onze toeleveringsketens.

2030

We gebruiken nog slechts drie soorten plastic in plaats van 20. Dit maakt het eenvoudiger voor onze klanten om onze verpakkingen te recyclen. Met ons programma ‘Return. Recycle. Repeat.’ en andere programma's zamelen we 25% meer verpakkingen in dan we verkopen. Dat is niet alleen geweldig voor de milieuvoetafdruk van onze verpakkingen, maar zorgt ook voor een toename van de hoeveelheid gerecyclede materialen voor andere sectoren.

*Nieuw plastic dat wordt gebruikt zal afkomstig zijn van groene bronnen, bioplastic zijn of soortgelijk. Niet op basis van fossiele brandstoffen!MEER GERECYCLED PLASTIC IN ONZE FLESSEN

Gerecycled plastic is materiaal dat al bestaat en waarvoor geen nieuw materiaal nodig is. Daarom gaan we over op minimaal 75% gerecycled plastic in al onze flessen van 60 ml, 250 ml en 750 ml. Hiermee besparen we circa 580 ton nieuw plastic per jaar.

Dit zijn onze flessen die vanaf juni 2019 gemaakt zullen zijn van 75% gerecycled plastic:

• 49 Bath & Body en Fragrance Shower Gels. Shower Gels.
• 27 Bath & Body en Fragrance Body Lotions.
• 20 Face Washes, Face Mists, Toners, Make-up Removers en Make-up Sprays.
• 17 Shampoos en Conditioners.
• 6 Hand Gel Cleansers.
KUN JE ONZE VERPAKKINGEN RECYCLEN EN UPCYCLEN?

We always try to use recycled materials wherever possible and our delivery packaging is 100% recyclable. To find out if you can recycle our empties, just check the recycle logo on the product packaging. Why not try upcycling your packaging? Check out our YouTube tutorials for inspiration and our latest step-by-step upcycling videos.

DISCOVER MORE