ONZE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK VERKLEINEN

Eerlijkheid en transparantie over je werkwijze zijn onderdelen van een echt duurzaam bedrijf. Zo kunnen consumenten bewust keuzes maken over wat ze willen kopen en weten ze welke invloed hun keuze heeft op het milieu. Hier vind je informatie over onze producten en formules zodat je een goede beslissing kunt nemen.

HOE WE METEN

We geven onze producten en productcategorieën een milieuscore die is gebaseerd op hun biologische afbreekbaarheid of hun verborgen watergebruik (hun 'watervoetafdruk'), en op hoe de ingrediënten worden gemaakt of waar ze vandaan komen.


In 2017 hebben we de totale ecologische voetafdruk van onze zes productcategorieën (Bad & douche, Lichaamsverzorging, Parfum, Haarverzorging, Make-up en Gezichtsverzorging) verkleind met 3%. Onze categorieën Lichaamsverzorging en Parfum verbeterden elk met 5%.


Deze vooruitgang hebben we geboekt in nauwe samenwerking met onze leveranciers, door duurzame ingrediënten en producten te promoten die gemaakt zijn met behulp van 'groene chemie' (processen die het gebruik of de productie van chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu terugdringen). Dit hangt nauw samen met de uitbreiding van ons Community Trade-programma en verhoging van het aantal ingrediënten van natuurlijke oorsprong dat we gebruiken.


In 2017 steeg de totale milieuscore van al onze producten met meer dan 5%. We hebben 146 nieuwe productsamenstellingen geïntroduceerd, waarvan 95% heeft geleid tot een kleinere ecologische voetafdruk voor die productcategorie of -familie. De acht nieuwe producten die geen kleinere milieu-impact hadden, waren voornamelijk nieuwe varianten van bestaande make-upproducten met dezelfde milieuscore als de bestaande varianten.


In 2016 publiceerden we de scores voor onze productfamilies, die we sindsdien hieronder hebben bijgewerkt om de metingen van 2017 weer te geven. We breiden dit nu uit met productfamilies, met als doel om uiteindelijk scores voor afzonderlijke producten te publiceren.


In januari 2018 hebben we dit doel verfijnd als gevolg van de overname van The Body Shop door Natura&Co. Dit is het laatste jaar dat we onze watervoetafdruk publiceren, omdat dit een tool is die we gebruikten onder ons vorige moederbedrijf en die niet meer beschikbaar voor ons is.


WAT HOUDEN DEZE SCORES IN?

BIOLOGISCHE AFBREEKBAARHEID

Biologische afbreekbaarheid betekent hoe snel een product door natuurlijke processen kan worden afgebroken en opgenomen. In technische termen: het vermogen van bacteriën of andere levende organismen om de ingrediënten van een product te ontbinden.


Tests voor biologische afbreekbaarheid meten de hoeveelheid organisch materiaal die binnen 28 dagen door micro-organismen is afgebroken.


Aan iedere productcategorie en -familie wordt een percentage voor biologische afbreekbaarheid toegewezen, waarin het afbreekbaarheidscijfer van iedere component is meegenomen, evenals het gehalte en de score van ieder afzonderlijk ingrediënt.


Bij The Body Shop geven we de voorkeur aan ingrediënten die gemakkelijk biologisch afbreekbaar zijn.

WATERVOETAFDRUK

Dit is een maat voor het watergebruik van een product, gemeten over de hele productieketen. De watervoetafdruk geeft dus een beeld van de hoeveelheid verborgen water in een product.


We streven naar een kleine watervoetafdruk en een lage ecotoxiciteit.

INGREDIËNTEN VAN DUURZAME, NATUURLIJKE OORSPRONG

We meten onze ingrediënten van natuurlijke oorsprong. Dit zijn ingrediënten die van planten afkomstig zijn via fysieke methodes, fermentatiemethodes en andere verwerkingsmethodes met een kleine invloed op het milieu. Het meten van het gehalte duurzame, natuurlijke ingrediënten in een formule begint met de indeling van de gebruikte ingrediënten.


Een ingrediënt kan natuurlijk of synthetisch zijn, of een grondstof van natuurlijke oorsprong hebben. Het ingrediënt wordt beoordeeld door zowel naar de oorsprong van de uitgangsmaterialen te kijken als naar de benodigde verwerking van de ingrediënten.


Om het percentage natuurlijke ingrediënten in een formule te bepalen, worden de hoeveelheden natuurlijke ingrediënten en grondstoffen van natuurlijke oorsprong bij elkaar opgeteld. Deze hoeveelheid wordt gedeeld door het percentage van de formule, zonder water, om het gemiddelde percentage voor de formule te berekenen.


Het is ons doel om het gehalte ingrediënten van natuurlijke oorsprong te verhogen.

INGREDIËNTEN UIT GROENE CHEMIE

Ingrediënten die afkomstig zijn uit milieuvriendelijke processen en technieken waarbij minder chemicaliën worden geproduceerd die gevaarlijk zijn voor het milieu.


Op dit moment zijn er 12 principes voor groene chemie, gericht op ingrediënten met een minimale impact op onze gezondheid en het milieu.


Wij houden rekening met deze principes en als een ingrediënt volgens deze principes is geproduceerd, noemen we het een ingrediënt uit groene chemie.

HOE VOEREN WE DE TESTS UIT?

Tijdens de ontwikkelingsfase van de producten beoordeelt ons onderzoeksteam iedere formule op deze punten. Voor iedere beoordeling worden computermodellen gebruikt om de impact op het milieu te voorspellen, op basis van de gegevens die we voor ieder ingrediënt gemeten hebben. We gebruiken deze informatie om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

WAT BETEKENT DE FORMULEBEOORDELING?

De uiteindelijke formulebeoordeling is een combinatie van deze indicatoren en is een waarde van 0-10. Deze gemiddelde waarde houdt rekening met het aantal producten uit onderstaande categorieën dat we de afgelopen 12 maanden hebben verkocht. Zo laten deze beoordelingen ons zien hoe we presteren in iedere categorie en dit helpt ons doelen te stellen voor nieuwe producten, zodat we ieder jaar onze ecologische voetafdruk kunnen verkleinen.

FORMULEBEOORDELINGEN PRODUCTFAMILIE

infogrpahic1-29-10-18.jpg

FORMULEBEOORDELINGEN PRODUCTCATEGORIE

infogrpahic2-29-10-18.jpg