Skip to content Skip to site navigation Skip to footer

Algemene voorwaarden Cadeaucards

1. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden (de “Algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van alle soorten Cadeaucards van The Body Shop®, dat wil zeggen fysieke cadeaucards (de “Cadeaucards van The Body Shop®” of de “Cards”), digitale codes die uitsluitend zijn bestemd voor online gebruik (“Digitale codes”) en elektronische cadeaucards (“E-cadeaucards”) uitgegeven en gedistribueerd door The Body Shop.
​​​​​​​
2. Door een Cadeaucard of E-cadeaucard van The Body Shop® te kopen of te gebruiken ga je akkoord met deze Algemene gebruiksvoorwaarden, die op aanvraag verkrijgbaar zijn bij The Body Shop of via https://www.thebodyshop.com/nl-nl/.

3. Deze Algemene Voorwaarden gelden vanaf de aankoop van een Cadeaucard of E-cadeaucard van The Body Shop® tot het saldo volledig is opgebruikt of tot de vervaldatum van de Cadeaucard of E-cadeaucard. Zonder afbreuk te doen aan jouw rechten behouden wij ons het recht voor om de genoemde Algemene voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken aan te passen, en eventuele wijzigingen in de Algemene voorwaarden zijn niet afdwingbaar. The Body Shop zal zich inspannen om zijn klanten op de hoogte te stellen van elke wijziging in deze Algemene voorwaarden. Wij adviseren je echter om deze Algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen op https://www.thebodyshop.com/nl-nl/, zodat je op de hoogte blijft van de aanpassingen.

4. Het beschikbare saldo op de Cadeaucard of E-cadeaucard is het verschil tussen het bedrag dat beschikbaar is vóór de aankoop van een product en het bedrag dat is gebruikt om die aankoop te doen. Wanneer de aankoopprijs hoger is dan het beschikbare saldo op de Cadeaucard of E-cadeaucard, kan het verschil worden bijbetaald met elk ander betaalmiddel dat wordt geaccepteerd in winkels van The Body Shop® of op https://www.thebodyshop.com/nl-nl/, afhankelijk van waar de aankoop plaatsvindt.

5. De Cadeaucard of E-cadeaucard kan zo vaak worden gebruikt als de houder ervan wenst, tot de volledige waarde is opgebruikt en voor de duur van de geldigheidsperiode.


DIGITALE CODES

a. Uitsluitend geldig online.
b. Geldig geactiveerde Digitale codes kunnen geheel of in delen worden besteed aan goederen voor online aankopen op https://www.thebodyshop.com/nl-nl/.
c. Wil je weten wat het saldo is van je Digitale code, dan kun je dit opvragen in een van de winkels van The Body Shop® in Nederland. Je kunt het saldo ook telefonisch opvragen bij onze klantenservice op nummer 010-7145480 (lokaal tarief).


FYSIEKE CADEAUCARDS MET CVV/CVC-CODE OP DE ACHTERKANT

d. Verkrijgbaar in alle winkels van The Body Shop® in Nederland.
e. Geldig in de winkel en online.
f. Geldig geactiveerde Cadeaucards met een CVV/CVC-code op de achterkant, onder een kraslaagje, kunnen geheel of in delen worden besteed aan goederen bij alle winkels van The Body Shop® in Nederland en kunnen ook worden gebruikt voor online aankopen op https://www.thebodyshop.com/nl-nl/.
g. Voor online aankopen dienen het Cardnummer en de CVV/CVC-code op de achterkant (onder het kraslaagje) als onderdeel van de aankoop te worden ingevoerd in de sectie ‘betaling met een cadeaucard’ op onze website.
h. Wil je weten wat het saldo is van je Cadeaucard met een CVV/CVC-code op de achterkant, dan kun je dit opvragen in een van de winkels van The Body Shop® in Nederland. Je kunt het saldo ook telefonisch opvragen bij onze klantenservice op nummer 010-7145480 (lokaal tarief).ELEKTRONISCHE CADEAUCARDS (E-CADEAUCARDS)

