Enrich Our Planet

De wereld is onze bron van schoonheid, maar die staat op het punt verwoest te worden. We dragen actief bij aan het verrijken van de biodiversiteit op de plekken waar we onze ingrediënten verbouwen. We voeren campagne en treffen maatregelen om bedreigde gebieden te verrijken en beschermen, die van onschatbare waarden zijn voor onze planeet.

Het bouwen van biobruggen, het beschermen en herstellen van 75 miljoen vierkante meter aan leefgebieden waarbij we gemeenschappen helpen om duurzamer te leven

BIO-BRIDGE

Waarom is dit van belang?

Habitatverlies, grotendeels veroorzaakt door landbouwuitbreiding en het intensief oogsten van bosproducten, is misschien wel de grootste bedreiging voor de biodiversiteit van onze planeet. Dit is belangrijk voor ons als burgers van de wereld, maar het bedreigt ook de toekomst van de belangrijkste onderdelen van ons toeleveringsketen. Als een bedrijf dat ernaar streeft om duurzaam te zijn, is het beschermen van bedreigde leefgebieden erg belangrijk voor The Body Shop.

Drie nieuwe duurzame verpakkingsinnovaties ontwikkelen en leveren.

Waarom is dit van belang?

Duurzame verpakking helpt ons en onze klanten om de impact op het milieu te verminderen door het verbruiken van minder hulpbronnen tijdens de productie en door het verhogen van de recyclebaarheid. Wij zullen opnieuw nadenken over hoe we onze producten verpakken door onze verpakkingsontwerpen en -materialen te innoveren.

100% van onze winkels van stroom voorzien met duurzame en koolstofgebalanceerde energie

Waarom is dit van belang?

Het gebruik van niet-duurzame energie die broeikasgassen uitstoot draagt bij aan de globale klimaatverandering. Om klimaatverandering aan te pakken dienen bedrijven over de hele wereld duurzame oplossingen te vinden voor hun energiebehoeften en The Body Shop hoort daarbij.

Verminder de ecologische voetafdruk van onze winkels iedere keer dat we deze herinrichten of herontwerpen

Waarom is dit van belang?

Niet-duurzaam gebruik van grondstoffen draagt bij aan de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde, en het gebruik van energie op basis van fossiele brandstoffen en de daaruit voortvloeiende uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, draagt bij aan de klimaatverandering. Als wereldwijde detailhandelaar is het verminderen van de milieu-impact een belangrijk onderdeel van het verminderen van onze totale ecologische voetafdruk.

Ons doel is dat 70% van onze totale productverpakkingen geen fossiele brandstoffen bevatten

Waarom is dit van belang?

De wereldwijde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kan niet doorgaan – het verbranden van deze brandstoffen draagt erg bij aan de klimaatverandering. Door het verminderen en hopelijk uiteindelijk ook het beëindigen van ons gebruik van plastic vervaardigd uit olie. The Body Shop is vóór het in de grond houden van fossiele brandstoffen.

Het energieverbruik van al onze winkels verminderen met 10%.

Waarom is dit van belang?

Als een bedrijf met als basis duurzaamheid van het milieu, willen wij onze globale energie-efficiëntie beginnen in het eerste jaar van ons Commitment. Dit helpt ons een impuls te geven aan en werknemersbetrokkenheid te verhogen bij onze andere milieu-initiatieven.