Salgsbetingelser

Opdateret oktober 2016

Disse salgsbetingelser bør gennemlæses grundigt. Salgsbetingelserne indeholder de vilkår, der gælder for al handel på webshoppen "The Body Shop Online Store", og som kunden derfor er bundet af. Nedenstående vilkår og betingelser ("Betingelserne") gælder for al brug af The Body Shop Online Store og for alle indkøb foretaget på The Body Shop Online Store.

Betingelserne gælder mellem kunden og B.S. Danmark A/S,Østergade 33, 3. sal, 1100 København K, CVR-nr. 58 46 68 16, momsnr. DK58466816 (herefter “The Body Shop” eller “vi” eller “os”). Eventuel korrespondance, eventuelle reklamationer eller forespørgsler vedrørende disse Betingelser eller The Body Shop Online Store bedes fremsendt til de kontaktadresser, der er anført under kontakt.Køb af The Body Shop’s produkter
Der kan bestilles varer:

- som er beskrevet og udbydes til salg i webshoppen The Body Shop Online Store
- som skal leveres i Danmark,
- som er til personligt brug, enten af kunden selv eller andre. The Body Shop forbeholder sig ret til at afvise ordrer (f.eks. hvis det antages, at en ordre er afgivet med henblik på videresalg ad distributionskanaler, der ikke er godkendt af The Body Shop).


Produkt- og prisoplysninger er anført i webshoppen The Body Shop Online Store. The Body Shop træffer enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at alle relevante produkt- og prisoplysninger på The Body Shop Online Store er korrekte og aktuelle, når de lægges ud på The Body Shop Online Store. Det er vores mål, at The Body Shop Online Store altid skal være opdateret. Det kan dog forekomme, at oplysningerne på bestillingstidspunktet ikke afspejler de faktiske forhold.

Bestilling og købsaftale:

- Når du har valgt de produkter, som du ønsker at bestille, placeres disse i indkøbskurven.
- Når du er færdig med at bestille varer, klikker du på “ordreoversigt”, hvor du kontrollerer om bestillingen er korrekt og retter eventuelle fejl.
- Nederst på ordreoversigten klikker du på “afsend bestilling” for at afgive en bindende ordre til os.
- Når du har klikket på “afsend bestilling”, modtager vi autorisation for betaling fra bank eller kreditkortselskab for det ordrebeløb, der fremgår af ordreoversigten. Beløbet trækkes ikke på din konto på dette tidspunkt, skønt rådighedsbeløbet på din konto vil blive reduceret med det autoriserede beløb. Dette er en helt normal procedure, der benyttes af bankerne. Hvis der ikke opnås autorisation, behandles ordren ikke yderligere.
- The Body Shop sender dig en e-mail som bekræftelse på din bestilling. Denne e-mail udgør dog ikke godkendelse af din ordre
- The Body Shop fremsender herefter endnu en e-mail til dig med godkendelse af ordren og bekræftelse på afsendelse af de bestilte varer (“Afsendelsesbekræftelse”).
- Endelig købsaftale for de bestilte varer indgås mellem dig og The Body Shop, når vi fremsender e-mail med Afsendelsesbekræftelse til dig, dog senest når du modtager varerne.
- Købsaftalen kan indgås på dansk.
- Købsaftalens ordlyd fremgår af vores e-mail med Afsendelsesbekræftelse. The Body Shop gemmer købsaftalen, men kunden har ikke adgang hertil efter indgåelse af aftalen.

The Body Shop kan afvise at gennemføre ordren bl.a. i følgende tilfælde:

- Hvis det bestilte produkt ikke længere lagerføres eller fremstilles.
- Hvis der ikke kan opnås autorisation for betaling af købesummen.
- Hvis kunden ikke opfylder de ovenfor anførte kriterier for at bestille varer.

Leveringsbetingelser
Leveringsbetingelserne fremgår af disse Betingelser.

Betalingsbetingelser
Du kan betale med kreditkort VISA, MasterCard og Maestro eller VISA-Dankort, samt via Klarna. Beløbet trækkes først på dit kort ved købsaftalens indgåelse.
Læs mere om Klarna her

Returnering af varer og annullering
Følgende betingelser for returnering af varer og annullering har ingen indflydelse på dine rettigheder i henhold til lovgivningen.

ANNULLERING AF ORDREN
Du er berettiget til at fortryde og annullere ordren i løbet af 14 dage efter modtagelse af varerne. Hvis du ønsker at annullere ordren, refunderer vi:

1. den fulde købesum, og
2. leveringsomkostninger for levering af varen til dig,


under forudsætning af at varerne er returneret til os i perfekt stand. Såfremt du undlader at returnere varerne, er vi berettiget til at opkræve omkostninger til afhentning af varerne hos dig.

BESKADIGEDE ELLER MANGELFULDE VARER OG FEJLAGTIG LEVERING
Du er berettiget til at (i) ombytte varerne eller (ii) modtage fuld tilbagebetaling, hvis de bestilte varer viser sig at være beskadigede eller mangelfulde ved levering, eller hvis varerne ikke stemmer overens med din bestilling.

i. Ombytning:

Ved ombytning af beskadigede eller mangelfulde varer eller fejlagtigt leverede varer sender vi gratis erstatningsvarer direkte til dig, forudsat at du først returnerer de bestilte varer til os i samme stand som ved modtagelse.

ii. Tilbagebetaling:

Ved returnering af beskadigede, mangelfulde eller fejlagtige varer tilbagebetaler vi:

a. den fulde købesum, og
b. leveringsomkostninger for levering af varen til dig,


under forudsætning af at varerne returneres til os i samme stand som ved modtagelse. Såfremt du undlader at returnere varerne, er vi berettiget til at opkræve omkostninger til afhentning af varerne hos dig.

