Be seen. Be heard

Volop potentie, maar niet de mogelijkheden om daar iets mee te doen... Lees waarom wij ons inzetten voor jongeren.

WAT IS HET PROBLEEM?

Volgens een schatting van de Verenigde Naties zijn er wereldwijd 1,2 miljard mensen tussen de 15 en de 24 jaar. Met andere woorden, één op de zes mensen op deze aarde is een jongvolwassene. Die jongvolwassenen van nu zijn de mensen die straks moeten gaan leven met de uitkomsten van de beslissingen die vandaag worden genomen. Toch is slechts 2,8% van alle parlementsleden wereldwijd jonger dan dertig jaar. Terwijl jonge mensen juist een frisse kijk hebben op de dingen en er voor hen veel op het spel staat.

Ook is het zo dat wereldwijd miljoenen jongeren onder de 18 jaar volwassen verantwoordelijkheden dragen. Ze mogen werken – en dus belasting betalen, het leger in, mantelzorg verrichten, en de cel in als ze iets misdaan hebben. Niemand die daar wakker van ligt. Maar stemmen bij verkiezingen? Nee. Daar zit iets goed scheef, vinden wij.

loading
BE SEEN BE HEARD

JONGEREN ZIJN ONDERDEEL VAN DE OPLOSSING

De toekomst van de wereld kan niet worden overgelaten aan een stelletje bureaucraten in driedelig pak. Jongeren zijn creatief, open-minded, en stellen de juiste vragen. Het was nog nooit zo belangrijk als nu dat zij een stem hebben.

Daarom lanceren wij nu een internationale campagne om jongeren meer stem te geven in het openbare leven.

Werken met en voor jongeren is ook een topprioriteit van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Daarom gaan we deze campagne voeren in samenwerking met de Office of the Secretary-General’s Envoy on Youth. Dat zijn wereldwijd de voorvechters van de noden en de rechten van jongeren overal.

HOE GAAT DE CAMPAGNE ERUIT ZIEN?

Als we bij The Body Shop een campagne voeren, dan hebben we altijd een helder doel voor ogen.

In elk land waar we gevestigd zijn, gaan we ons inzetten om de barrières te slechten die jongeren ervan weerhouden deel te nemen aan beslissingen die ons allemaal aangaan. Om te komen tot blijvende, systemische veranderingen, willen we in zoveel mogelijk landen wetgeving of beleid veranderen.

Daarnaast gaan we ondersteuning bieden aan programma’s om de vaardigheden van jongeren te ontwikkelen waarmee zij de leiders van de toekomst kunnen worden. Daarvoor werken we op nationale schaal altijd samen met lokale, vaak door jongeren geleide organisaties die onze waarden delen en die expertise hebben op het gebied van jongerenparticipatie in hun land.

loading
Giving a voice to young people with the European Youth Forum to vote at 16

BENELUX: STEMRECHT VOOR JONGEREN VANAF 16 JAAR

In de Benelux is onze campagnepartner het European Youth Forum.

Het European Youth Forum is het grootste platform van jongerenorganisaties in Europa. Het verenigt tientallen miljoenen jongeren uit alle hoeken van het continent, in totaal 100 diverse jongerenorganisaties en -platforms die stuk voor stuk direct worden geleid door jongeren.

Het European Youth Forum gelooft in een betere toekomst voor jongeren, waarin zij onze samenlevingen mede vorm kunnen geven, hun potentie kunnen vervullen en kunnen bouwen aan een eerlijkere en duurzamere wereld.

Jongeren zijn krachtige aanjagers van positieve veranderingen en het European Youth Forum zet zich in voor het recht van alle jongeren om deel te nemen aan de democratie. Het streeft ernaar dat de stem van jongeren wordt gehoord in het besluitvormingsproces op lokaal, nationaal en Europees niveau.

Samen met het European Youth Forum gaan we ons bij The Body Shop specifiek inzetten voor de verlaging van de stemgerechtigde leeftijd in zowel Nederland (op lokaal, nationaal en Europees niveau) als België (op lokaal en nationaal niveau) naar 16 jaar. Zodat jongeren kunnen meepraten bij de beslissingen over hun toekomst. Meer weten? Lees dan de European Youth Forum’s Guide to Vote at 16.

Wil je zelf in actie komen, maar weet je niet goed waar te beginnen? Dan vind je in het European Youth Forum’s Advocacy Handbook een groot aantal tips.

Wil je meer weten over de filosofie en de campagnes van The Body Shop, klik dan hier.

Voor nu sluiten we graag af met: We see you. We hear you. Let’s get to work

loading
Anita protesting against animal testing

GET INFORMED. GET OUTRAGED. GET INSPIRED.

Wil je je verder verdiepen in jongerenparticipatie, dan vind je hieronder een lijst met meer informatie en actiemogelijkheden.

Het beleidsdocument Quality Youth Participation and Inclusion in Institutions van het European Youth Forum kan je helpen te lobbyen bij lokale instellingen of voor de inclusiviteit van jongeren.

Wil je meer feiten en cijfers over jongerenparticipatie in nationale parlementen overal ter wereld, lees dan dit rapport van de Inter-Parliamentary Union (IPU). Geen liefhebber van rapporten? Bekijk dan deze infographic voor een korte samenvatting van de info.

Meer info over de Youth 2030 Strategy van de Verenigde Naties vind je via dit one-stop-shop kennisportal. Je vindt er tools en achtergrondinformatie om de uitvoering van de Youth 2030 Strategy te ondersteunen, en ook de wereldwijde voortgang per jaar.

Meer weten over het jongerenbeleid in jouw land? Check dan deze handige factsheets van YouthPolicy.org.

Of lees dit literatuuroverzicht van de Europese Commissie en de Raad van Europa over politieke jongerenparticipatie in Europa.

In dit document vind je uitleg – in het Engels – van termen en info die gebruikt worden in de discussies over politieke jongerenparticipatie.

In dit document van de Office of the United Nations Secretary-General’s Envoy on Youth (OSGEY) en de Inter-Parliamentary Union (IPU) vind je veel informatie over het verband tussen gender en representatie.

Je kunt ook dit lezen van de First ASEAN Youth Development Index voor meer informatie over jongerenontwikkeling in deze regio (zie Domain 4: Participation and Engagement).

Of check The ASEAN Youth Advocates Network hier.

De African Youth Leaders Study is een internationaal onderzoeksproject met als doel de ontwikkeling van een leiderschapsbeweging van jongeren en zij zijn altijd op zoek naar mensen die mee willen doen.

Wil je op de hoogte blijven van de wereldwijde inspanningen om jongeren de kans te geven zich kandidaat te stellen voor politieke functies? Volg dan de campagne Not Too Young To Run.