Overslaan en naar content Overslaan en naar sitenavigatie Overslaan en naar footer

ISOLATED NOT ALONE

WIJ WILLEN IETS DOEN TEGEN DE TOENAME VAN HUISELIJK GEWELD IN TIJDEN VAN COVID-19

Een groot deel van de wereld bevindt zich momenteel in thuisisolatie. Dat heeft een enorm effect op iedereen, maar nog eens extra op mensen voor wie het thuis niet veilig is.

In Brazilië zag een door de staat gerund opvangcentrum een toename van 40-50% van het aantal gevallen van huiselijk geweld, vermoedelijk als gevolg van thuisisolatie vanwege het coronavirus.*1

In Australië zag Google een stijging van 75% in het aantal zoekopdrachten naar hulp sinds de start van de lockdown.*2

In de provincie Hubei in China ontving de politie tijdens de lockdown in februari meer dan drie keer zoveel meldingen van huiselijk geweld als in dezelfde periode vorig jaar.*1

Dit soort cijfers zien we over de hele wereld en daar moeten we iets tegen doen. Daarom gaan wij samenwerken met NO MORE, een organisatie op het gebied van huiselijk en seksueel geweld, om het onderwerp breed onder de aandacht te brengen, te inspireren tot actie en aan te zetten tot cultuurverandering. Jij kunt ons daarbij steunen en laten zien dat je solidair bent door het delen van de hashtag #IsolatedNotAlone.

Huiselijk geweld kan iedereen overkomen. Als een lockdown 6 maanden zou duren, zouden er nog eens 31 miljoen gevallen van geweld op basis van gender te verwachten zijn.2 Daar móeten we iets tegen doen.

Op basis van gender is een schending van de mensenrechten, een thema waarop wij voor het eerst actie hebben gevoerd in 1994, in Canada, met een campagne tegen huiselijk geweld. Tussen 2003 en 2008 hebben we wereldwijd campagne gevoerd tegen huiselijk geweld onder de titel Stop Violence in the Home. In 2009 volgde de campagne Stop Sex Trafficking of Children & Young People. Meer daarover lees je hier.

*Women’s Aid Survivor Survey, April 2020 **NO MORE, a domestic violence and sexual assault organisation

TIJD OM JE UIT TE SPREKEN

Elk van onze zusterbedrijven binnen Natura &Co (Avon, Aesop en Natura) gaat ook campagne voeren rond dit thema. We gaan ons wereldwijde bereik en invloed gebruiken om het onderwerp op de kaart te zetten en steun te krijgen ter bescherming van vrouwen en andere risicogroepen overal ter wereld. We gaan informatie en advies geven aan vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld, ondersteuning bieden aan hulporganisaties voor vrouwen, en bij overheden aandringen op effectieve financiële steun voor dergelijke organisaties. We zijn solidair met mensen die nu opgesloten zitten met iemand die gewelddadig is, we zijn hier en we steunen jou. Je bent niet alleen. Wij zien je en wij horen je..

No More logo

TIJD VOOR ACTIE

Fier is expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. “We helpen slachtoffers, getuigen én plegers van huiselijk geweld, kindermishandeling, mensenhandel, eergerelateerd geweld en seksueel geweld. We gaan voor duurzame hulp die blijvende effecten sorteert in de levens van kinderen, jongeren en volwassenen. Daarom investeren we in alle levensgebieden van onze cliënten; van gezondheid tot sociale contacten en familie, en van scholing tot werkervaring. We leggen het accent het liefst zo veel mogelijk op de toekomst, ambities en dromen.”

ADVIES VOOR WIE TE MAKEN HEEFT MET HUISELIJK GEWELD

Illustration of women holding a megaphone

Zit je in een gewelddadige relatie, weet dan dat het niet jouw schuld is. Nu niet en nooit niet. Iedereen hoort met liefde, respect en waardigheid behandeld te worden.

Heb je te maken met huiselijk geweld, dan kun je je geïsoleerd voelen, maar je staat er niet alleen voor. Goede vrienden en familie kunnen je helpen, ook van een afstand. Zorg dat er één iemand is die weet in wat voor situatie je zit en die regelmatig even checkt hoe het met je gaat.

Spreek een codewoord, -zin of -teken af dat je kunt geven aan mensen die je vertrouwt om te laten weten dat je in gevaar bent en hulp nodig hebt.

Illustration of holding hands

Huiselijk geweld kan gaan om lichamelijk geweld, verwondingen en blauwe plekken, maar ook om verbaal en geestelijk geweld, zoals uitschelden, pesten, bang maken en kleineren.

Vaak begint het met verbaal geweld en loopt het langzaam verder uit de hand. Veilig blijven begint met informatie over huiselijk geweld en hulp die er te krijgen is. Zelfs tijdens de coronacrisis is die hulp er. Heb jij te maken met geweld, in welke vorm dan ook, zoek dan uit waar je in jouw omgeving terecht kunt voor hulp.

Een plan maken om te ontsnappen uit een benarde situatie is extra moeilijk in tijden waarin iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven. Maar het kan nog steeds. Opvangcentra zijn nog steeds open en misschien hebben vrienden of familie ruimte waar je tijdelijk kunt verblijven.

