Wij gaan altijd door

Al ruim 35 jaar zetten wij ons in voor een eerlijkere wereld.

bezig met laden
Dame Anita Roddick

“You educate people by stirring their passions. You take every opportunity to grab the imagination of your employees, you get them to feel they are doing something important, that they are not a lone voice, that they are the most powerful and potent people on the planet.”

Anita Roddick

35 jaar op de barricaden – voor een eerlijkere, mooiere wereld

Als je een wereldverbeteraar wilt zijn, moet je eerst weten wat je eigen kracht is en waar die vandaan komt. Bij The Body Shop is iedereen een wereldverbeteraar. En iedereen die wij ontmoeten heeft de potentie om de wereld te verbeteren. Zolang we maar blijven aanpakken en in beweging blijven.

Wij zetten ons in voor duurzame maatschappelijke veranderingen voor toekomstige generaties. Hebben we altijd gedaan, zullen we ook altijd blijven doen. Zo hebben we door de jaren heen campagne gevoerd rondom onderwerpen die andere bedrijven vaak links lieten liggen, omdat ze ze te moeilijk of te riskant vonden. Al voordat er zoiets bestond als maatschappelijk verantwoord consumeren, voerden wij actie tegen de verwoesting van het regenwoud in het Amazonegebied. We zetten ons in tegen dierproeven voor cosmetica en de seksuele uitbuiting van kinderen en jongeren. En ook al hadden we geen winkels in Nigeria, in 1997 voerden we toch campagne voor de rechten van het Ogonivolk daar. Gewoon omdat voor ons duidelijk was dat dat moest. Punt.

Dit zijn een aantal campagnes waar we bijzonder trots op zijn:

bezig met laden
SAVE THE GREENPEACE LOGO REV

1986 – ‘Save the Whale’ samen met Greenpeace

De eerste grote campagne van Anita Roddick en The Body Shop is er een tegen de walvisjacht. Bijkomend voordeel daarvan is, zo merkt Anita, dat de posters haar wat saaie etalages er een stuk beter uit laten zien. Het is de eerste keer ze een dergelijke visuele stijl uitprobeert: niet bepaald ingetogen en stilletjes. Maar ingetogen en stilletjes was zij zelf ook niet.

bezig met laden
Justice, Human Rights, logo rev

1988 – ‘Ozone or no Zone?’

Al in de jaren 80 van de vorige eeuw zien milieuorganisaties de opwarming van de aarde en klimaatverandering als een bedreiging. Nog voordat lobbygroepen van de olie-industrie zich in het debat mengen, laat Anita de stem van The Body Shop horen. Weer samen met Greenpeace, nu met een opvallende campagne tegen de aantasting van de ozonlaag door CFK’s. Een campagne die de basis zou gaan vormen voor de stijl van onze latere (poster)campagnes.

bezig met laden
Save the Rainforest rev

1989 – ‘Stop the Burning’

Met de baanbrekende campagne ‘Stop the Burning’ halen we wereldwijd bijna een miljoen handtekeningen op om een eind te maken aan het afbranden van de regenwouden in Brazilië. Daarnaast zet Anita zich ook met hart en ziel, en met succes, in tegen de bouw van een grote dam in Brazilië.

Anita’s aanpak werkt aanstekelijk. Medewerkers gaan de straat op met de petitie en confronteren voorbijgangers met vragen als “wist u dat er elk jaar een gebied ter grootte van half Nederland, of twee derde van België wordt platgebrand?” Veel medewerkers van de campagne herinneren zich dit als een sleutelmoment voordat het klimaatprobleem weer langzaam van de internationale agenda verdween.

bezig met laden
Against Animal testing rev

1991 – ‘Tegen dierproeven’

Dit is misschien wel onze meest iconische campagne ooit. Hij maakt ons ook het eerste cosmeticamerk dat actie voert tegen dierproeven in de eigen branche. In 1996 overhandigen we vier miljoen handtekeningen aan de Europese Commissie, en in 1998 worden dierproeven voor cosmetische producten en ingrediënten in Engeland bij wet verboden. In Nederland gebeurt dat al in 1997 (België volgt in 2005). Het is activisme ten top, met concrete verbeteringen als direct gevolg – een campagne waar we nog altijd heel trots op zijn.

