Be seen. Be heard

Fulde af potentiale, afskåret fra magten. Læs hvorfor vi lancerer en global kampagne for at løfte unge stemmer i den offentlige debat.

Social uretfærdighed, klimakrise, mangelnde ligestilling, uenighed, fordomme og frygt.

Når verden bliver mere og mere splittet og kløfterne mellem generationer og rig og fattig øger, behøver vi mere end nogensinde at skabe positiv og holdbar forandringer, for at vi kan genopbygge og rejse os sammen.

Hos The Body Shop har vi kæmpet for positiv forandring og imod uretfærdighed siden 1976. At hæve stemmen og stå op for det vi tror på ligger i vores DNA.

Se denne korte film og lær mere om hvorfor de kommende 40 års forandringer er alt afgørende og hvorfor det aldrig har været vigtigere for at blive set og hørt.

HVAD ER PROBLEMET?

I følge FN’s beregninger findes der 1,2 milliarder mennesker i alderen 15 til 24 år i verden. Det betyder at en ud af seks personer på jorden er en ung voksen. Resultatet af de beslutninger som i dag træffes om vores fælles verden skal arves af dem. Så hvor i de politiske beslutninger findes de unge voksne? Desværre er billedet af de politiske maghavere meget grå. Der er en stor generationskløft mellem dem som har magten og træffe beslutninger og dem som ikke har mulighed for at påvirke. Bare 2,8 % af verdens parlementarikere er under 30 år.

Det står klart at hvis vi fortsætter med at forsøge at løse problemer med samme gamle løsninger, bliver vi ved med at begå de samme fejl. De unge har friske øjne, er innovative og deres fremtid står på spil, alligevel inviteres de ikke til at sidde med ved forhandlingsbordet. Vi undrer os over hvorfor?

Unge mennesker over hele verden, inklusive millioner under 18 år, anses for at være modne nok til at have voksenansvar. De kan melde sig til militæret, tage sig af pårørende og sidde i fængsel, men samtidigt nægtes de stemmeret i de fleste lande. For os føles det ikke rigtigt.

BE SEEN BE HEARD LOGO

UNGE ER EN DEL AVF LØSNINGEN

Vi har aldrig været kyniske med hensyn til det menneskets potentiale. Som vores grundlægger Dame Anita Roddick engang sagde, "kynisme er det, der ses som indsigt, når modet mangler." Vi tror på, at alle unge har det fulde potentiale, men lige nu har de ingen magt.

Verdens fremtid kan ikke overlades til en flok bureaukrater i flotte jakkesæt. Unge mennesker er kreative, åbne og fulde af de rigtige spørgsmål. Vi ved, at de har fantasien, energien og modet til at stå op for det rigtige. De er politisk aktive og demonstrerer igen og igen, at de er parate til at stå op for samfundet, vores planet og vores fremtid.

Så hvorfor fortsætter vi med at undervurdere dem? Der har aldrig før været et mere afgørende tidspunkt for dem at have en stemme. Vi vil kæmpe hårdt for at de bliver hørt og for at deres stemme skal regnes der hvor beslutningerne tages.

HVAD GØR VI?

Vi har altid søgt forandring hvor andre varemærker så risici, også uden for skønhedsindustrien. Vi er ikke bange for at udfordre status quo og finde de rigtige løsninger. Dette er ikke vores første kamp.

Vi lancerer en global kampagne for at styrke unges stemme i det offentlige liv.

FN's generalsekretær har udpeget, som en af organisationens højeste prioriteter, at arbejde med og for unge mennesker. Vi arbejder sammen med generalsekretærens sendebud for unge. De er globale fortalere for at sikre unges menneskers behov og rettigheder rundt om i verden.

HVORDAN SKAL DET SKE?

Når The Body Shop drives en aktivistisk kampagne, har vi altid tydeligt fokus.