i. Geldig in de winkel en online.
j. Geldig geactiveerde elektronische cadeaucards kunnen geheel of in delen worden besteed aan goederen bij alle winkels van The Body Shop® in Nederland en kunnen ook worden gebruikt voor online aankopen op https://www.thebodyshop.com/nl-nl/:
a. Voor gebruik in de winkel: laat de E-cadeaucard zien op je mobiele telefoon, tablet enz. of print de E-cadeaucard uit en neem de geprinte barcode en pincode mee naar de winkel. Daar helpt ons team je verder.
b. Voor online aankopen: voer het E-cadeaucardnummer en de pincode als onderdeel van de aankoop in in de sectie ‘betaling met een cadeaucard’ op onze website.
k. Wil je weten wat het saldo is van je E-cadeaucard, dan kun je dit opvragen in een van de winkels van The Body Shop® in Nederland. Je kunt het saldo ook telefonisch opvragen bij onze klantenservice op nummer 010-7145480 (lokaal tarief).


VERKOOP VAN CADEAUCARDS VAN THE BODY SHOP®

Verkoop van fysieke Cadeaucards van The Body Shop®

6. Fysieke Cadeaucards van The Body Shop® kunnen worden gekocht in alle winkels van The Body Shop® in Nederland overeenkomstig de in de Algemene Voorwaarden beschreven voorwaarden.

7. Het minimumbedrag om een Cadeaucard van The Body Shop® te activeren, aan te kopen of op te waarderen is € 5,00, met een maximum van € 200,00 voor één enkele Cadeaucard van The Body Shop®.

8. De aankoop van een Cadeaucard van The Body Shop® kan niet worden gerestitueerd.

9. The Body Shop is niet aansprakelijk voor verloren, gestolen of beschadigde Cadeaucards van The Body Shop® zodra het risico is overgegaan op de klant op het moment van aankoop.

Verkoop van elektronische cadeaucards (“E-cadeaucards”) van The Body Shop®

10. Elektronische cadeaucards (“E-cadeaucards”) van The Body Shop® zijn online verkrijgbaar op onze website https://www.thebodyshop.com/nl-nl/ (“Online Aankoop”) waarvandaan je automatisch wordt doorgeleid naar een extern betaalplatform dat wordt beheerd door DIGGECARD UK LTD (“DIGGECARD UK”) met als geregistreerd kantoor Crowthorne House, Nine Mile Ride, Wokingham, Berkshire , RG40 3GE geregistreerd in Engeland onder nummer RCS 11448044.

11. Het minimum bedrag om een E-cadeaucard van The Body Shop® te activeren, aan te kopen of op te waarderen is € 10, met een maximum van € 200,00 voor één enkele E-cadeaucard van The Body Shop®.

12. De online aankoop van een E-cadeaucard kan worden betaald met een VISA- of MasterCard-creditcard of via Paypal.

13. Betaling vindt plaats op het moment van aankoop van de E-cadeaucard. De betaling wordt geverifieerd en afgeschreven voordat de bestelling wordt verzonden. Op je creditcardafschrift staat “The Body Shop Gift Card”.

14. Elke transactie wordt onderworpen aan verschillende fraudecontroles en DIGGECARD UK behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren als de betaling onderwerp is van een aanvullende verificatie of controle of om een andere reden.

15. Digitale codes en E-cadeaucards die online zijn besteld, worden verzonden naar het e-mailadres zoals vermeld in de individuele bestelling. Ze worden doorgaans onmiddellijk verzonden, maar dat kan ook tot 48 uur na ontvangst van de betaling zijn.

16. De aankoop van een E-cadeaucard van The Body Shop® kan niet worden gerestitueerd. Zodra je betaling is ontvangen, kun je je bestelling uitsluitend telefonisch annuleren via onze klantenservice op nummer 010-7145480 (lokaal tarief)[MC1] .


