COME TOGETHER WITH JOY

Kerst is de enige tijd van het jaar waarin je meer kunt geven dan je ontvangt. Daarom steunen we bij The Body Shop deze Kerst van harte goede doelen. Dit jaar doen we voor elke aankoop een donatie aan Amnesty International België, die actie voert tegen seksueel geweld. Dankzij deze donaties kan Amnesty haar sensibiliseringswerk voortzetten en er bij de Belgische regering op aandringen preventieve maatregelen te nemen tegen seksueel geweld en de slachtoffers beter verder te helpen.

bezig met laden

STEUN MET ONS
DE CAMPAGNE VAN AMNESTY INTERNATIONAL TEGEN SEKSUEEL GEWELD

De cijfers liegen er niet om: seksueel geweld is een ernstig probleem in België. Twee derde van de Belgische bevolking krijgt er in de loop van het leven mee te maken.*

De meeste slachtoffers doen geen aangifte (naar schatting minder dan 1 op de 10), o.a. uit schrik om niet geloofd te worden. En zelfs als men aangifte doet, is de kans op een veroordeling gering. Dat is onaanvaardbaar. Daarnaast bestaan er nog steeds te veel schadelijke mythes en stereotypen rond seksueel geweld.

Preventiecampagnes, opvang van slachtoffers en een correcte bestraffing van daders zijn daarom noodzakelijk.

Vraag mee aan de Belgische regering om een topprioriteit te maken van de strijd tegen seksueel geweld.

*UN-MENAMAIS research 2021

bezig met laden

31% van de Belgen vindt dat er geen sprake is van verkrachting als iemand niet expliciet weigert.

bezig met laden

90% van de gevallen van seksueel geweld in België wordt niet aangegeven.

bezig met laden

81% van de vrouwen maakte in haar leven al een vorm van seksueel geweld mee.

bezig met laden

TEKEN DE PETITIE VAN AMNESTY

Ik vraag dat de strijd tegen seksueel geweld een topprioriteit wordt voor alle beleidsniveaus. Dit vraagt om een doortastende, effectieve en gecoördineerde aanpak van dit probleem.

Ik wil dat er vooral ingezet wordt op:

Het toewijzen van een specifiek, transparant, duurzaam en toereikend budget voor de strijd tegen seksueel geweld, onder meer om te zorgen voor de bestendiging van de drie Zorgcentra na Seksueel Geweld en de oprichting van ten minste één Zorgcentrum per provincie of gerechtelijk arrondissement.

Het versterken van de basis- en permanente vorming van politionele en juridische actoren die in contact komen met slachtoffers van seksueel geweld.

Strijden tegen straffeloosheid voor verkrachting en het aandeel seponeringen verminderen, onder meer door het verbeteren van de gerechtelijke procedures.

Het waarborgen van een sterke preventie en mensenrechteneducatie op het gebied van seksueel geweld.

Het verbeteren van de verzameling en publicatie van gegevens over verkrachting (prevalentie, profiel van slachtoffers, veroordelingen, enz.) om de politieke besluitvormers in staat te stellen de nodige maatregelen te nemen.

bezig met laden

HEB JE ZELF HULP NODIG?

Twee derde van de Belgische bevolking kreeg ooit te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Slechts de minderheid daarvan zoekt hulp. Dit wil Amnesty International veranderen, o.a. met de steun van fantastische vrijwilligers en activisten, jong en oud, die flyers uitdelen, met hun gemeentebestuur gaan praten om meer daadkracht te eisen en door op straat te gaan met de petitie, zodat het onderwerp meer bespreekbaar wordt, er minder seksueel geweld voorkomt en slachtoffers beter geholpen worden.

Amnesty heeft ook de nationale en Vlaamse hulplijnen verzameld op één pagina. Klik op de link hieronder.

EVEN VOORSTELLEN: ANNE, VRIJWILLIGER BIJ AMNESTY INTERNATIONAL

“Hoi, ik ben Anne! Ik zet me bij Amnesty International vrijwillig in voor de strijd tegen seksueel geweld omdat ik het een enorm belangrijk thema vind. Teveel mensen krijgen ermee te maken en daders komen er te vaak mee weg. Dit is een groot probleem. Hoe kunnen we ons nu veilig voelen? Het kan iedereen overkomen, op eender welk moment… Daar wil ik mee iets aan veranderen.”