Love Your Body™ Club Vilkår og Betingelser Danmark

Velkommen til LOVE YOUR BODY™ CLUB, The Body Shops loyalitetsprogram (“Program”). Dit medlemskab (“Medlemskab”) af Programmet er underlagt følgende vilkår og betingelser. Din eventuelle deltagelse i Programmet betragtes som en accept af disse vilkår. I disse vilkår henviser “The Body Shop” til BS DANMARK AS, et helejet datterselskab af The Body Shop International Limited, der driver virksomhed i Danmark (“Landet”) som “The Body Shop”, der administrerer Programmet i Landet.

1. Medlemskab

Dit Medlemskab af Programmet er (a) gratis, (b) tildelt efter The Body Shops skøn, (c) betinget af vellykket tilmelding og registrering som beskrevet i pkt. 2 (“Tilmelding”), (d) af ubegrænset varighed i henhold til pkt. 11 og (e) betinget af, at du oplyser os om dit fulde navn og fødselsdag. For at kunne ansøge om Medlemskab skal du være bosiddende i Danmark og være fyldt seksten (16) år. Du har kun ret til ét Medlemskab. The Body Shop har ret til at afvise, annullere eller slå flere Medlemskaber sammen. Medlemskabet er kun til personligt brug og målrettet forbrugere. Medlemskabet kan ikke benyttes til forretningsmæssige formål.

2. Tilmelding

I henhold til vores Privacy Statement (erklæring om persondatabehandling), der er opsummeret i pkt. 10, opfordres du til at tilmelde dig i en af vores deltagende forretninger eller online ved at registrere dit navn, e-mail og postadresse og/eller andre relevante kontaktoplysninger (tilsammen benævnt “Data”). Dine Data sammen med eventuelle relevante transaktionsoplysninger og oplysninger om optjente eller anvendte Point udgør sammen din loyalitetskonto hos os (“Konto”). Som led i din Tilmelding udsteder vi et gratis Medlemskort (“Kort”), der indeholder et unikt nummer. Kortet kan have forskellige former, f.eks. et almindeligt plastikkort eller en virtuel (elektronisk) konto. Kortet er knyttet til din Konto og forbliver til enhver tid The Body Shops ejendom. Du kan administrere dit Medlemskab via www.thebodyshop.dk (“Websiden”). Du skal holde The Body Shop informeret om eventuelle ændringer. The Body Shop er ikke ansvarlig for tab af Point, Rewards eller Bonuschecks som følge af forældede data.

3. Benyttelse

Du kan bruge dit Kort, når du handler i deltagende The Body Shop detailforretninger i Landet og når du handler i The Body Shop Online Store. Kortet kan ikke benyttes som kreditkort, debitkort eller checkkort. Kortet må ikke overdrages og er alene til personligt brug og forbrugerformål. Kortet kan ikke benyttes i forretningsmæssige transaktioner eller omveksles til kontanter. Du skal opgive dit Kortnummer for at opnå point, når du foretager køb i The Body Shop Online Store.

4. Rewards

(a) For hver kr. 1 du bruger i The Body Shop i forbindelse med dit Medlemsskab (med undtagelse af kampagneprodukter og/eller gavekort), optjener du 1 loyalitetspoint (“Point”), der registreres på din Konto. (b) For hver optjente 500 Point, modtager du en bonuscheck på 50 kr., inden for 48 timer. (d) Bonuschecks er gyldige i tre (3) måneder efter optjeningstidspunktet. Point har ikke nogen værdi før de omveksles til en bonuscheck. Bonuschecks kan annulleres, hvis The Body Shop fastslår, at Point er optjent i strid med disse vilkår og betingelser. (e) Inden din fødselsdag modtager du 500 Point på din konto. Disse Point omveksles til en bonuscheck på 50 kr. inden for 48 timer. Bonuschecks i anledning af din fødselsdag udløber en (1) måned efter optjeningstidspunktet.

5. Point

Point (a) optjenes ved brug af Kortet i henhold til pkt. 3, (b) bruges (og fratrækkes saldoen på Kontoen), når en Reward krediteres din Konto i henhold til pkt. 4. Point har først værdi, når de konverteres til en Reward i henhold til pkt. 4 og når denne Reward efterfølgende konverteres til en Bonuscheck i henhold til pkt. 7. Efter den aktuelle konverteringsværdi svarer ti point til kr. 1 (du kan maksimalt optjene 100.000 Point pr. år)

6. Udløb og Annullering af Point

Point udløber, hvis et af følgende vilkår gør sig gældende: (i) Pointene er ikke blevet brugt senest 12 måneder efter dit seneste køb (sammen med dit Kort) i en deltagende The Body Shop detailforretning i Landet eller dit seneste køb (sammen med dit Kort) i The Body Shop Online Store, ELLER (ii) du slet ikke har benyttet dit Kort (til at optjene flere Point) inden for den nævnte tolv (12) måneders periode. The Body Shop har til enhver tid ret til at fratrække Point, hvis du returnerer produkter og får købsprisen refunderet helt eller delvist. Dette gælder også, hvis du bytter produkter, medmindre der byttes til produkter med en tilsvarende Pointværdi. Point tildelt i forbindelse med en transaktion kan annulleres, hvis The Body Shop fastslår, at Pointene er opnået i strid med disse vilkår og betingelser eller er tildelt ved en fejl.