17. DIGGECARD UK is niet direct gekoppeld aan The Body Shop Nederland of enige onderneming van The Body Shop en DIGGECARD UK kan geen verantwoordelijkheid nemen voor producten en diensten die worden aangeboden door The Body Shop Nederland of enige andere onderneming van The Body Shop. Daarnaast is The Body Shop niet verantwoordelijk voor diensten die worden aangeboden door DIGGECARD UK en de daarmee verbonden bedrijven.

18. Het verzamelen en beheren van je creditcardgegevens en persoonlijke informatie die wordt verzameld, verwerkt en beheerd, wordt uitsluitend gebruikt om de betaling te autoriseren en wordt niet door DIGGECARD UK of The Body Shop opgeslagen voor andere doeleinden. Zowel DIGGECARD UK als The Body Shop behoudt zich het recht voor om transactie-informatie te delen met elke wetshandhavingsinstantie indien daarom wordt verzocht. In het kader van deze voorwaarden is de Privacyverklaring van The Body Shop https://www.thebodyshop.com/nl-nl/algemene-voorwaarden/privacybeleid van toepassing.19. De waarde die is geladen op elke E-cadeaucard van The Body Shop® dient bij verzending gecontroleerd te worden. Afwijkingen van welke aard dan ook moeten onmiddellijk worden gemeld bij onze klantenservice op telefoonnummer 010-7145480 (lokaal tarief). Noch DIGGECARD UK noch The Body Shop kan aansprakelijk worden gesteld voor een tekort of verlies van E-cadeaucards dat niet binnen zeven werkdagen na verzending is gemeld.

20. DIGGECARD UK kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet nakomen van zijn serviceverplichtingen wanneer een tekortkoming wordt veroorzaakt door een oorzaak die volledig buiten zijn redelijke controle ligt, bijvoorbeeld: overmacht, handelsgeschillen; overheidsingrijpen, brand, overstroming, en verstoring van de computer- en IT-infrastructuur.


21. DIGGECARD UK is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als informatie wordt gebruikt vanaf de website of als de toegang tot de site kan leiden tot virussen op je computerapparatuur.


GEBRUIK VAN CADEAUCARDS EN E-CADEAUCARDS VAN THE BODY SHOP®

22. Cadeaucards en E-cadeaucards van The Body Shop® zijn geldig voor de duur van 24 maanden vanaf de laatste transactie (ofwel activering, aankoop, opwaardering of saldocontrole) na activering. Aan het einde van de geldigheidsperiode kan de Cadeaucard of E-cadeaucard niet worden verlengd, geruild of gebruikt om aankopen te doen en kan geen enkel beschikbaar saldo op de Cadeaucard of E-cadeaucard worden geclaimd. Het resterende saldo op de Cadeaucard of E-cadeaucard gaat dan verloren. De Cadeaucard of E-cadeaucard kan geen aanleiding geven tot omruiling of restitutie, ook niet gedeeltelijk, als de geldigheidsperiode verlopen is. Je ontvangt géén herinnering dat je Cadeaucard of E-cadeaucard bijna verloopt, en het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat een eventueel saldo volledig wordt opgebruikt vóór de verloopdatum.

23. Bedragen op Cadeaucards en E-cadeaucards van The Body Shop® kunnen onder geen beding worden ingewisseld voor contant geld. Er wordt geen wisselgeld gegeven, resterend saldo blijft op de Cadeaucard of E-cadeaucard staan om te worden gebruikt voor aankopen in de toekomst.

24. Voor aankopen bij The Body Shop met een Cadeaucard of een E-cadeaucard van The Body Shop® gelden dezelfde algemene aankoopvoorwaarden als voor alle andere aankopen met een andere betaalmethode. De restitutie, indien van toepassing, van producten of diensten die met de Card of de E-cadeaucard zijn gekocht en die worden geretourneerd, zal gebeuren in overeenstemming met het Restitutiebeleid van The Body Shop. In geval van teruggave van alle of een deel van de aankopen die geheel of gedeeltelijk met de Cadeaucard of de E-cadeaucard zijn betaald, zal de restitutie geschieden op de Cadeaucard of de E-cadeaucard of op een andere Cadeaucard die opnieuw zal worden gecrediteerd met het bedrag van het geretourneerde artikel, binnen de limiet van het bedrag dat aanvankelijk met ditzelfde betaalmiddel is betaald.

25. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment een Cadeaucard of E-cadeaucard van The Body Shop® te annuleren en/of het Cadeaucardprogramma van The Body Shop® geheel of gedeeltelijk op te schorten of definitief stop te zetten (inclusief online inwisselen), indien dit naar ons eigen goeddunken noodzakelijk is. Een dergelijke actie kan bijvoorbeeld nodig zijn om wijzigingen aan te brengen in het Cadeaucardprogramma van The Body Shop®, om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving of als gevolg van omstandigheden die buiten onze redelijke macht vallen. De nieuwe Algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum waarop ze zijn gepubliceerd op https://www.thebodyshop.com/nl-nl/.


26. De Cadeaucards en de E-cadeaucards van The Body Shop® kunnen geen aanleiding geven tot omruiling of restitutie, zelfs niet gedeeltelijk, in het bijzonder in geval van verlies, diefstal of slijtage of einde van de geldigheid. De Cadeaucard en de E-cadeaucard staan niet op naam en de houder ervan is als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de bewaring ervan; wij verzoeken je de Cadeaucard en de E-cadeaucard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen. The Body Shop accepteert geen verantwoordelijkheid voor verlies, diefstal, beschadiging of ongeoorloofd gebruik van de Cadeaucard en de E-cadeaucard. Cadeaucards en E-cadeaucards kunnen niet worden beschouwd als garantiebewijs, noch als creditcard of betaalkaart.

27. Cadeaucards en E-cadeaucards die op illegale wijze zijn verkregen, zijn ongeldig; ze kunnen niet worden gebruikt om aankopen te doen en hun prijs kan niet worden gerestitueerd. The Body Shop behoudt zich het recht voor om het gebruik van een Cadeaucard of E-cadeaucard als betaalmiddel te aanvaarden of te weigeren wanneer zij redelijkerwijs vermoedt dat deze op frauduleuze wijze is gewijzigd of verkregen, of wanneer de Cadeaucard of E-cadeaucard in kwestie op enigerlei wijze is beschadigd, gewijzigd, versleten of veranderd.

28. Denk je dat je een Cadeaucard van The Body Shop® hebt die beschadigd of defect is of die niet werkt, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice op telefoonnummer 010-7145480 (lokaal tarief).

29. De Cadeaucards en E-cadeaucards mogen niet worden gebruikt voor het maken van reclame of het promoten van producten of diensten die op de markt worden gebracht door een andere instantie dan de instantie die de Cadeaucard of E-cadeaucard heeft uitgegeven. Evenzo mogen de afbeeldingen die beschikbaar zijn op de website van The Body Shop, Cadeaucards en E-cadeaucards, evenals de merken die eigendom zijn van The Body Shop alleen worden gebruikt met de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van The Body Shop.

30. Schending van deze Algemene voorwaarden van de Cadeaucards en E-cadeaucards van The Body Shop® door jou geeft DIGGECARD UK en/of The Body Shop het recht om de juiste rechtsmiddelen te zoeken die beschikbaar zijn voor een gerechtelijk bevel, schadevergoeding of anderszins.


31. Deze Algemene voorwaarden van de Cadeaucards en de E-cadeaucards van The Body Shop® worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder gebruik te maken van haar conflicterende wettelijke bepalingen. Ten behoeve van The Body Shop zullen alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene voorwaarden van de Cadeaucards de E-cadeaucards van The Body Shop® (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden voorgelegd aan de Nederlandse rechtbanken. Niets in deze clausule beperkt jouw rechten om een procedure aan te spannen voor een andere rechtbank waar jij verblijft.

32. Cadeaucards en E-cadeaucards van The Body Shop® worden uitgegeven door en blijven eigendom van The Body Shop International Limited, met als geregistreerd kantoor Watersmead, Littlehampton, West Sussex BN17 6LS, Verenigd Koninkrijk.

