WORLD BIO-BRIDGES MISSION

IN 2016 BEGONNEN WE EEN WILDE MISSIE: BRUGGEN BOUWEN IN DE NATUUR.

Onze World Bio-Bridges Mission had een heel specifiek doel: het herstellen van biobruggen (doorgangen voor wilde dieren) in aangetaste gebieden om bedreigde diersoorten te helpen elkaar te vinden, te paren en beter te kunnen leven, en tegelijkertijd de lokale gemeenschappen te helpen duurzamer te leven.

loading
Rivier

Via onze World Bio-Bridges Mission-acties konden onze klanten direct meehelpen aan het creëren van deze biobruggen door donaties te doen op bepaalde producten in deelnemende winkels. Deze bijdragen hebben lokale gemeenschappen van beter levensonderhoud voorzien en geholpen de leefomgevingen van dieren te beschermen, zoals van Reggie, een roodscheendoek. Dat is een apensoort die één van de meest bedreigde diersoorten is in Vietnam. Met jouw hulp hebben we bijgedragen aan wel 75 miljoen vierkante meter biobruggen. We zijn hier heel erg trots op, en hoewel dit project inmiddels klaar is, blijven we ons inzetten voor het beschermen van de natuur.

loading
Etende orang-oetan

BATANG TORU, INDONESIË

In Indonesië hebben we een bijdrage geschonken aan het werk van de Orangutan Land Trust en Yayasan Ekosistem Lestari in het Batang Toru Ecosystem op Sumatra. Het project heeft ernstig bedreigde orang-oetans en Sumatraanse tijgers in het zuiden van het land helpen beschermen. De bijdrage aan de Orangutan Land Trust ondersteunde ook het werk van Yayasan Ekosistem Lestari en het Sumatran Orangutan Conservation Programme.

In december 2017 ontdekten wetenschappers in deze biobrug een nieuwe soort, de Tapanuli orang-oetan. Er zijn er nog maar 800, en dit is officieel de meest bedreigde mensaap ter wereld.

loading
Etende aap

KHE NUOC TRONG, VIETNAM

In 2016 hebben we ons eerste biobrug project gelanceerd in het Khe Nuoc Trongbos in Vietnam. Jacht, stroperij en houtkap zijn de belangrijkste bedreigingen van Khe Nuoc Trong. Samen met World Land Trust en plaatselijke partner Viet Nature Conservation Centre hebben wij het bos en de vele bedreigde diersoorten zoals de roodscheendoek helpen beschermen.

We hebben Khe Nuoc Trong gekozen vanwege zijn biodiversiteit en om aandacht te vragen voor het verdwijnen van habitatten in minder bekende gebieden.

loading
Aap die in de bomen hangt

GAROHEUVELS, MEGHALAYA, INDIA

Samen met de World Land Trust en hun plaatselijke partner Wildlife Trust of India hebben we de Indische olifant en Western Hoolock gibbon in de Garoheuvels in India helpen beschermen door reservaten te creëren en 6 miljoen vierkante meter habitat te herstellen.

loading
Gezicht van een man

SIERRA SANTA CRUZ-RESERVAAT, GUATEMALA

In het Sierra Santa Cruz Reserve in Guatemala wordt een project geleid door World Land Trust en plaatselijke partner Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO). Voor hun Treasure Chest oproep in oktober 2017 hebben wij £100.000 van de £625.000 aan World Land Trust gedoneerd.

Sinds eind jaren ’90 wordt dit gebied bedreigd door ontbossing als gevolg van een exponentiële groei in de productie van palmolie en de cocaïnehandel. Daardoor komen er steeds meer rijke landeigenaren die steeds grotere gebieden nodig hebben voor veehouderij. FUNDAECO zet zich in om alternatieve werkgelegenheid en inkomen te bieden aan de lokale Q´eqchí-gemeenschappen in het zuiden van het reservaat. Dit vermindert op lange termijn de oprukkende illegale ontginningen.

We zijn toegewijd aan het helpen van mensen en de planeet. Lokale inwoners zijn een belangrijk onderdeel van dit project en FUNDAECO werkt nauw samen met de dichtstbijzijnde gemeenschap bij het reservaat. Ze helpen de gemeenschap door Q´eqchí vrouwen te trainen als cateraars voor toerisme en lokale vissers te trainen voor de visteelt van inheemse vissoorten.

loading
Mensen die bomen planten

SELOUS-NIASSA WILDLIFE CORRIDOR, TANZANIA

In Tanzania hebben we met een nieuwe partner gewerkt, zoals het Mpingo Conservation & Development Initiative (MCDI), een NGO die tot nu toe meer dan 421.000 hectare land heeft beschermd. Hun missie is het vergroten van bosbehoud en ontwikkeling van gemeenschappen in Tanzania door duurzaam en sociaal-rechtvaardig bosbeheer te verschaffen.

Dit project heeft belangrijke stappen gezet in het vergoten van duurzaam bosbeheer door de gemeenschap binnen de Selous-Niassa Wildlife Corridor. Het doel van dit project was het beschermen van bedreigde diersoorten en het faciliteren van zeven gemeenschappen om genoeg inkomen te kunnen genereren om 100% van hun kosten voor bosbeheer te dekken, zodat de bossen op langere termijn beschermd blijven.

Twee belangrijke migratiegangen van olifanten lopen door dit gebied en het herbergt ook meer dan de helft van de wilde honden in Afrika. Andere bedreigde diersoorten in deze bossen zijn de Afrikaanse leeuw, het luipaard en het nijlpaard.

loading
Vliegende adelaar

FERGANA VALLEI, ZUID-KIRGIZIË

Wij werken met het goede doel Fauna & Flora International (FFI). Dit is een project dat zich inzet voor het beschermen van wild fruit- en notenbossen in de Fergana Vallei.

