Voorwaarden winactie
Geef jouw productbeoordeling van de vernieuwde Body Butter-collectie

 


Wie kan er deelnemen? 
Aan deze winactie kan worden deelgenomen door alle Love Your Body™ Club (LYBC)-members die 18 jaar of ouder zijn, woonachtig zijn in Nederland en online op www.thebodyshop.com een productbeoordeling (positief dan wel negatief) schrijven over de vernieuwde* Body Butter-collectie**.

Wie kan er niet deelnemen? 
Aan deze winactie kan niet worden deelgenomen door: 
-    Werknemers van The Body Shop International Limited, overige bedrijven uit de groep, of hun familieleden, freelancers die bijdragen aan The Body Shop, of anderen die op enigerlei wijze professioneel betrokken zijn bij deze winactie. Door deel te nemen aan deze winactie word je geacht gebonden te zijn aan en akkoord te gaan met deze voorwaarden. 
Elke deelname in strijd met dit artikel zal als ongeldig worden beschouwd. Elke onvolledige, foutieve of onleesbare identificatie, al dan niet opzettelijk, zal als ongeldig worden beschouwd.
The Body Shop behoudt zich het recht voor om een systematische verificatie uit te voeren om te voldoen aan dit artikel. Dit in het bijzonder om uit te sluiten of er sprake kan zijn van fraude of misbruik. 

Wanneer doe je mee aan de winactie? 
Je doet automatisch mee aan deze winactie als:
-    je tussen dinsdag 01 juni 2021 en zondag 20 juni 2021 om 23:59 uur een productbeoordeling schrijft over producten die onderdeel zijn van de vernieuwde* Body Butter-collectie**. Beoordelingen die buiten deze tijdsperiode worden ingediend komen niet in aanmerking voor de winactie. 
-    je bij het plaatsen van je beoordeling gebruikmaakt van hetzelfde e-mailadres als dat wat je gebruikt voor je LYBC-account. Waarbij de beoordeling aan de op www.thebodyshop.com gestelde voorwaarden en bepalingen voor productbeoordelingen moet voldoen (deze voorwaarden zijn hier te raadplegen https://thebodyshop.ugc.bazaarvoice.com/content/6097redes-nl_nl/termsandconditions.htm). 
Er wordt slechts één beoordeling per e-mailadres van een LYBC-member geaccepteerd. Hoe worden de winnaars geselecteerd? 
De winnaars worden willekeurig getrokken uit alle geldige inzendingen met behulp van een softwaretool op dinsdag 22 juni 2021. Uit alle ingezonden beoordelingen worden vijf (5) winnaars gekozen.

Wat kan je winnen en hoe kan je je prijs gebruiken?  
Elke winnaar wint 250 Love Your Body™ Club-punten. 250 Love Your Body™ Club-punten hebben een gezamenlijke waarde van € 25. Voor elke vijftig (50) ontvangen punten krijg je automatisch een beloning ("beloning") op je account. Deze beloning heeft de vorm van een kortingsbon van € 5. De beloningen vervallen drie (3) maanden na de toekenning hiervan. Je mag bij elke transactie maximaal vijf (5) kortingsbonnen inwisselen. Zie voor meer informatie de volledige Love Your Body™ Club-voorwaarden: https://www.thebodyshop.com/nl-nl/algemene-voorwaarden/love-your-body-club. 
De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld. 
The Body Shop behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van dezelfde of een hogere waarde aan te bieden, wanneer dit nodig is, zoals door The Body Shop naar eigen goeddunken wordt besloten. The Body Shop behoudt zich tevens het recht voor om inzendingen naar eigen goeddunken te diskwalificeren of om de winactie nietig te verklaren, te annuleren, op te schorten of te wijzigen wanneer dit nodig is. 
Bekendmaking winnaars: 
De winnaars ontvangen bericht via het e-mailadres dat wordt gebruikt voor het corresponderende Love Your Body™ Club-account op dinsdag 22 juni 2021. De winnaars ontvangen 250 Love Your Body™ Club-punten op hun account. Het kan tot 14 dagen duren voor de punten zichtbaar zijn in het account van de winnaars. Over de uitslag van de winactie kan niet worden gecorrespondeerd. In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien beslist The Body Shop. 
Overige voorwaarden: 
Door deel te nemen aan deze winactie ga je ermee akkoord The Body Shop een eeuwigdurende, overdraagbare, exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, sub-licentie te verlenen voor het gebruik, bewerken, publiceren, vertalen, wijzigen, aanpassen, beschikbaar stellen en distribueren van je beoordeling over de hele wereld in alle media, in verband met zijn bedrijf, wat gebruik kan inhouden, maar niet beperkt is tot, het plaatsen van de inzendingen op websites, Facebook-, Instagram- en andere sociale media-accounts van The Body Shop voor marketing- en promotiedoeleinden. 
Door deel te nemen aan deze winactie stem je in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van je persoonlijke gegevens door The Body Shop ten behoeve van het beheer van de winactie en het gebruik van de beoordeling, voor verkoop- en marketinganalyse en voor zover anderszins toegestaan of vereist door de wet, in overeenstemming met de privacyverklaring van de Organisator. Ga voor onze Privacyverklaring naar: https://www.thebodyshop.com/nl-nl/algemene-voorwaarden/privacybeleid. 
Op deze winactie en alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Voor vragen of klachten kun je contact opnemen met de klantenservice van The Body Shop. 
*Bij de vernieuwde/nieuwe Body Butters is het woord “nieuw” vermeld onder de productnaam op de website. 

** 
(1) Almond Milk Body Butter 200 ml; 
(2) Argan Body Butter 200 ml; 
(3) Avocado Body Butter 200 ml; 
(4) British Rose Body Butter 200 ml ;
(5) Coconut Body Butter 200 ml; 
(6) Hemp Body Butter 200 ml. 
(7) Mango Body Butter 200 ml
(8) Moringa Body Butter 200 ml;
(9) Olive Body Butter 200 ml; 
(10) Pink Grapefruit Body Butter 200 ml; 
(11) Satsuma Body Butter 200 ml; 
(12) Shea Body Butter 200 ml;
(13) Strawberry Body Butter 200 ml.