7. Bonuscheck

BONUSCHECK (a) kan ikke overdrages, (b) indeholder et unikt nummer og kan efter dit valg downloades fra vores hjemmeside (du kan dog nøjes med at notere det unikke nummer) eller downloades med henblik på omgående indløsning af Point i en forretning, (c) kan indløses i overensstemmelse med pkt. 8, (d) udløber tre (3) måneder efter optjeningen, (e) kan ikke købes, sælges eller handles. Allerede udstedte Bonuschecks kan annulleres, hvis The Body Shop fastslår, at de pågældende Point er opnået i strid med disse vilkår og betingelser eller er tildelt ved en fejl.

8. Indløsning of Bonuscheck

Du kan bruge Bonuschecks til køb af The Body Shop produkter eller tilbehør i henhold til dette punkt (“Indløsning”). Du kan maksimalt indløse ti (10) Bonuschecks ved én transaktion (a) alene i deltagende The Body Shop detailforretninger i Landet og ved køb i The Body Shop Online Store, (b) forudsat at værdien af købet ved indløsning overstiger Bonuscheckens nominelle værdi. Medmindre andet udtrykkeligt er anført af The Body Shop, kan en bonuscheck ikke benyttes i forbindelse med andre rabatter eller tilbud.

9. Tildeling af Rewards

I stedet for at bruge dine Rewards til at modtage ent Bonuscheck, kan du vælge at donere dine Rewards (via The Body Shop) til et velgørende formål efter dit valg (du kan vælge mellem to eller tre velgørende organisationer udvalgt af The Body Shop). Disse organisationer er i det følgende benævnt "Velgørende Institutioner". The Body Shop akkumulerer alle Rewards doneret af medlemmer af Programmet i Landet til de udvalgte Velgørende Institutioner og overfører herefter et beløb på kr. 50 eller - hvis The Body Shop ønsker det - med hyppigere mellemrum som aftalt med den pågældende Velgørende Institution.

10. Persondatabehandling

Vi bruger dine Data og andre personlige oplysninger fra din Konto til at administrere dit Medlemskab og til salgs- og markedsføringsformål. Vi behandler dine Data sikkert og videregiver dem kun inden for The Body Shop-koncernen (The Body Shop International Limited og datterselskaber) eller til vores franchisetagere samt visse kontrahenter (der optræder på vores vegne og i henhold til vores instruktioner underlagt behørige sikkerhedsforanstaltninger) i hele verden (herunder i lande, der måske ikke giver samme beskyttelsesniveau for persondata som i dit land). Vi videregiver aldrig dine Data til uautoriserede tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke. Uafhængigt af dit Medlemskab og forudsat at du specifikt har tilvalgt dette ved at afkrydse det relevante felt på tilmeldingssiden på Websiden, eller hvis du har accepteret dette i forbindelse med tilmelding i en forretning, benytter vi også dine kontaktoplysninger til at sende dig markedsføringsmeddelelser og holde dig opdateret om vores produkter, reklamekampagner og særlige tilbud. Du kan til enhver tid afmelde at modtage sådanne markedsføringsmeddelelser ved at følge instruktionerne i vores Privatlivspolitik eller i markedsføringsmeddelelserne. Du har i overensstemmelse med gældende lovgivning ret til at få adgang til dine Data, at få eventuelle ukorrekt Data berigtiget og til enhver tid og uden vederlag at modsætte dig behandling af dine Data til direkte markedsføringsformål. Hvis du vil vide mere om vores privatlivspolitik, kan du finde den på https://www.thebodyshop.com/da-dk/.

11. Ophør, Ændringer Og/Eller Sletning Fra Programmet

The Body Shop forbeholder sig ret til (a) at bringe Programmet til ophør uden varsel, (b) at opsige eller suspendere dit Medlemskab, inddrage eller annullere dit Kort eller annullere eller indefryse Point eller Bonuschecks uden varsel og med rimelig grund (f.eks. ved mistanke om misbrug eller svigagtig brug eller i tilfælde af misligholdelse af disse vilkår og betingelser), eller gøre dette uden angivelse af grund med ti (10) dages varsel, (c) at opsige dit Medlemskab, hvis du ikke har opnået point i en periode på 12 måneder, (d) at ændre disse vilkår og betingelser, herunder værdien af Point eller Bonuschecken med ti (10) dages varsel til den e-mail-adresse, som vi har registreret på din Konto, eller ved at opslå meddelelsen på Websiden, som vi opfordrer dig til at besøge med jævne mellemrum for at holde dig opdateret om eventuelle ændringer. Du kan til enhver tid opsige dit Medlemskab med eller uden angivelse af årsag ved meddelelse pr. e-mail til Kundeservice.dk@thebodyshop.com. Ved opsigelse af Medlemskab uanset årsag (i) skal du returnere Kortet til en deltagende The Body Shop forretning i Landet, og (ii) vil din Konto blive lukket. The Body Shop forbeholder sig ret til uden varsel at introducere yderligere rewards og fordele til medlemmer af programmet, der opfylder visse kriterier for forskellige loyalitetsniveauer.