stappen richting een écht duurzaam bedrijf

stappen naar een echte duurzame onderneming

In plaats van gedreven te zijn door onze eerdere prestaties, onze concurrenten of industriële normen, is ons Enrich Not Exploit™ Commitment geïnspireerd door de behoeften van onze planeet en haar mensen. Dit gaat niet alleen maar om het aanbrengen van minder schade, maar om het actief werken aan een duidelijke bestemming: een toekomst waarin de mensheid en andere levensvormen voor altijd op aarde kunnen gedijen.

Ieder bedrijf dient zijn steentje bij te dragen als een dergelijke toekomst verwezenlijkt moet worden. Maar welke rol speelt The Body Shop daarin? Om die vraag te beantwoorden, hebben we gewerkt met de Future-Fit Foundation waarbij we voortbouwen op de best beschikbare wetenschap om zeven langetermijndoelen te definiëren waarnaar we moeten streven om onze doelen te behalen:


1. Het aankopen van grondstoffen mag geen negatieve sociale gevolgen of milieugevolgen hebben.

2. Geen stoffen uitstoten die schadelijk zijn voor het milieu of de samenleving

3. Ervoor zorgen dat de aanwezigheid van het bedrijf niet tot verstoring leidt van ecosystemen

4. Voldoen aan behoeften zonder enige negatieve invloed op het milieu, tijdens het productgebruik en aan het einde van de gebruiksduur.

5. Een werkomgeving creëren waarbinnen alle medewerkers zich kunnen ontplooien

6. Bijdragen aan het creëren van bloeiende gemeenschappen waar het bedrijf actief is

7. Het activeren en ondersteunen van klanten om te handelen in het belang van mens en milieu