Illustration of hand using a mobile phone

Zelfs als je denkt dat je thuis vastzit tijdens de coronacrisis, probeer dan toch een plan te maken om jezelf veilig te houden. Bedenk wie je voldoende vertrouwt in je familie- of vriendenkring en licht die in, bepaal waar je als eerste naartoe gaat, zorg dat je een noodnummer hebt en pak alvast wat belangrijke spullen in, zoals je identiteitsbewijs, wat kleren, geld indien mogelijk, en wat verder belangrijk voor je is.

Zet op je mobiel alles uit waarmee je locatie te achterhalen is. een gewelddadige relatie kan je telefoon van levensbelang zijn. Zorg dat hij opgeladen is, houd hem overal bij je, weet wie je moet bellen in geval van nood, en zorg dat je locatie niet te achterhalen is.

Ben je acuut in gevaar, bel dan 112.

ADVIES VOOR WIE DENKT DAT IEMAND ANDERS TE MAKEN HEEFT MET HUISELIJK GEWELD

Illustraton of four hands in the air

Domestic violence affects 1 in 3 women and 1 in 9 men. Even if you aren’t directly impacted, the chances are high that you have a friend, family member, or co-worker who’s been affected. We can all play a role in looking out for each other and preventing violence.

How you can help,

Recognise the signs: Recognizing the signs of domestic violence is an important first step to taking action to prevent it. Follow your instincts. If a situation feels wrong to you, it probably is. Ask yourself “If I don’t act, could the situation get worse?” IF YES, then determine the best way to intervene. Get more tips here

Seek advice: If you see or hear what you think might be an abusive situation, try to figure out how to intervene safely. But if the situation seems dangerous, don’t handle it yourself. Get help. Learn how here

Illustration of three women hugging

Zie of hoor je iets waarvan je denkt dat het een gewelddadige situatie is, probeer dan te bedenken hoe je veilig kunt ingrijpen. Lijkt de situatie gevaarlijk, ga er dan niet zelf op af, maar zoek hulp. Hier lees je hoe.

Neemt iemand je in vertrouwen en vertelt deze persoon je dat hij of zij te maken heeft met huiselijk geweld, spreek dan een codewoord of -teken af waarmee hij of zij jou kan laten weten dat de situatie verergert en dat er hulp nodig is.

Bied je steun aan een slachtoffer van huiselijk geweld, adviseer dan een plan te maken om zich in veiligheid te brengen. Bijvoorbeeld: bedenken waar ze heen gaan als ze moeten vluchten, belangrijke dingen om mee te nemen, geld, en noodnummers voor hulp. Meer informatie vind je hier.

Illustration of child and mother on a sofa

Geweld laat niet altijd zichtbare gevolgen achter, zoals blauwe plekken. Huiselijk geweld kan ook gaan om verbaal of geestelijk geweld, en ook de impact daarvan is groot. Denk aan uitschelden, naar beneden halen en kleineren om iemand bang te maken of te vernederen, of iemands gevoel van eigenwaarde of geborgenheid af te nemen. Lees hier meer over gezonde en ongezonde relaties.

Je kunt helpen huiselijk geweld te voorkomen nog voor het begint door kinderen te leren dat relaties gebaseerd horen te zijn op wederzijds respect, vertrouwen, gelijkwaardigheid en eerlijkheid. Gebruik deze tijd waarin veel gezinnen binnen zitten om daarover te (blijven) praten. Meer informatie vind je hier.

TIME TO GIVE

Illustration of woman using a laptop

DONEER JE KORTINGSBONNEN

Elk van onze zusterbedrijven binnen Natura &Co (Avon, Aesop en Natura) gaat ook campagne voeren rond dit thema. Samen kunnen we de toename van huiselijk geweld tegengaan.

We hebben al met z’n allen een wereldwijde open brief geschreven aan nationale en lokale overheden en beleidsmakers om de oproep van de vrouwenorganisatie van de VN te steunen om in deze tijd een speerpunt te maken van hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld. Lees onze brief en vraag beleidsmakers in jouw omgeving wat zij doen.

TIJD VOOR ACTIE

Elk van onze zusterbedrijven binnen Natura &Co (Avon, Aesop en Natura) gaat ook campagne voeren rond dit thema. Samen kunnen we de toename van huiselijk geweld tegengaan. We hebben al met z’n allen een wereldwijde open brief geschreven aan nationale en lokale overheden en beleidsmakers om de oproep van de vrouwenorganisatie van de VN te steunen om in deze tijd een speerpunt te maken van hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld. Lees onze brief en vraag beleidsmakers in jouw omgeving wat zij doen.

Open brief lezen
Womens aid logo

Women’s Aid is the national charity working to end domestic abuse against women and children. The federation consists of nearly 180 organisations which provide just under 300 local lifesaving services across the UK. For those looking to provide support to Women’s Aid and its beneficiaries, you can:

Donate: Donate to the Women’s Aid emergency Live Chat appeal here: www.womensaid.org.uk/urgent-appeal/

Raise Awareness: Raise public awareness about domestic violence – the more it’s spoken about in society the less this hidden abuse will live in the shadows. Follow Women’s Aid on Twitter @womensaid and share their posts

Help fundraise: Provide fundraising support by taking part in challenges during lockdown. More details can be found at https://www.justgiving.com/campaign/supportsurvivors/

Share this important message and join the fight to help end domestic violence #IsolatedNotAlone

The Body Shop does not provide emergency service of any kind including; crises intervention, counselling, housing, legal or financial assistance.