Algemene voorwaarden van de Love Your Body™ Club

Welkom bij de LOVE YOUR BODY™ CLUB, het loyaliteitsprogramma van The Body Shop (het "programma"). De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op je lidmaatschap ("lidmaatschap") van het programma. Deelname aan het programma wordt beschouwd als acceptatie van deze voorwaarden. In deze voorwaarden staat "The Body Shop" voor THE BODY SHOP BELGIUM B.V. (België), een volle dochteronderneming van The Body Shop International Limited, die onder de handelsnaam "The Body Shop" haar activiteiten uitvoert in België ("land") als initiatiefnemer van het programma in het land.

1. Lidmaatschap

Je lidmaatschap van het programma is: (a) kosteloos; (b) ter beoordeling door The Body Shop; (c) op voorwaarde van een ingediende registratie zoals wordt beschreven in voorwaarde 2 ("registratie"); (d) van onbepaalde duur afhankelijk van voorwaarde 11; (e) op voorwaarde dat je ons je e-mailadres verschaft. Om voor het lidmaatschap in aanmerking te komen moet je in België wonen en zestien (16) jaar of ouder zijn. Je mag slechts één lidmaatschap hebben. The Body Shop mag een lidmaatschap weigeren, beëindigen of samenvoegen met andere lidmaatschappen. Het lidmaatschap is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik als consument. Het lidmaatschap mag niet voor bedrijfsmatige doeleinden worden gebruikt.

2. Registratie

Onder toepassing van de bepalingen uit onze Privacyverklaring, die wordt samengevat in voorwaarde 10, nodigen we je uit je aan te melden in één van de deelnemende winkels of online door het indienen van je naam, je, e-mailadres en postadres en/of andere relevante contactgegevens (gezamenlijk "gegevens" te noemen). Je gegevens vormen samen met relevante transactiegegevens en informatie over je ontvangen of gebruikte punten je loyaliteitsaccount bij ons ("account"). Als onderdeel van je registratie krijg je een kosteloze lidmaatschapskaart ("kaart") met een eigen accountnummer. De kaart kan in verschillende vormen worden uitgegeven, zoals een kunststof kaart of een virtuele kaart (elektronische account). De kaart is gekoppeld aan je account en blijft te allen tijde eigendom van The Body Shop. Je kunt je lidmaatschap beheren op onze website op https://www.thebodyshop.com/nl-be/ (de "website"). Je dient The Body Shop op de hoogte te stellen van wijzigingen. The Body Shop is niet aansprakelijk voor verlies van punten, beloningen of kortingsbonnen als gevolg van het niet up-to-date zijn van de gegevens.

3. Gebruik

Je kunt je kaart gebruiken bij aankopen in de deelnemende winkels van The Body Shop in het land en via de online winkel van The Body Shop. De kaart kan niet worden gebruikt als creditcard of betaalpas. De kaart is niet overdraagbaar en uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik als consument en niet voor bedrijfstransacties. De kaart kan niet tegen contant geld worden ingewisseld. Om punten te verzamelen bij aankopen via de online winkel van The Body Shop moet je je kaartnummer invoeren.

4. Beloningen

(a) Voor elke € 1 die je bij The Body Shop (met gebruik van je kaart) uitgeeft, wordt 1 loyaliteitspunt ("punt") aan je account toegevoegd; (b) Voor elke vijftig (50) ontvangen punten krijg je automatisch een beloning ("beloning") op je account; (c) Je mag je beloning gebruiken voor een kortingsbon van € 5 ("kortingsbon") volgens de bepalingen in voorwaarde 7; (d) De beloningen vervallen drie (3) maanden na de toekenning ervan. Beloningen kunnen worden verwijderd of geannuleerd als The Body Shop vaststelt dat de punten niet overeenkomstig deze algemene voorwaarden zijn ontvangen.

5. Punten

Punten (a) ontvang je bij gebruik van de kaart zoals aangegeven in voorwaarde 3; (b) worden ingewisseld (en afgetrokken van het saldo van je account) voor een beloning, zoals aangegeven in voorwaarde 4; (c) kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld. Punten hebben geen waarde, totdat ze worden omgezet in een beloning volgens voorwaarde 4, en vervolgens worden omgezet in een kortingsbon volgens voorwaarde 7. De huidige wisselkoers voor punten is dat één punt gelijk is aan € 0,10; je kunt jaarlijks maximaal 10.000 punten ontvangen.

