Black Lives Matter

I 2020 viste grusomme uretfærdigheder os, hvor udbredt racisme er og det satte gang i ekstremt vigtige og ubehagelige samtaler over hele verden og også hos The Body Shop. Vi er ikke, der hvor vi gerne vil være, og det står helt klart, at nu skal det være nok. Der er behov for forandring i verden, og forandringer er også nødvendige for The Body Shop.

Vi har et ansvar for at sikre, at vi bliver den retfærdige og mangfoldige virksomhed, vi skal være.

For virkelig at forstå, hvad det betyder at være en antiracistisk virksomhed, har vores første prioritet den seneste tid været at lytte til og ledes af vores kolleger fra etniske minoritetsgrupper.

Det er vigtigt, at vores kunder og medarbejdere kan holde os ansvarlige. Vi har derfor udarbejdet en plan med forskellig tiltag for at sikre, at vi bliver mere inkluderende og antiracistisk som virksomhed.

Under den kommende tid fokuserer vi på følgende tiltag:

1. Lytteprojektet - Listening Project

Det er vigtigt for os at forstå hvilke tanker og følelser vores medarbejdere har omkring mangfoldighed på vores arbejdsplads. Vi har derfor skabt et forum hvor samtlige medarbejdere globalt kan dele deres meninger og tanker, så vi bedre kan forstå og lære fra dderes erfaringer, oplevelser og udfordringer. Vi ved af erfaring at når vores medarbejdere bygger interne netværk og lader sine stemmer blive hørte så skabes de bedste forudsætniner for forandring.

2. Ledes af kolleger

Som fortsættelse på vores Lytteprojektet skabes en intern styregruppe med kolleger med mørk hudfarve og kolleger som repræsenterer etniske minoritetsgrupper. Sammen med vores People-afdeling (HR) vil de ledes forandringsarbejdet. Gruppen vil være klar i slutningen af juli 2020 og vil være i direkte dialog med vores globale CEO, hvis opgave bliver at sikre at der findes dedikerede ansvarlige for ligestilling og mangfoldighedsarbejdet på alle markeder hvor virksomheden er tilstede.

3. Ligestillignsråd - Equality Board

Samtidigt med at vi har en åben dialog som alle The Body Shop ansatte kan deltage i, vil vi gøre mere for at drive forandringer lokalt. Danmark og Sverige, som indenfor The Body Shop er søstermarkeder, opretter derfor et eget Ligestillingsråd for at lytte til og ledes af kolleger i vores butikker, så vi kan gå videre med konkrete tiltag som er nødvendige for at vi forbedre os.

4. Fokus på uddannelse for at bekæmpe racisme

Vi byder fortalere og eksperter indenfor antiracisme ind til fordrag og sætter stort fokus på uddannelse om, hvordan vores teams og vi som samfund kan bekæmpe racisme.Formålet er at udfordre vores måde at tænke på og hæve niveauet af viden for alle i alle dele af virksomheden. Sammen med vores søsterselskaber Aesop, Avon og Natura udvikler vi også nye uddannelsesprogrammer for inkludering og ligestillingsarbejde, der blandt andet vil fokusere på at fremhæve ubevidste racistiske strukturer.

5. Re-lansere vores frivillige arbejdsdag

Alle ansatte hos The Body Shop har årligt et antal frivillige arbejdsdage, som er en del af ansættlesen uanset hvilken stilling, som den ansatte kan bruge på frivilligt arbejde ved en valgfri organisation. Vi ser nu på hvordan vi kan bruge disse dage så alle kolleger kan bruge sin stemme som aktivister og på den måde være med til at skabe forandring og indflydelse.

6. Intern granskning

Vores hovedkontor i England har påbegyndt en revidering af hvordan vi arbejder internt – for eksempel hvordan sammaensætningen af vores ledelsesgruppe ser ud i dag, hvordan vi rekrutterer og lever op til vores interne politikker. Formålet er at synligegøre hvilke forhindringer som ansatte oplever når de starter og udvikles under deres karriere hos The Body Shop. Revideringen vil stå på yderligere et par måneder. Resultatet og en anbefaling til en handlingsplan deles med den ovennævnte styregruppe og vores globale ledelsesgruppe i oktober 2020.

7. Indsamling af oplysninger

Virksomheder opfordres nu til at dele informationer om hvordan virksomhedens manfoldighed ser ud, og det er noget som vi hos The Body Shop burde have gjort tidligere. Desværre har vi ikke oplsysninger om etnicitet hos alle vores medarbejdere verden over. Det skyldes, at det på mange af vores markeder, ikke er tilladt at kræve og indsamle disse oplsyninger af og om vores medarbejdere. Vi arbejder nu på at finde en løsning for hvordan vi kan indsamle information og virksomhedens magfoldighed på en måde som vores ansatte er bekvemme med og som er lovligt.

Vi ved, at disse tiltag ikke er nok, og vi vil løbende opdatere denne side med yderligere information om nye tiltage og opdatering på vores tiltag.