bezig met laden
OGONI People poster rev

1993 – ‘Ogoni’

The Body Shop lanceert een internationale campagne met opvallende zwart-witte posters om aandacht te vragen voor het lot van het Ogonivolk in Nigeria en hun leider Ken Saro-Wiwa. Die worden vervolgd vanwege hun protesten tegen oliebedrijf Shell en het Nigeriaanse militaire bewind die hun thuisland uitbuiten.

bezig met laden
Protest rev

“I think businesses see human rights as a nuisance, as a threat to their bottom line… If big business is more powerful than governments and does not care about human rights, then God help us all.”

bezig met laden
The Birth of Rugby Poster rev

1997 – De geboorte van Ruby

The Body Shop voert voor het eerst campagne rond het thema ‘eigenwaarde’ met als mascotte een pop met een voller figuur, genaamd Ruby. Zij siert, ook in de Benelux, onze etalages met de slogan “Slechts een paar vrouwen op deze wereld zien eruit als een topmodel. De overige 3 miljard niet.”

Ruby stelt de schadelijkheid van schoonheidsidealen aan de kaak en daarmee ook de invloed van de mainstream beauty-industrie. Ze is eerlijk, bepaald niet op haar mond gevallen en ambitieus. En daarmee brengt ze een wereldwijd debat op gang over body-image en eigenwaarde, dat voortduurt tot op de dag van vandaag.

bezig met laden
Make Your Mark poster rev

1998 – ‘Make Your Mark’ samen met Amnesty International

Bij Anita draait het om actie. Ze geeft winkelmedewerkers de vrijheid om eigen invulling te geven aan campagnes. De gedachte erachter is ‘glocal’: lokale thema’s maar met een mondiale blik. Naast deze internationale campagne voor de mensenrechten doen medewerkers vrijwilligerswerk in plaatselijke opvangcentra of gaan ze langs bij scholen. Zo bouwen ze relaties op in hun eigen omgeving, waarmee ze snel acties kunnen opzetten.

In 1998 werken we samen met Amnesty International om aandacht te vragen voor mensenrechtenactivisten over de hele wereld. In 34 landen tekenen in totaal drie miljoen klanten onze petitie door hun vingerafdruk te zetten (‘make your mark’). En mede daardoor komen 17 van 30 gewetensgevangenen vrij.

bezig met laden
Choose Positive Energy Poster rev

2002 – ‘Choose Positive Energy’ samen met Greenpeace

In 2002 is het idee van hernieuwbare energie nog tamelijk nieuw of wordt het gezien als een soort luxe. Om er meer bekendheid aan te geven wijden wij er een campagne aan. Dat valt niet in elk land even goed. In Indonesië bijvoorbeeld, een land met een grote olie-export, staat men niet te juichen. Maar wij voorzien onze teams van informatie en zetten een petitie op – met succes. Uiteindelijk resulteert de campagne in de overhandiging van zes miljoen handtekeningen op de VN-top over duurzame ontwikkeling in Johannesburg.

Naast deze campagne zetten we ons in voor milieuduurzaamheid, met investeringen in hernieuwbare energie, financiering van energie-efficiëntieprojecten in lage-inkomenslanden, en het gebruik van gerecycled materiaal in onze verpakkingen.

bezig met laden
Stop Violence In The Home Poster rev

2003 – ‘Stop huiselijk geweld’

Deze wereldwijde campagne is een voortzetting van tien jaar campagnevoeren in onder andere Canada, West-Maleisië en de VS. De campagne brengt in meer dan vijftig landen het probleem van huiselijk geweld onder de aandacht, en heeft inmiddels ruim twee miljoen Britse pond opgeleverd aan steun voor slachtoffers van huiselijk geweld. In een aantal landen, zoals Indonesië en Canada, leidt de campagne mede tot aanscherping van de wetgeving rondom huiselijk geweld.

