ONZE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK VERKLEINEN

Eerlijkheid en transparantie over je werkwijze zijn onderdelen van een echt duurzaam bedrijf. Zo kunnen consumenten bewust keuzes maken over wat ze willen kopen en weten ze welke invloed hun keuze heeft op het milieu. Hier vind je informatie over onze producten en formules zodat je de juiste beslissing kunt nemen...

TIJDENS DE FASE VAN ONDERZOEK & ONTWIKKELING VAN ONZE PRODUCTEN BEOORDELEN WE ONZE FORMULES OP VIER MILIEUGERELATEERDE PUNTEN:

WAT HOUDT DIT IN?

WAT HOUDT DIT IN?

Biologische afbreekbaarheid betekent hoe snel een product door natuurlijke processen kan worden afgebroken en opgenomen. In technische termen: het vermogen van bacteriën of andere levende organismen om de ingrediënten van een product te ontbinden.
Testen op biologische afbreekbaarheid meten de hoeveelheid organisch materiaal die binnen 28 dagen door micro-organismen is afgebroken.
Aan ieder ingrediënt wordt een percentage voor biologische afbreekbaarheid toegewezen, waarin het afbreekbaarheidscijfer van iedere component is meegenomen, evenals het gehalte van ieder ingrediënt.
Bij The Body Shop geven we de voorkeur aan ingrediënten die gemakkelijk biologisch afbreekbaar zijn.

WATERVOETAFDRUK

De hoeveelheid water die nodig is om een product te verdunnen tot een niveau waarop het geen impact meer heeft op de waterkwaliteitsnormen.
We streven naar een lage watervoetafdruk en een lage ecotoxiciteit.


INGREDIËNTEN VAN DUURZAME, NATUURLIJKE OORSPRONG

We meten onze ingrediënten van natuurlijke oorsprong. dit zijn ingrediënten die van planten afkomstig zijn door fysieke methodes, fermentatiemethodes en andere verwerkingsmethodes met een lage invloed op het milieu.
Het meten van het gehalte duurzame, natuurlijke ingrediënten in een formule begint met de indeling van de gebruikte ingrediënten.
Een ingrediënt kan natuurlijk of synthetisch zijn, of een grondstof van natuurlijke oorsprong hebben. Het ingrediënt wordt beoordeeld door zowel naar de oorsprong van de uitgangsmaterialen te kijken als naar de benodigde verwerking van de ingrediënten.
Om het percentage natuurlijke ingrediënten in een formule te bepalen worden de hoeveelheden natuurlijke ingrediënten en grondstoffen van natuurlijke oorsprong bij elkaar opgeteld. Deze hoeveelheid wordt gedeeld door het percentage van de formule, zonder water, om het gemiddelde percentage voor de formule te berekenen.
Het is ons doel om het gehalte ingrediënten van natuurlijke oorsprong te verhogen.

INGREDIËNTEN UIT 'GROENE CHEMIE'

Ingrediënten die afkomstig zijn uit milieuvriendelijke processen en technieken en die de productie verlagen van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor het milieu.
Op dit moment zijn er 12 principes voor groene chemie, gericht op ingrediënten met een minimale impact op onze gezondheid en het milieu.
Wij houden rekening met deze principes en als een ingrediënt volgens deze principes is geproduceerd, noemen we het een ingrediënt uit groene chemie.

HOE VOEREN WE DE TESTEN UIT?

Tijdens de ontwikkelingsfase van de producten beoordeelt ons onderzoeksteam iedere formule op deze punten. Voor iedere beoordeling worden computermodellen gebruikt om de impact op het milieu te voorspellen, op basis van de gegevens die we voor ieder ingrediënt gemeten hebben. We gebruiken deze informatie om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

 

WHAT BETEKENT DE FORMULEBEOORDELING?

De uiteindelijke formulebeoordeling is een combinatie van deze vier indicatoren en is een waarde van 0-10. Deze gemiddelde waarde houdt rekening met de hoeveelheid producten uit bovenstaande categorieën die we de afgelopen 12 maanden hebben verkocht. Zo laten deze beoordelingen ons zien hoe we presteren in iedere categorie en dit helpt ons doelen te stellen voor nieuwe producten, zodat we ieder jaar onze ecologische voetafdruk kunnen verkleinen..