6. Vervallen en verwijderen van punten

De punten vervallen als zich een van de volgende omstandigheden voordoet: (i) de punten zijn niet gebruikt binnen 12 maanden na je laatste aankoop (met gebruik van je kaart) in een deelnemende winkel van The Body Shop in het land of je laatste aankoop (met gebruik van je kaart) via de online winkel van The Body Shop OF (ii) je hebt je kaart helemaal niet gebruikt (om meer punten te sparen) in de genoemde periode van twaalf (12) maanden. The Body Shop heeft te allen tijde het recht om punten te verwijderen als producten om welke reden dan ook worden geretourneerd en als de aankoopprijs geheel of gedeeltelijk wordt teruggegeven. Dit is ook van toepassing op het ruilen van producten, tenzij de ruil plaatsvindt tegen producten met dezelfde puntenwaarde. Punten die bij een transactie zijn toegekend, kunnen worden verwijderd of geannuleerd als The Body Shop vaststelt dat de punten niet overeenkomstig deze algemene voorwaarden zijn ontvangen.

Kortingsbon voor je verjaardag

Als je ons je geboortedatum hebt opgegeven en je hebt in de 12 maanden voorafgaand aan je verjaardag in de winkel of online een aankoop gedaan met gebruikmaking van je Love Your Body™ Club-account, dan ontvang je tijdens de maand waarin je jarig bent een kortingsbon ter waarde van € 5 (“verjaardagsbon”). Een dergelijke verjaardagsbon vervalt één (1) maand na de datum van uitgifte.

7. Kortingsbonnen

(a) zijn niet overdraagbaar; (b) bestaan uit een uniek nummer en kunnen, afhankelijk van je voorkeur, van onze website worden gedownload (hoewel je ook gewoon het unieke nummer kunt noteren) of kunnen voor direct inwisselen worden gedownload bij de kassa's in de winkel; (c) kunnen worden ingewisseld overeenkomstig voorwaarde 8; (d) vervallen drie (3) maanden na de toekenning van de betreffende beloning; (e) kunnen niet worden gekocht, verkocht of verhandeld. Kortingsbonnen die reeds zijn uitgegeven, kunnen worden verwijderd of geannuleerd als The Body Shop vaststelt dat de punten niet in overeenstemming met deze algemene voorwaarden zijn ontvangen of per vergissing zijn toegekend.

8. Inwisselen van kortingsbonnen

Je kunt de kortingsbonnen gebruiken voor aankoop van producten of accessoires bij The Body Shop overeenkomstig deze voorwaarde ("inwisselen"). Je mag bij elke transactie maximaal vijf (5) kortingsbonnen inwisselen: (a) uitsluitend bij deelnemende winkels van The Body Shop in het land en bij aankopen via de online winkel van The Body Shop; (b) op voorwaarde dat de totale waarde van de aankoop bij het inwisselen hoger is dan de nominale waarde van de kortingsbon. Tenzij The Body Shop dit uitdrukkelijk aangeeft, kunnen de kortingsbonnen niet worden gebruikt in combinatie met andere kortingen of speciale aanbiedingen. Kortingsbonnen kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld.

9. Doneren van beloningen

In plaats van je beloningen te gebruiken voor de uitgifte van kortingsbonnen, kun je er ook voor kiezen om de beloningen (via The Body Shop) te doneren aan een liefdadigheidsorganisatie naar keuze (waarbij je kunt kiezen uit twee of drie verschillende voorgestelde liefdadigheidsorganisaties). Elk van deze liefdadigheidsorganisaties wordt hierna "liefdadigheidsorganisatie" genoemd. The Body Shop zal alle beloningen die op deze manier worden gedoneerd aan een bepaalde liefdadigheidsorganisatie door alle leden van het programma in het land, optellen en zal aan elke uitgekozen liefdadigheidsorganisatie een bedrag overmaken van € 5 voor elke beloning die op deze wijze door de leden is gedoneerd. Dit zal jaarlijks gebeuren rond de datum van de verjaardag van Anita Roddick (oprichtster van The Body Shop) op 23 oktober, of op andere meer frequente tijdstippen die The Body Shop overeenkomt met de betreffende liefdadigheidsorganisatie.

10. Privacyverklaring

We gebruiken je gegevens en andere persoonlijke informatie die we opslaan in je account voor het beheer van je lidmaatschap en voor verkoop- en marktanalyse. Je gegevens worden veilig verwerkt en worden uitsluitend uitgewisseld met ondernemingen van The Body Shop (The Body Shop International Limited en haar dochterondernemingen), ondernemingen binnen het ons moedermaatschappij en haar dochterondernemingen of met onze franchisenemers en bepaalde leveranciers (die namens ons en volgens onze instructies en met passende beveiligingsmaatregelen handelen) wereldwijd (inclusief landen die wellicht niet dezelfde mate van bescherming voor persoonsgegevens bieden als je thuisland). We zullen je gegevens nooit uitwisselen met niet-gelieerde derde partijen zonder je uitdrukkelijke toestemming. Naast je lidmaatschap, en op voorwaarde dat je je actief hebt aangemeld (opt-in) door het aanvinken van het betreffende vakje op de registratiepagina op de website of door akkoord te gaan bij de aanmelding in de winkel, kunnen we je contactgegevens ook gebruiken om je periodiek (tot je afmelding) marketingberichten te sturen en je op de hoogte te houden van onze producten, promoties en speciale aanbiedingen. Je kunt je voor het ontvangen van deze marketingberichten altijd afmelden door de instructies hiervoor in onze Privacyverklaring of in een van onze marketingberichten te volgen. In overeenstemming met het toepasselijke recht mag je je gegevens inzien en vragen om rectificatie van onjuiste gegevens. Ook heb je te allen tijde en kosteloos het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens ten behoeve van direct marketing. Meer informatie over onze benadering van privacy vind je in ons Privacybeleid op https://www.thebodyshop.com/nl-be/.