In het kader van deze campagne doen medewerkers ook vrijwilligerswerk en maken ze kennis met slachtoffers van huiselijk geweld. In diverse landen houden teamleden contact met deze slachtoffers terwijl die op weg gaan naar een baan. Veel van wat we toen hebben geleerd vormt nu de inspiratie achter ons ‘inclusive hiring’-programma in Noord-Amerika.

bezig met laden
HIV /MTV Poster

2008 tot 2012 – Meer dan 600.000 pond ingezameld voor de Staying Alive Foundation via een voorlichtingscampagne over hiv/aids samen met MTV

In 2008 voeren we een campagne waarbij we de volledige winst van een aantal van onze bestverkopende producten doneren aan de Staying Alive Foundation. Deze campagne loopt vier jaar en levert ruim vier miljoen pond op. De foundation mag het geld naar eigen inzicht besteden en investeert het daar waar het het meeste effect heeft: in activiteiten van jongeren die zich in hun eigen omgeving inzetten voor hiv/aidsbestrijding, in plaatsen waar het aantal besmettingen hoog is en lokale organisaties zich in de schulden zouden moeten steken om hun activiteiten te bekostigen.

bezig met laden
Stop Sex Trafficking of Children protest march

2009 tot 2012 – ‘Stop seksuele uitbuiting van kinderen en jongeren’

Dit is een van onze meest geslaagde campagnes ooit. Episch, om heel eerlijk te zijn. We verzamelen zeven miljoen handtekeningen, die in 2011 worden aangeboden aan staatshoofden, ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders in veertig landen verspreid over de wereld, en ook aan de Europese Unie en de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Verder heeft de campagne al twintig regeringen ertoe aangezet nieuwe wetgeving te maken die kinderen en jongeren die slachtoffer zijn of dreigen te worden van uitbuiting te beschermen en te steunen.

bezig met laden
Yes To Safe Sex Poster rev

2010 tot 2013 – ‘Be An Activist’, voorlichtingscampagne over hiv/aids en een partnerschap van drie jaar met UNAIDS

Deze baanbrekende samenwerking met UNAIDS wordt wereldwijd afgetrapt op 1 december 2010, Wereldaidsdag. Het kerndoel is over de hele wereld mensen te informeren, via de winkels van The Body Shop en het netwerk van UNAIDS. We willen laten zien dat iedereen een bondgenoot kan zijn in de strijd tegen wat toen nog op veel plekken in de wereld een taboe-onderwerp was: iedereen kan ‘be an activist’ tegen hiv/aids, ongeacht status, levensovertuiging of achtergrond.

bezig met laden
Happy Bunny Poster rev

2012 tot 2013 – Lancering van Cruelty Free International, om te komen tot een wereldwijd verbod op dierproeven voor cosmetica

Voortbouwend op onze eerdere campagnes en onze kennis van zaken steunt The Body Shop in de zomer van 2021 met trots de lancering van Cruelty Free International, de eerste ngo ter wereld die zich toelegt op de strijd voor een wereldwijd verbod op dierproeven voor cosmetica. Want 80% van de overheden ter wereld heeft dit soort dierproeven nog steeds niet officieel verboden. We roepen daarom alle overheden en wetgevers op dierproeven voor cosmetica voor eens en voor altijd af te schaffen.

bezig met laden
Save Cruelty Free Cosmetics mural rev

2021 tot nu – ‘Houd cosmetica cruelty-free’

Toen de EU een verbod instelde op dierproeven voor cosmetica, werd de belofte gewekt van een Europa waarin dieren niet meer lijden en sterven ten behoeve van cosmetica. In 2021 zien we dat de EU die belofte begint te breken. We gaan daarom een unieke samenwerking aan met Dove, PETA, Cruelty Free International en nog ruim 500 andere toonaangevende dierenbelangenorganisaties om actie te voeren tegen nieuwe dierproeven die in Europa verlangd worden. Doel is om in de hele EU een miljoen handtekeningen te verzamelen, zodat we de zaak opnieuw kunnen voorleggen van de Europese Commissie.