I hvert land, hvor vi eksistere, vil vi føre en kampagne for at nedbryde barrierer, der forhindrer unge i at deltage i beslutningstagningen, der påvirker os alle. For langsigtede og systematiske forandringer ønsker vi at ændre lovgivningen eller politikkerne i så mange lande som muligt.

Den type politik eller lovgivning, vi ønsker at presse på for ændringer af omfatter (men er ikke begrænset til):

  • Sænke valgretsalderen til 16 år på lokalt, regionalt og nationalt niveau.

  • Nedbryde juridiske og politiske barrierer, der direkte eller indirekte forhindrer unge i at stille op til ledende positioner.

  • Etablere formelt anerkendte ungdomsorganer med direkte relation til nationale lovgivende forsamlinger.

  • Fremme formel ungdomsinvolvering i udviklingen af nationale politikker, såsom klimaindsatser, post-Covid genetablerings planer og fredsskabende initiativer.

Vi vil også støtte programmer, der udvikler unges kompetencer, så de kan blive morgendagens ledere. Alt kampagnearbejde på nationalt plan vil foregår i samarbejde med lokale organisationer, ofte ledet af unge mennesker, der deler fælles værdier, og som har ekspertise i at øge unges deltagelse i deres land.

Vi ved alle, at forandring starter indefra. Vi har oprettet et Youth Collective hos The Body Shop for at styrke de unges stemmer indenfor for vores virksomhed og vejlede dem i deres egne beslutninger. Denne gruppe vil agere som en rådgivende indstans når vi tilrettelægger vores kampagner rundt i verden.

Du kan læse mere om vores filosofi og vores kampagne her.

Til at begynde med vil vi sige, at vi ser dig. Vi hører dig. Så lad os komme i gang.

Anita protesting against animal testing

BLIV INFORMERET. BLIV OPRØRT. BLIV INSPIRERET.

Vi arbejder tæt sammen med eksperter for at planlægge alle vores kampagner, og synes du skal fortsætte med at læse mere om dette emne, så her kommer en liste med kilder.

For at lære mere om fakta og tallene bag unges deltagende i den parlamentariske verden, kan du læse denne rapport fra Den Interparlamentariske Union (IPU). Er du ikke til rapporter kan du få et overblik med denne infografik, som indeholder samme information, men i et komprimeret of let overskueligt format.

Udforsk FN’s strategi for Ung 2030 genom at besøge denne kundskabsportal. Her kan du finde værdifulde redskaber og kilder til støtte for Ung 2030, ligesom det er sporet globalt udvikling år for år.

Vil du vide mere om ungdomspolitik i dit land? Disse praktiske fakta sider fra YouthPolicy.org hjælper dig.

Læs litteraturgranskning fra Den Europæiske Kommission og Europarådet for at få et overblik over unges politiske deltagelse i Europa.

Denne policy om unges deltagelse og inkludering i institutioner fra Det Europæiske ungdomsforum (European Youth Forum - EYF) kan hjælpe dig med at lobbye lokalt for ungdomsinkludering.

Dette fra FN’s generalsekretærs sendebud for unge (OSGEY) og Den Interparlamentariske Union (IPU) giver dig masser af information om hvordan deltagelse i forhold til køn.

Du kan læse dette fra First ASEAN Youth Development Index som giver information om ungdomsudvikling i sydøst asien (se afsnit 4: Deltagelse og engagemangt (Participation and Engagement).

Eller hvorfor ikke ASEAN-netværket for ungdomsrepræsentanter (The ASEAN Youth Advocates Network) her?

Studien African Youth Leaders er et internationalt forskningsprojekt, som vil udvikle en bevægelse inden for lederskab for unge og de ledder altid efter unge mennesker som vil engagere sig.

Vil du læse mere om hvordan det ser ud i Danmark og hvad der gæres for at inkludere unge mere i vores demokrati kan du læse mere om Dansk Ungdoms Fællesråds arbejde her.