Green header with girl illustrationGreen banner with girl illustration

VI HYLDER FRIVILLIGE ILDSJÆLE

Denne jul fejrer vi den ultimative form for uselvisk kærlighed og omsorg, som tusindvis af frivillige og ubetalte omsorgspersoner giver til andre hver dag, over hele verden. I Danmark fortsætter vi kampen mod mænds vold mod kvinder sammen med LOKK, Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, hvor medarbejderne og de mere end 1.500 frivillige gør en livsvigtig forskel.

VI FORTSÆTTER KAMPEN MOD MÆNDS VOLD MOD KVINDER

Det er veldokumenteret, at særligt kvinder i forhold til mænd er i øget risiko for at blive udsat for vold af en partner, eks-partner eller en anden nær relation. Undersøgelser viser, at kvinder er i højere risiko end mænd for at blive udsat for grov og mere gentagen vold, seksualiseret vold og i sidste ende er i risiko for at blive dræbt af en partner/eks-partner.

The Body Shop og LOKK indledte samarbejdet i foråret 2020 som en modreaktion på den øgede vold mod kvinder og piger, der blev rapporteret både globalt og lokalt som et resultat af selvisolering og lockdown under COVID-19, og som FN har kaldt en skyggepandemi.

Volunteer image

LOKKs medlemmer har ca. 1.500 frivillige, som yder en stor indsats rundt omkring på landets krisecentre. En af de frivillige er Lene, som i november 2020 modtog årets Fantastiske Frivillige-pris. Lene er frivillig på et krisecenter og tog under forårets corona-nedlukning ene kvinde 49 nattvagter i streg.

Ved prisoverrækkelsen sagde Lene:

“Jeg kunne simpelthen ikke rumme, at kvinderne og deres børn på krisecenteret skulle være alene om natten. Er man på et krisecenter, er man ekstremt sårbar, og der er brug for trygge rammer for at man kan komme videre. Det var vigtigt for mig, at der også var trygt om natten, og derfor var det naturligt for mig at tage nattevagterne under nedlukningen”

Kamilla photograph

Hos LOKK understreger direktør Kamilla Bjørn Drøidal vigtigheden af en national handlingsplan fremadrettet:

”Vold mod kvinder og børn er et strukturelt samfundsproblem. Det kræver en solid og koordineret indsats, og ikke mindst at vi fjerner tabuet og udbreder viden om vold; både overfor den enkelte kvinde, hendes familie og omgangskreds, på arbejdspladsen, overfor fagpersoner, på politisk niveau og i samfundet som helhed.”

”Kønnet vold vurderes at koste EU 366 milliarder euro om året. Det viser en ny beregning fra The European Institute for Gender Equality (EIGE) - Vold mod kvinder udgør 79 % af dette beløb. Arbejdet for vedtagelse af en national handlingsplan til håndtering og forebyggelse af vold i nære relationer og partnerdrab, på tværs af kommuner, sektorer og myndigheder, skal prioriteres, og den skal udarbejdes med inddragelse af alle relevante aktører på voldsområdet. En handlingsplan, som skal have fokus på både de voldsudsatte, deres børn samt voldsudøveren.”

Photo credit: Stine Heilmann

LOKK logo

Nu fortsætter vi kampen ved at sætte fokus på og italesætte problemet, engagere vores kunder og samfundet i kvindekrisecentrenes livsvigtige arbejde, og ved at donere mindst 100.000 kr. til LOKK.

Illustration of girl with child

VORES LØFTE TIL FRIVILLIGE OMSORGSPERSONER

Det er ikke kun i Danmark, at ubetalte omsorgspersoner har brug for støtte og anerkendelse – det samme har tusindvis af omsorgspersoner og frivillige over hele verden.

Ifølge Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), er flere end 1 ud af 10 voksne involveret i ubetalt omsorgsarbejde.

Denne jul hylder vi alle dem, som bruger deres tid og energi på at passe på andre året rundt. Og derfor spreder vores gaver ikke kun glæde blandt dem, du holder af. Når du køber dem, hjælper du os nemlig også med at donere minimum 500.000 GBP til organisationer rundt om i verden, som støtter ubetalte omsorgspersoner og frivillige.