 


 [MC1]@Shalaka, please bear in mind that Customer Care will need  training on the matter.1. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden (de “Algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van alle soorten Cadeaucards van The Body Shop®, dat wil zeggen fysieke cadeaucards (de “Cadeaucards van The Body Shop®” of de “Cards”), digitale codes die uitsluitend zijn bestemd voor online gebruik (“Digitale codes”) en elektronische cadeaucards (“E-cadeaucards”) uitgegeven en gedistribueerd door The Body Shop.2. Door een Cadeaucard of E-cadeaucard van The Body Shop® te kopen of te gebruiken ga je akkoord met deze Algemene gebruiksvoorwaarden, die op aanvraag verkrijgbaar zijn bij The Body Shop of via https://www.thebodyshop.com/nl-nl/.

3. Deze Algemene Voorwaarden gelden vanaf de aankoop van een Cadeaucard of E-cadeaucard van The Body Shop® tot het saldo volledig is opgebruikt of tot de vervaldatum van de Cadeaucard of E-cadeaucard. Zonder afbreuk te doen aan jouw rechten behouden wij ons het recht voor om de genoemde Algemene voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken aan te passen, en eventuele wijzigingen in de Algemene voorwaarden zijn niet afdwingbaar. The Body Shop zal zich inspannen om zijn klanten op de hoogte te stellen van elke wijziging in deze Algemene voorwaarden. Wij adviseren je echter om deze Algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen op https://www.thebodyshop.com/nl-nl/, zodat je op de hoogte blijft van de aanpassingen.

4. Het beschikbare saldo op de Cadeaucard of E-cadeaucard is het verschil tussen het bedrag dat beschikbaar is vóór de aankoop van een product en het bedrag dat is gebruikt om die aankoop te doen. Wanneer de aankoopprijs hoger is dan het beschikbare saldo op de Cadeaucard of E-cadeaucard, kan het verschil worden bijbetaald met elk ander betaalmiddel dat wordt geaccepteerd in winkels van The Body Shop® of op https://www.thebodyshop.com/nl-nl/, afhankelijk van waar de aankoop plaatsvindt.

5. De Cadeaucard of E-cadeaucard kan zo vaak worden gebruikt als de houder ervan wenst, tot de volledige waarde is opgebruikt en voor de duur van de geldigheidsperiode.


DIGITALE CODES

a. Uitsluitend geldig online.
b. Geldig geactiveerde Digitale codes kunnen geheel of in delen worden besteed aan goederen voor online aankopen op https://www.thebodyshop.com/nl-nl/.
c. Wil je weten wat het saldo is van je Digitale code, dan kun je dit opvragen in een van de winkels van The Body Shop® in Nederland. Je kunt het saldo ook telefonisch opvragen bij onze klantenservice op nummer 010-7145480 (lokaal tarief).


FYSIEKE CADEAUCARDS MET CVV/CVC-CODE OP DE ACHTERKANT

d. Verkrijgbaar in alle winkels van The Body Shop® in Nederland.
e. Geldig in de winkel en online.
f. Geldig geactiveerde Cadeaucards met een CVV/CVC-code op de achterkant, onder een kraslaagje, kunnen geheel of in delen worden besteed aan goederen bij alle winkels van The Body Shop® in Nederland en kunnen ook worden gebruikt voor online aankopen op https://www.thebodyshop.com/nl-nl/.
g. Voor online aankopen dienen het Cardnummer en de CVV/CVC-code op de achterkant (onder het kraslaagje) als onderdeel van de aankoop te worden ingevoerd in de sectie ‘betaling met een cadeaucard’ op onze website.
h. Wil je weten wat het saldo is van je Cadeaucard met een CVV/CVC-code op de achterkant, dan kun je dit opvragen in een van de winkels van The Body Shop® in Nederland. Je kunt het saldo ook telefonisch opvragen bij onze klantenservice op nummer 010-7145480 (lokaal tarief).ELEKTRONISCHE CADEAUCARDS (E-CADEAUCARDS)

