RE-WILD THE WORLD

TREES ARE FOR LIFE NOT JUST CHRISTMAS*

Derfor hjælper hvert køb hos os nu til jul med at beskytte og genplante over 10 millioner kvadratmeter skov i England og Armenien som en del af vores World Bio-Bridges Mission.**

DERFOR BYGGER VI BRO MED NATUREN

*0,15 DKK fra hver transaktion hos os i november og december bliver doneret til vores partnere, Woodland Trust og World Land Trust, til deling for at finansiere beskyttelsen og genoprettelsen af mindst 10 millioner kvadratmeter naturområde i Wye Valley og Forest of Dean i Storbritannien samt Caucasus Wildlife Refuge i Ararat-provisen i Armenien. For at sikre at vi når dette mål, har The Body Shop forpligtet sig til at donere mindst 100.000 pund til World Land Trust og 150.000 pund til Woodland Trust uanset det samlede beløb, som indsamles fra kundetransaktioner.

VORES MISSION I ENGLAND***

I forbindelse med samarbejdet med vores nye partnere Woodland Trust giver vi mindst 150.000 pund for at hjælpe med at bygge flere små bio-broer i Forest of Dean og Wye Valley, et gammelt skovområde på grænsen mellem England og Wales. Hvis der ikke bliver gjort en indsats, vil dyrelivet her blive stadig mere isoleret og begrænset til små lommer af usammenhængende skovområde. Dette projekt har også mulighed for at gavne en af Storbritanniens mest sjældne pattedyr, skovmåren. Der er planer om en reintroduktion af denne ikoniske art i nærmeste fremtid.

VORES MISSION I ARMENIEN

I forbindelse med samarbejdet med World Land Trust giver vi mindst 100.000 pund som støtte til beskyttelsen af Caucasus Wildlife Refuge, et naturreservat, som ligger i et område med høj biodiversitet i Ararat-provinsen i Armenien.
Naturreservatet, som er oprettet ved at lease land fra omkringliggende lokalsamfund, beskytter vigtige levesteder for nogle af Armeniens mest truede arter, herunder den europæiske los og den persiske leopard. Projektet gavner udviklingen af lokalsamfundene såvel som bevarelsen af biodiversitet.

HVAD ER VORES MISSION I KIRGISISTAN?

Sammen med Fauna & Flora International (FFI) har vi et mål om at plante ca. 10.000 træer i de vilde frugt- og nøddeskove. Skovene hjælper med at give sikkerhed til vigtige fuglearter, som f.eks. den egyptiske grib. Projektet engagerer også hundredevis af lokale, som bor i området, inden for skovsundhed og forbedring af bæredygtig skovhøst.

HVAD ER VORES MISSION I QUEENSLAND?

Sammen med Queensland Koala Crusaders har vi et mål om at plante 12.000 træer og genskabe 30 hektar ryddet land i Queensland i Australien. Dette projekt hjælper med at standse tab af levesteder i dette område, som er anerkendt som en biosfærereserve. Når denne tidligere tømmerplantage bliver genskabt og genforbundet vil det hjælpe koalapopulationen med atter at trives.
*Slogan 'Trees are for life, not just for Christmas' used with kind permission of Dogs Trust.

**8th November 2018 - 7th January 2019: Greece, Russia, Malta, Italy, Spain, Bulgaria and Cyprus
1st November 2018 - 31st December 2018: all other participating countries.

***The Woodland Trust is a charity registered in England and Wales (No. 294344) and in Scotland (No. SC038885). World Land Trust is a charity registered in England and Wales (No. 1001291).