11. Beëindiging, wijzigingen en/of verwijdering van het programma

The Body Shop behoudt zich het recht voor om (a) het programma zonder kennisgeving te beëindigen; (b) je lidmaatschap te beëindigen of op te schorten, je kaart zonder kennisgeving in te trekken of te annuleren, of punten of beloningen te annuleren of te bevriezen als hiervoor redelijke grond bestaat (zoals verdenking van misbruik of fraude, in geval van niet-nakoming van deze algemene voorwaarden), of dit te doen zonder dat hiervoor gronden bestaan met een opzegtermijn van tien (10) dagen; (c) je lidmaatschap te beëindigen als je 12 maanden lang geen punten hebt ontvangen; (d) deze algemene voorwaarden te wijzigen, inclusief de waarde van punten of beloningen (reeds opgebouwd of anderszins) na een voorafgaande kennisgeving met een termijn van tien (10) dagen, die we verzenden naar het aan je account gekoppelde e-mailadres of door publicatie hiervan op de website. We raden je aan de website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van updates. Je kunt je lidmaatschap om welke reden dan ook te allen tijde beëindigen door een schriftelijke opzegging te sturen naar klantenservice.be@thebodyshop.com. Na beëindiging van je lidmaatschap om welke reden dan ook: (i) verwachten we van je dat je de kaart terugbrengt naar een deelnemende winkel van The Body Shop in het land; (ii) vervallen alle punten of beloningen (opgebouwd of anderszins) of worden deze geannuleerd; en (iii) wordt je account opgeheven. The Body Shop behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving vooraf bijkomende beloningen en voordelen te introduceren voor leden van het programma die voldoen aan bepaalde criteria voor verschillende loyaliteitsniveaus (classificatie) of deze overtreffen.

Winkels van The Body Shop® die deelnemen aan het Love Your Body™ Club loyaliteitsprogramma zijn: Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Kortrijk, Leuven, Louvain-la-Neuve, Luik, Mechelen, Namen, Sint-Niklaas en Wijnegem.

Voorwaarden voor de kortingsbonnen: Deze kortingsbon kan eenmalig worden gebruikt als gedeeltelijke betaling voor producten in deelnemende winkels van The Body Shop in België en de online winkel van The Body Shop op https://www.thebodyshop.com/nl-be/. Kortingsbonnen zijn eigendom van The Body Shop en hebben geen contante waarde. Ze zijn niet overdraagbaar en kunnen niet voor contant geld worden ingewisseld of worden gebruikt in combinatie met andere kortingen of speciale aanbiedingen, campagneproducten of cadeaukaarten. De kortingsbon verloopt na een periode van drie maanden. We accepteren geen beschadigde of gekopieerde kortingsbonnen. Je kunt per transactie maximaal vijf (5) kortingsbonnen inwisselen. Een volledige versie van de algemene voorwaarden vind je op Algemene verkoopvoorwaarden. Bij het inwisselen moet je je Love Your Body™ Club-kaart laten zien of daarnaar verwijzen.

12. Voorwaarden aanbieding Adventskalenders

Aanbieding exclusief voor Love Your Body™ Club-members. Van dinsdag 19 oktober t/m maandag 1 november 2021 ontvang je bij aankoop in de winkel of online van een Beauty-adventskalender voor de volle adviesprijs de volgende beloning:

- Bij aankoop van een Share the Love Big Advent Calendar een beloning van € 10 (gelijk aan 100 punten).

- Bij aankoop van een Share the Love & Joy Ultimate Advent Calendar een beloning van € 15 (gelijk aan 150 punten).

Zolang de voorraad strekt.

Deze promotie is geldig online van 00.01 uur op 19 oktober 2021 tot 23.59 uur op 1 november 2021, en in de winkel van 09.00 uur op 19 oktober 2021 tot winkelsluitingstijd op 1 november 2021.

De punten worden binnen 7 dagen na je aankoop bijgeschreven in je account.

Ga voor de volledige voorwaarden van de Love Your Body™ Club en alles over ontvangen, beheren en besteden van de kortingsbonnen naar https://www.thebodyshop.com/nl-be/algemene-voorwaarden/love-your-body-club