i. Geldig in de winkel en online.
j. Geldig geactiveerde elektronische cadeaucards kunnen geheel of in delen worden besteed aan goederen bij alle winkels van The Body Shop® in Nederland en kunnen ook worden gebruikt voor online aankopen op https://www.thebodyshop.com/nl-nl/:
a. Voor gebruik in de winkel: laat de E-cadeaucard zien op je mobiele telefoon, tablet enz. of print de E-cadeaucard uit en neem de geprinte barcode en pincode mee naar de winkel. Daar helpt ons team je verder.
b. Voor online aankopen: voer het E-cadeaucardnummer en de pincode als onderdeel van de aankoop in in de sectie ‘betaling met een cadeaucard’ op onze website.
k. Wil je weten wat het saldo is van je E-cadeaucard, dan kun je dit opvragen in een van de winkels van The Body Shop® in Nederland. Je kunt het saldo ook telefonisch opvragen bij onze klantenservice op nummer 010-7145480 (lokaal tarief).


VERKOOP VAN CADEAUCARDS VAN THE BODY SHOP®

Verkoop van fysieke Cadeaucards van The Body Shop®

6. Fysieke Cadeaucards van The Body Shop® kunnen worden gekocht in alle winkels van The Body Shop® in Nederland overeenkomstig de in de Algemene Voorwaarden beschreven voorwaarden.

7. Het minimumbedrag om een Cadeaucard van The Body Shop® te activeren, aan te kopen of op te waarderen is € 5,00, met een maximum van € 200,00 voor één enkele Cadeaucard van The Body Shop®.

8. De aankoop van een Cadeaucard van The Body Shop® kan niet worden gerestitueerd.

9. The Body Shop is niet aansprakelijk voor verloren, gestolen of beschadigde Cadeaucards van The Body Shop® zodra het risico is overgegaan op de klant op het moment van aankoop.

Verkoop van elektronische cadeaucards (“E-cadeaucards”) van The Body Shop®

10. Elektronische cadeaucards (“E-cadeaucards”) van The Body Shop® zijn online verkrijgbaar op onze website https://www.thebodyshop.com/nl-nl/ (“Online Aankoop”) waarvandaan je automatisch wordt doorgeleid naar een extern betaalplatform dat wordt beheerd door DIGGECARD UK LTD (“DIGGECARD UK”) met als geregistreerd kantoor Crowthorne House, Nine Mile Ride, Wokingham, Berkshire , RG40 3GE geregistreerd in Engeland onder nummer RCS 11448044.

11. Het minimum bedrag om een E-cadeaucard van The Body Shop® te activeren, aan te kopen of op te waarderen is € 10, met een maximum van € 200,00 voor één enkele E-cadeaucard van The Body Shop®.

12. De online aankoop van een E-cadeaucard kan worden betaald met een VISA- of MasterCard-creditcard of via Paypal.

13. Betaling vindt plaats op het moment van aankoop van de E-cadeaucard. De betaling wordt geverifieerd en afgeschreven voordat de bestelling wordt verzonden. Op je creditcardafschrift staat “The Body Shop Gift Card”.

14. Elke transactie wordt onderworpen aan verschillende fraudecontroles en DIGGECARD UK behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren als de betaling onderwerp is van een aanvullende verificatie of controle of om een andere reden.

15. Digitale codes en E-cadeaucards die online zijn besteld, worden verzonden naar het e-mailadres zoals vermeld in de individuele bestelling. Ze worden doorgaans onmiddellijk verzonden, maar dat kan ook tot 48 uur na ontvangst van de betaling zijn.

16. De aankoop van een E-cadeaucard van The Body Shop® kan niet worden gerestitueerd. Zodra je betaling is ontvangen, kun je je bestelling uitsluitend telefonisch annuleren via onze klantenservice op nummer 010-7145480 (lokaal tarief)[MC1] .


