RE-WILD THE WORLD

Hjælp os med at beskytte og genplante over 10 millioner kvadratmeter skov over hele verden som en del af vores World Bio-Bridges Mission.

HVAD ER EN BIO-BRO?

”Bio-broer” er genetablerede naturkorridorer i belastede naturområder, som hjælper truede arter med at finde hinanden, parre sig og trives igen. Vi har bygget bio-broer for at hjælpe vilde dyr gennem naturbeskyttelse. Vi forpligter os til at give 500.000 pund til World Land Trust og WCS Rwanda til støtte for vores World Bio-Bridges Mission. Hver gang du handler hos os, støtter du vores mission.

NYE BIO-BROER, SOM VI FINANSIERER I 2019

Foruden vores oprindelige bio-bro i Vietnam støtter vi tre nye bio-broer i Indien, Ecuador og Rwanda. Dine køb hjælper os med at nå vores bidrag på 500.000 pund til beskyttelse af dyreliv.
Disse naturkorridorer forbinder skovområder for at hjælpe truede arter med at finde hinanden, parre sig og trives, og det betyder, at vi beskytter 10 millioner kvadratmeter levesteder rundt om i verden.

WESTERN GHATS-BJERGKÆDEN I INDIEN

Sammen med vores partnere i World Land Trust og AERF indsamler vi 100.000 pund for at hjælpe World Land Trust med at beskytte Western Ghats i Indien til gavn for truede arter såsom den rustplettede kat. World Land Trust (WLT) beskytter verdens biologisk vigtigste og mest truede levesteder.

NANGARITZA I ECUADOR

Vi har indgået et partnerskab med WLT og Natural Culture Ecuador for at hjælpe med at bygge bio-broer i Nangaritza Reserve. Vores mål er at indsamle 150.000 pund, som skal hjælpe med at danne en korridor, der forbinder Andesbjergene og Amazonas, og dermed beskytte truede dyrearter som brillebjørnen, så de kan finde hinanden, parre sig og trives.

NYUNGWE I RWANDA

Ved at indgå et partnerskab med WCS kan vi hjælpe truede dyr som den østafrikanske chimpanse i Nygungwe, Rwanda. Vores mål er at indsamle 150.000 pund, som skal forbinde Nyungwe National Park til Cyamundogo-reservatet for at give flere dyr mulighed for at leve frit i deres naturlige omgivelser.

KHE NUOC TRONG-SKOVEN I VIETNAM

Det er vigtigt for os at hjælpe dyr som douc langur-aben Reggie, hvilket er årsagen til, at vi fortsat samarbejder med WLT og Viet Nature. Ved at indsamle 100.000 pund kan vi bygge bio-broer i Khe Nuoc Trong-skoven i Vietnam og hjælpe truede dyr med at trives.

HVILKE BIO-BROER FINANSIEREDE VI MED HVERT KØB TIL JUL?

*1,8 pence fra hver transaktion hos os i november og december blev doneret til vores partnere Woodland Trust og World Land Trust. Pengene blev delt for at finansiere beskyttelsen og genoprettelsen af mindst 10 millioner kvadratmeter naturområde i Wye Valley og Forest of Dean i Storbritannien samt Caucasus Wildlife Refuge i Ararat-provisen i Armenien.
Vi forpligtede os til at donere mindst 100.000 pund til World Land Trust og 150.000 pund til Woodland Trust uanset det samlede beløb, som blev indsamlet fra kundetransaktioner.

VORES MISSION I ENGLAND

I forbindelse med samarbejdet med Woodland Trust donerede vi 159.082,50 pund for at hjælpe med at bygge flere små bio-broer i Forest of Dean og Wye Valley, et gammelt skovområde på grænsen mellem England og Wales. Hvis der ikke blev gjort en indsats, ville dyrelivet her blive stadig mere isoleret og begrænset til små lommer af usammenhængende skovområde. Dette projekt har også mulighed for at gavne et af Storbritanniens mest sjældne pattedyr, skovmåren, og der er planer om en reintroduktion af denne ikoniske art i nærmeste fremtid.

VORES MISSION I ARMENIEN

I forbindelse med samarbejdet med World Land Trust gav vi 109.082,50 pund som støtte til beskyttelsen af Caucasus Wildlife Refuge, et naturreservat, som ligger i et område med høj biodiversitet i Ararat-provinsen i Armenien.

Naturreservatet, som er oprettet ved at lease land fra omkringliggende lokalsamfund, beskytter vigtige levesteder for nogle af Armeniens mest truede arter, herunder den europæiske los og den persiske leopard. Projektet var til gavn for udviklingen af lokalsamfundene såvel som bevarelsen af biodiversitet.

HVILKE BIO-BROER FINANSIEREDE VI MED VORES LIMITED EDITION HEMP & BRITISH ROSE HAND CREAM?

For hvert køb af vores Limited Edition Hemp & British Rose Hand Cream donerede vi 1 pund til at hjælpe med at genplante naturområder rundt om i verden gennem vores World Bio-Bridges Mission. Vi ønskede at støtte organisationer såsom vores nye partnere Fauna & Flora International (FFI) og Queensland Koala Crusaders.

VORES MISSION I KIRGISISTAN

I samarbejde med Fauna & Flora International (FFI) plantede vi over 12.000 træer i de vilde frugt- og nøddeskove i Kirgisistan. Disse skove udgør et vigtigt levested for flere fuglearter, herunder den truede ådselgrib. Projektet engagerede også flere hundrede lokale indbyggere i regionen for at fremme sundt skovbrug og bæredygtig skovfældning.

VORES MISSION I QUEENSLAND

I samarbejde med Queensland Koala Crusaders plantede vi over 12.000 træer og genoprettede 30 hektar ryddet land i Queensland, Australien. Dette projekt hjalp med at vende tendensen med tab af levesteder i området, som er anerkendt som biosfære-reservat. Genetablering af denne tidligere tømmerplantage vil hjælpe den truede koalabestand med at finde hinanden og med tiden trives igen.

HVOR HAR VI ELLERS BYGGET BIO-BROER?

VORES MISSION I TANZANIA

I Tanzania samarbejdede vi med vores lokale partner, Mpingo Conservation & Development Initiative (MCDI), om at skabe forbindelser mellem skove, dyreliv og de omkringliggende landsamfund. Vi støttede lokalsamfundene, så de kunne drage fordel af salg af bæredygtigt, FSC-certificeret tømmer, og den genererede indtægt udgjorde et incitament for bevarelse af skov og vilde dyrs levesteder.

ANDRE SIDER, SOM DU MÅSKE VIL SYNES OM ...

FOREVER AGAINST ANIMAL TESTING

Se, hvordan vi indsamlede otte millioner underskrifter til vores kampagne for at gøre ende på dyreforsøg inden for kosmetikindustrien for evigt.

LÆSE MERE