Deze wouden in Centraal-Azië zijn van wereldwijd belang, maar slinken continu waardoor veel soorten al met uitsterven bedreigd zijn. Er is nog maar 5-10% van de originele oppervlakte over.

Samen met FFI hebben wij de belofte opgezet om 4 miljoen vierkante meter bos te herstellen. Samen met lokale gemeenschappen, bosbeheer en plaatselijk bewind organiseren we aanplanting, bescherming en herstelactiviteiten voor inheemse bedreigde boomsoorten. De focus ligt op het verbinden van delen bos en het aantal bomen te verhogen met 10.000 zodat het bos groeit en gezond blijft.

loading
Koala in een boom

NOOSA, QUEENSLAND, AUSTRALIË

Het kappen van bomen in Queensland, Australië heeft een buitenproportionele omvang aangenomen. De Noosa Biosphere Community zet zich in voor het beschermen van de overgebleven koala’s en hun leefomgeving in Noosa. In heel Australië, maar vooral in Queensland neemt het aantal koala’s snel af, als gevolg van ontbossing en natuurbranden.

We wilden hier iets aan doen, en het gevaar hiervan onder de aandacht brengen. Met haar bijdrage van £50.000 hebben we Noosa geholpen het 10-jarige project te starten. We hebben het onder de aandacht gebracht en de aanplant van 12.000 eucalyptusbomen (die koala’s eten) gefinancierd. Hierdoor kon er meer dan 300.000 vierkante meter koalahabitat gerealiseerd worden, wat een verbinding creëert tussen nog bestaande vegetatie in het noordoosten.

loading
Riviervallei

WYE VALLEY, GLOUCESTERSHIRE, ENGELAND

In het VK werken we samen met The Woodland Trust om eeuwenoude bossen in the Wye Valley en het Forest of Dean te verbinden en beschermen. The Woodland Trust is één van de belangrijkste goede doelen in het VK voor bosbeheer. Ze zetten zich in voor biodiversiteit en het onder de aandacht brengen van de rol die bomen spelen voor schone lucht en schoon water. Zo slaan bomen CO2 op, voorkomen ze overstromingen en dragen ze bij aan gezondheid en welzijn. Ook verbetert de Trust de manier waarop mensen van het bos kunnen genieten.

Het verbeteren van de verbinding tussen de Wye Vallei en het Forest of Dean kan een van de grootste bos-ecosystemen van Engeland opleveren en zo helpen bij het lange-termijn doel van het terugbrengen van boommarters in het gebied.

loading
Gezicht van een luipaard

CAUCASUS WILDLIFE REFUGE, ARARAT-PROVINCIE, ARMENIË

Samen met de Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets (FPWC) helpt World Land Trust het eerste privébeschermde reservaat in de Zuid-Kaukasus te beschermen. Dit gebied wordt op verschillende manieren bedreigd: Jagers en stropers doden zeldzame soorten. Illegale houtkap, het plukken van planten, teveel grazen en natuurbranden verwoesten de leefomgeving van diverse soorten.

Het is van uiterst belang dat de gemeenschap meedoet met het project. De betalingen voor het landgebruik worden in gemeenschapsprojecten gestoken om zo bijvoorbeeld het wegen- en lichtnet te verbeteren of lokale scholen te helpen.

loading
Gezicht van een kat

WEST-GHATS, RATNAGIRI DISTRICT, MAHARASHTRA-STAAT, INDIA

De West-Ghats is een echte biodiversiteitshotspot. Wij hebben £100.000 bijgedragen aan het beschermen van 2,8 miljoen vierkante meter habitat. De West-Ghats is een bergketen van ongeveer 1600 km lang en loopt langs de westkust van India. Ouder dan de Himalaya en heel erg belangrijk voor hun hoge biodiversiteit.

Meer dan 300 van de wereldwijd bedreigde soorten (volgens de IUCN Red Data List) komen hier voor, waaronder de Aziatische olifant, tijgers en de kleinste kat ter wereld, de roestkat. Dit gebied wordt enorm bedreigd door de grote ontbossing die hier plaatsvindt. Dit is een gevolg van gesubsidieerde cashew- en mangoplantages, houtkap, bouw en een gebrek aan regelgeving voor bosbehoud.

loading
Gezicht van een beer

NANGARITZA CANTON, ZAMORA-CHINCHIPE-PROVINCIE, ECUADOR

Het Nangaritza Reserve ligt in één van de meest biologische en cultuurrijke gebieden ter wereld. Er komen veel bedreigde soorten voor in Nangaritza een gebied in Ecuador en Peru. Sommigen komen zelfs alleen maar hier voor. Bedreigde zoogdieren in het gebied zijn bijvoorbeeld jaguar, bergtapir, ocelot en de brilbeer.

Ontbossing als gevolg van illegale houtkap, ongecontroleerde mijnbouw en een nieuwe verkeersweg is de grootste boosdoener in dit gebied. Met de groei van mijnen ontstaat ook een groter risico op vervuiling. World Land Trust is ermee bezig om het Nangaritza Reserve in Ecuador te vergoten door bedreigde bosgebieden op te kopen.

loading
Gezicht van een chimpansee

NYUNGWE NATIONAL PARK, RWANDA

Het Nyungwe National Park (NNP) in Zuidwest-Rwanda is het grootste en meest biodiverse beschermd gebied van het land. Er staan meer dan 200 verschillende boomsoorten, en er leven 85 verschillende zoogdieren, 13 apensoorten (waaronder de oostelijke chimpansee), 278 vogelsoorten, 32 amfibieën en 38 reptielsoorten in het NNP! Wij hebben £100.000 bijgedragen om samen met het NNP 660.000 vierkante meter leefomgeving te beschermen.