17. DIGGECARD UK is niet direct gekoppeld aan The Body Shop Nederland of enige onderneming van The Body Shop en DIGGECARD UK kan geen verantwoordelijkheid nemen voor producten en diensten die worden aangeboden door The Body Shop Nederland of enige andere onderneming van The Body Shop. Daarnaast is The Body Shop niet verantwoordelijk voor diensten die worden aangeboden door DIGGECARD UK en de daarmee verbonden bedrijven.

18. Het verzamelen en beheren van je creditcardgegevens en persoonlijke informatie die wordt verzameld, verwerkt en beheerd, wordt uitsluitend gebruikt om de betaling te autoriseren en wordt niet door DIGGECARD UK of The Body Shop opgeslagen voor andere doeleinden. Zowel DIGGECARD UK als The Body Shop behoudt zich het recht voor om transactie-informatie te delen met elke wetshandhavingsinstantie indien daarom wordt verzocht. In het kader van deze voorwaarden is de Privacyverklaring van The Body Shop https://www.thebodyshop.com/nl-nl/algemene-voorwaarden/privacybeleid van toepassing.19. De waarde die is geladen op elke E-cadeaucard van The Body Shop® dient bij verzending gecontroleerd te worden. Afwijkingen van welke aard dan ook moeten onmiddellijk worden gemeld bij onze klantenservice op telefoonnummer 010-7145480 (lokaal tarief). Noch DIGGECARD UK noch The Body Shop kan aansprakelijk worden gesteld voor een tekort of verlies van E-cadeaucards dat niet binnen zeven werkdagen na verzending is gemeld.

20. DIGGECARD UK kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet nakomen van zijn serviceverplichtingen wanneer een tekortkoming wordt veroorzaakt door een oorzaak die volledig buiten zijn redelijke controle ligt, bijvoorbeeld: overmacht, handelsgeschillen; overheidsingrijpen, brand, overstroming, en verstoring van de computer- en IT-infrastructuur.


21. DIGGECARD UK is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als informatie wordt gebruikt vanaf de website of als de toegang tot de site kan leiden tot virussen op je computerapparatuur.


GEBRUIK VAN CADEAUCARDS EN E-CADEAUCARDS VAN THE BODY SHOP®

22. Cadeaucards en E-cadeaucards van The Body Shop® zijn geldig voor de duur van 24 maanden vanaf de laatste transactie (ofwel activering, aankoop, opwaardering of saldocontrole) na activering. Aan het einde van de geldigheidsperiode kan de Cadeaucard of E-cadeaucard niet worden verlengd, geruild of gebruikt om aankopen te doen en kan geen enkel beschikbaar saldo op de Cadeaucard of E-cadeaucard worden geclaimd. Het resterende saldo op de Cadeaucard of E-cadeaucard gaat dan verloren. De Cadeaucard of E-cadeaucard kan geen aanleiding geven tot omruiling of restitutie, ook niet gedeeltelijk, als de geldigheidsperiode verlopen is. Je ontvangt géén herinnering dat je Cadeaucard of E-cadeaucard bijna verloopt, en het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat een eventueel saldo volledig wordt opgebruikt vóór de verloopdatum.

23. Bedragen op Cadeaucards en E-cadeaucards van The Body Shop® kunnen onder geen beding worden ingewisseld voor contant geld. Er wordt geen wisselgeld gegeven, resterend saldo blijft op de Cadeaucard of E-cadeaucard staan om te worden gebruikt voor aankopen in de toekomst.

24. Voor aankopen bij The Body Shop met een Cadeaucard of een E-cadeaucard van The Body Shop® gelden dezelfde algemene aankoopvoorwaarden als voor alle andere aankopen met een andere betaalmethode. De restitutie, indien van toepassing, van producten of diensten die met de Card of de E-cadeaucard zijn gekocht en die worden geretourneerd, zal gebeuren in overeenstemming met het Restitutiebeleid van The Body Shop. In geval van teruggave van alle of een deel van de aankopen die geheel of gedeeltelijk met de Cadeaucard of de E-cadeaucard zijn betaald, zal de restitutie geschieden op de Cadeaucard of de E-cadeaucard of op een andere Cadeaucard die opnieuw zal worden gecrediteerd met het bedrag van het geretourneerde artikel, binnen de limiet van het bedrag dat aanvankelijk met ditzelfde betaalmiddel is betaald.

25. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment een Cadeaucard of E-cadeaucard van The Body Shop® te annuleren en/of het Cadeaucardprogramma van The Body Shop® geheel of gedeeltelijk op te schorten of definitief stop te zetten (inclusief online inwisselen), indien dit naar ons eigen goeddunken noodzakelijk is. Een dergelijke actie kan bijvoorbeeld nodig zijn om wijzigingen aan te brengen in het Cadeaucardprogramma van The Body Shop®, om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving of als gevolg van omstandigheden die buiten onze redelijke macht vallen. De nieuwe Algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum waarop ze zijn gepubliceerd op https://www.thebodyshop.com/nl-nl/.


26. De Cadeaucards en de E-cadeaucards van The Body Shop® kunnen geen aanleiding geven tot omruiling of restitutie, zelfs niet gedeeltelijk, in het bijzonder in geval van verlies, diefstal of slijtage of einde van de geldigheid. De Cadeaucard en de E-cadeaucard staan niet op naam en de houder ervan is als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de bewaring ervan; wij verzoeken je de Cadeaucard en de E-cadeaucard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen. The Body Shop accepteert geen verantwoordelijkheid voor verlies, diefstal, beschadiging of ongeoorloofd gebruik van de Cadeaucard en de E-cadeaucard. Cadeaucards en E-cadeaucards kunnen niet worden beschouwd als garantiebewijs, noch als creditcard of betaalkaart.

27. Cadeaucards en E-cadeaucards die op illegale wijze zijn verkregen, zijn ongeldig; ze kunnen niet worden gebruikt om aankopen te doen en hun prijs kan niet worden gerestitueerd. The Body Shop behoudt zich het recht voor om het gebruik van een Cadeaucard of E-cadeaucard als betaalmiddel te aanvaarden of te weigeren wanneer zij redelijkerwijs vermoedt dat deze op frauduleuze wijze is gewijzigd of verkregen, of wanneer de Cadeaucard of E-cadeaucard in kwestie op enigerlei wijze is beschadigd, gewijzigd, versleten of veranderd.

28. Denk je dat je een Cadeaucard van The Body Shop® hebt die beschadigd of defect is of die niet werkt, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice op telefoonnummer 010-7145480 (lokaal tarief).

29. De Cadeaucards en E-cadeaucards mogen niet worden gebruikt voor het maken van reclame of het promoten van producten of diensten die op de markt worden gebracht door een andere instantie dan de instantie die de Cadeaucard of E-cadeaucard heeft uitgegeven. Evenzo mogen de afbeeldingen die beschikbaar zijn op de website van The Body Shop, Cadeaucards en E-cadeaucards, evenals de merken die eigendom zijn van The Body Shop alleen worden gebruikt met de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van The Body Shop.

30. Schending van deze Algemene voorwaarden van de Cadeaucards en E-cadeaucards van The Body Shop® door jou geeft DIGGECARD UK en/of The Body Shop het recht om de juiste rechtsmiddelen te zoeken die beschikbaar zijn voor een gerechtelijk bevel, schadevergoeding of anderszins.


31. Deze Algemene voorwaarden van de Cadeaucards en de E-cadeaucards van The Body Shop® worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder gebruik te maken van haar conflicterende wettelijke bepalingen. Ten behoeve van The Body Shop zullen alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene voorwaarden van de Cadeaucards de E-cadeaucards van The Body Shop® (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden voorgelegd aan de Nederlandse rechtbanken. Niets in deze clausule beperkt jouw rechten om een procedure aan te spannen voor een andere rechtbank waar jij verblijft.

32. Cadeaucards en E-cadeaucards van The Body Shop® worden uitgegeven door en blijven eigendom van The Body Shop International Limited, met als geregistreerd kantoor Watersmead, Littlehampton, West Sussex BN17 6LS, Verenigd Koninkrijk.
 
​​​​​