RETURNERING AF VARER
Varer kan returneres til os ved fremsendelse til nedenstående adresse eller ved aflevering i vores butik i City 2. En oversigt med adressen findes her: klik her.

Følgende oplysninger skal medsendes ved returnering af varer:

a. En kopi af ordrebekræftelse modtaget pr. e-mail med referencenr.
b. Leveringsdokumenter med dit leveringsnr.
c. Udfyldt returneringsformular. Klik her for at hente formularen. (Kun nødvendigt hvis varer returneres pr. post.)


Returnering med post:

a. Det kan tage op til 7 dage, inden varerne når frem til os.
b. Returvarer behandles i løbet af 5 arbejdsdage efter modtagelse (lørdag medregnes ikke).
c. Der skal træffes rimelige forholdsregler ved pakning af returvarer, som fremsendes pr. post, således at varerne ikke beskadiges under transport.
d. Postkvittering bør opbevares, indtil tilbagebetaling eller erstatningsvarer er modtaget.

STAY IN TOUCH
Vi vil meget gerne holde dig løbende orienteret alle vores nye spændende produkter, kampagner og fremstød. Gå ind på www.thebodyshop.com/da-dk/ oog klik på ‘register’, hvis du ønsker at modtage nyheder fra os.

KONTAKTOPLYSNINGER

E-mail: kundeservice.dk@thebodyshop.com
Tlf: 80 88 17 39

Postadresse:

The Body Shop City 2, butik 255
2630 Tåstrup
Mrk.: Returneringer

FORTRYDELSESRET

De kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17.

Fortrydelsesfristen
Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har fået varen eller den første levering i hænde.

De har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den købte vare. For-trydelsesfristen løber ikke, før De har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, De har modtaget varen.

Hvis De f.eks. modtager det købte mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har De frist til og med mandag den 15. Har De først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har De frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan De vente til den følgende hverdag.

Hvordan fortryder De?
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal De tilbagesende eller tilbagegive det modtagne til sælger. Det er tilstrækkeligt, at De inden fristens udløb har over-givet det modtagne til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til sælger. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. gemme kvitteringen for, at De har overgi¬vet varen til postvæsenet mv. med henblik på forsendelse.

Medmindre andet er aftalt, skal De selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varens tilbagesendelse. Har sælgeren i henhold til aftalen leveret en erstatningsvare, fordi den pågældende vare som helhed ikke kunne leveres, påhviler omkostningerne ved tilbagesendelsen dog sælgeren.

Sælgerens navn og adresse, hvortil varen skal tilbagesendes:

Navn: B.S. DANMARK A/S.

Adresse: Østergade 33, 3, 1100 København K, Danmark.

De kan også fortryde aftalen ved at undlade at modtage varen eller undlade at hente den på posthuset mv.

Betingelser for at fortryde aftalen
Det er som hovedregel en betingelse, at De kan tilbagegive varen i væsentlig samme stand og mængde, som da De modtog den.


Generelle bestemmelser


The Body Shop forbeholder sig ret til:

At ændre eller lukke The Body Shop Online Store (eller dele deraf), midlertidigt eller permanent, uden yderligere meddelelse. The Body Shop hæfter ikke overfor dig eller nogen tredjepart for ændringer eller lukning.
At ændre Betingelserne og/eller leveringsbetingelserne på et hvilket som helst tidspunkt. I sådanne tilfælde vil fortsat brug af The Body Shop Online Store (eller dele deraf) fra din side betragtes som accept fra din side af de gennemførte ændringer. Det er dit ansvar regelmæssigt at tjekke, om betingelserne er blevet ændret. Såfremt du ikke kan godkende en ændring af Betingelserne, skal du straks ophøre med at bruge The Body Shop Online Store.
Såfremt The Body Shop foretager ændringer af disse Betingelser, gennemføres dine bestillinger i henhold til de Betingelser, der er gældende på datoen for din ordreafgivelse. De gældende betingelser kan rekvireres pr. e-mail: kundeservice.dk@thebodyshop.com.

Generelle vilkår


Hvis en bestemmelse i disse Betingelser helt eller delvist viser sig at være ugyldig eller ulovlig, betragtes denne bestemmelse som udgået fra Betingelserne, uden at dette har indflydelse på Betingelsernes øvrige bestemmelser.

Købsaftalen er underlagt dansk ret. FN's konvention om aftaler om internationale køb (CISG) finder ikke anvendelse. Hvis du er handelsdrivende, en juridisk enhed eller tilsvarende og etableret i henhold til offentlig ret, vil København, Danmark, være værneting for eventuelle tvister, der måtte opstå på grundlag af købsaftale. Det samme gælder, hvis du flytter din hjemstedsadresse eller bopælsadresse udenlands efter indgåelse af købsaftalen.